Didactics.ua
Четвер, 2021-Бер-04, 07.30.28
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки

Вивчення спецкурсу з української постмодерної літератури у старшій школі
2012-Кві-20, 13.28.22

Для посилання на першого автора:

Бійчук Г. Л. Вивчення спецкурсу з української постмодерної літератури у старшій школі [Текст] / Г. Л. Бійчук, А. М. Фасоля // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2011 рік: наукове видання. – К., Ін-т педагогіки, 2012. – 376 с., с. 155–158.

Для посилання на другого автора:

Фасоля А. М. Вивчення спецкурсу з української постмодерної літератури у старшій школі [Текст] / Г. Л. Бійчук, А. М. Фасоля // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2011 рік: наукове видання. – К., Ін-т педагогіки, 2012. – 376 с., с. 155–158.

 

Вивчення спецкурсу з української постмодерної літератури у старшій школі

 

Г. Л. Бійчук, канд. пед. наук,

А. М. Фасоля, канд. пед. наук

 

Осмисленню специфіки літератури українського постмодернізму в останні десятиліття приділяють увагу літературознавці (Т. Гундурова, М. Зубрицька, С. Квіт та ін.), організації вивчення – вчені-методисти (О. Ніколенко, В. Уліщенко та ін.). Художні тексти викликають зацікавлення юних читачів і їхніх наставників. Однак емпіричні дані та проведене опитування засвідчують труднощі вчителя і учня у прочитанні постмодерних творів (нечітке розуміння змісту теоретико-літературних понять, поверхове усвідомлення основних ознак постмодерного твору, брак умінь аналізувати й інтерпретувати, коментувати події, явища, авторську позицію та художні особливості тощо). Словесники відчувають недостатність практичних рекомендацій щодо організації літературних занять.

Сутність експериментальної методики полягає в поетапному формуванні в учнів розуміння відповідних літературознавчих понять, виробленні практичних умінь і навичок інтерпретувати постмодерний твір на творчо-реципієнтному та культурологічному рівнях, застосувати набуті знання і вміння у новій навчальній ситуації. Дієвість методики перевірялася у процесі вивчення поетичної творчості Ю. Андруховича, О. Ірванця, О. Забужко, В. Слапчука, прози Ю. Андруховича, О. Ірванця, Г. Пагутяк. Експериментом було охоплено 128 учителів-словесників, 212 учнів старших класів.

Основні результати експериментального дослідження: =с. 155= сформовано перелік літературознавчих термінів, засвоєння яких забезпечує успішне прочитання постмодерного тексту: «новітня література», «література постмодернізму», «модернізм», «постмодернізм», «реконструкція тексту», «деконструкція тексту», «рецепції», «ремінісценції», «алюзії», «ілюзії» та ін.;

визначено ефективні методи, прийоми й організаційні форми навчальної діяльності учнів на заняттях спецкурсу: метод організації творчо-пошукової діяльності, проблемний виклад, евристична бесіда, постановка проблемних запитань і завдань щодо аналізу змісту і художніх особливостей постмодерного твору; семінарські заняття різного виду (дискурс, дискусія), учнівська наукова конференція, літературні вечори, випуск шкільної газети, живого журналу, виголошення доповідей, написання рефератів, аналіз постмодерного твору та його інтерпретацій, демонстрація слайдів власних науково-пошукових проектів з використанням мультимедійних презентацій, комп’ютерних і цифрових технологій та інтернет-ресурсу), творчі завдання дослідницького характеру (написання есе, створення власного навчального фільму, кіносценарію, мистецької галереї та ін.);

встановлено, що ефективність вивчення новітньої української літератури на заняттях спецкурсу в профільній школі забезпечується завдяки дотриманню таких психолого-педагогічних умов: системний підхід до організації навчальної діяльності учнів; збагачення учнів теоретико-літературними знаннями, необхідними для аналізу й осмислення основних ознак постмодерного твору; поєднання проблемних і пошуково-дослідницьких завдань; урахування вікових особливостей старшокласників;

сформульовано критерії, в основу яких покладено уміння старшокласників аналізувати й осмислювати постмодерні твори (розуміння теоретико-літературних понять; сформованість здатності систематизувати, узагальнювати навчальний матеріал, інтерпретувати постмодерні тексти; володіння умінням висловлювати власні судження з приводу прочитаного; зіставляти =с. 156= авторську позицію і власне бачення змісту та позиції автора; готовність усвідомлено використовувати здобуті знання у новій навчальній ситуації та ін.);

доведено, що впровадження методики вивчення спеціального курсу «Новітня українська література (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)» сприяє: формуванню в учнів психологічної настанови розуміти складні постмодерні тексти, сприймати й інтерпретувати їх на трьох рівнях: філософському, художньо-естетичному та культурно-ідеологічному; розумінню читацької діяльності як засобу пізнання себе, світу і себе-у-світі; виробленню умінь і навичок аналізу постмодерного твору (осмислювати основні ознаки, вести діалог із текстом, усвідомлювати індивідуальний стиль автора та ін.); формуванню умінь працювати з підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами, використовувати інформаційно-комп’ютерні технології, у різний спосіб послуговуватися електронним супроводом. Засвідчено динаміку розвитку творчої уяви, асоціативного й аналітичного мислення, творчих здібностей учнів (давати власну оцінку й інтерпретувати текст, писати есе, читацькі відгуки, творчі сюжети та ін.);

засвідчено підвищення рівня сформованості читацьких умінь учнів. Високого рівня сформованості знань і умінь аналізувати постмодерні твори української літератури досягли 38,4 % старшокласників, середнього – 44,2 % і залишилися на низькому – 17,4 %. На початку експерименту ці дані становили відповідно 22,7, 49,5, 27,8 %. Виявлено зміни в розумінні мети читацької діяльності. Кількість тих, хто готовий надалі відвідувати заняття, зросла з 26 % у 10-му класі до 62 % в 11-му класі. Головним завданням 55 % опитаних вважає вироблення умінь самостійного прочитання нових художніх творів (на початку вивчення спецкурсу – 20 %).

Отже, підтверджено, що впровадження методики вивчення української постмодерної літератури сприяє активізації інтелектуальної діяльності та читацької активності, розвитку творчої уяви, асоціативного і критичного мислення, читацьких =с. 157= рефлексій, творчих здібностей учнів. За результатами наукового дослідження підготовлено методичні рекомендації для вчителя-словесника щодо вивчення української постмодерної поезії та прози (Ю. Андруховича, В. Неборака, О. Ірванця, Г. Пагутяк). =с. 158=

Категорія: Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки | Додав: Didactics
Переглядів: 1697 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS