Відділ дидактики
П’ятниця, 2017-Вер-22, 23.29.01
Відділ дидактики Інституту педагогіки НАПН України щиро вітає Вас! | RSS
 
Головна Дошка оголошеньРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Форуми [0]
Форуми
Конференції [1]
Конференції
Семінари [0]
Семінари
Фестивалі [0]
Фестивалі
Круглі столи [0]
Круглі столи
Спільні засідання [0]
Спільні засідання
Інші заходи [0]
Інші заходи
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Дошка оголошень » Конференції

IX Міжнародна науково-практична конференція (17-18 листопада 2017 року)
Інформація | 2017-Срп-23, 13.11.17

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Установа адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава» 
Гістарычны факультэт
Інститут модернізації та змісту освіту
Київський університет імені Бориса Грінченка
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти»

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо до участі у

IX Міжнародній науково-практичній конференції

«Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін»,

яка відбудеться 17-18 листопада 2017 р.

на базі Харківського національного педагогічного університету

імені Г. С. Сковороди за адресою: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29

(Артема, 29), історичний факультет (початок роботи – о 10.00)

На конференції планується робота за такими напрямками:

· Методика навчання історії та суспільствознавчих дисциплін у загальноосвітніх школах та вищих навчальних закладах.

· Методика вивчення контраверсійних питань історії в школі та ВНЗ.

· Організація дистанційного навчання історії у загальноосвітніх школах та вищих навчальних закладах.

· Методика вивчення спеціальних історичних дисциплін та спецкурсів.

· Виховання молоді у процесі навчання історії, права та суспільствознавчих дисциплін.

· Організація педагогічної практики.

· Університетська кафедра в школі.

До участі запрошуються викладачі вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації, учителі загальноосвітніх шкіл, методисти та студенти.

У рамках конференції передбачено роботу круглих столів:

· «Перспективний досвід роботи з обдарованою молоддю»

· «Теоретичні та практичні аспекти формування мультикультурних компетенцій у студентської та учнівської молоді в освітніх закладах України та ЄС»

· «Українознавство: технології впровадження наукового доробку в суспільно-політичне й державне життя, в систему науки, освіти та виховання»

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська, білоруська.

Матеріали конференції будуть опубліковані у науковому збірнику до її початку.

Для учасників конференції передбачається екскурсійна програма.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Стаття подається до Оргкомітету в одному роздрукованому примірнику і на CD-диску у форматі Microsoft Word 6.0/2000 або *. rtf. Ім'я файлу повинно відповідати прізвищу автора. Згідно з вимогами ВАК України, стаття повинна містити такі обов’язкові елементи: УДК, постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень (історіографія проблеми), в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається у своїй роботі автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дослідження; формулювання цілей (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Обсяг статті – до 12 сторінок (без малюнків і графіків); тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5; поля: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве – 10 мм (30 рядків по 60-64 символи); перед назвою статті необхідно подати короткі відомості про її автора (прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи, посада, вчений ступінь, вчене звання, адреса, телефон); назва доповіді друкується великими літерами через три інтервали від відомостей про автора, після назви через три інтервали друкується текст. Посилання в тексті доповіді подаються за таким зразком [4, с. 310]. Список використаних джерел та літератури подається в кінці статті у порядку згадування в тексті й оформляється відповідно до вимог ВАК України; після тексту статті та списку джерел і літератури необхідно помістити коротку анотацію українською, російською та англійською мовами. Вартість однієї сторінки – 20 грн.

Оргвнесок складає 100 грн. (сплачується за умови, якщо особа бере безпосередню участь у конференції).

Для участі у конференції необхідно подати заявку до 18 жовтня 2017 р.

На окремому бланку вказати наступну інформацію: ПІБ, вчений ступінь, вчене звання, назву вищого навчального закладу, посаду, адресу, тему доповіді, напрям роботи конференції, контактний телефон, у разі необхідності вказати на потребу у поселенні та запланований термін проживання.

Проїзд, проживання і харчування учасників конференції здійснюється за власний рахунок.

Матеріали надсилати до 18 жовтня 2017 р. за адресою: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29 (Артема, 29), Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, історичний факультет, кафедра всесвітньої історії (Яковенко Галина Григорівна, gyakowenko@meta.ua, моб. 095 144 69 61).

Грошові перекази надсилати на рахунок 31251378103639 ДКСУ; МФО 820172; ЕДРПОУ 02125585, з позначкою «Актуальні проблеми навчання».

Контактний телефон: 8(057) 700 48 01

Додав: Didactics | Контактна особа: Галина Григорівна Яковенко E | Телефон: (+38)095 144 69 61
Переглядів: 6 | Розміщено до: 2017-Лис-01 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

Відділ дидактики 2012 © 2017 Інституту педагогіки