Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 08.34.07
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Буряк Олена. Борис Харчук «Планетник»: жанрово-композиційна специфіка, проблематика, образна система
2015-Січ-27, 08.53.40

Буряк Олена. Борис Харчук «Планетник»: жанрово-композиційна специфіка, проблематика, образна система …2–6.

Покликання: Буряк Олена. Борис Харчук «Планетник»: жанрово-композиційна специфіка, проблематика, образна система [Текст] / Олена Буряк // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №12. – 48 с. – С. …2–6.

 

У статті висвітлюються художні особливості твору Бориса Харчука «Планетник»: визначено риси легенди, притчі, повісті в його жанровій структурі, з'ясовано характер сюжету й функції позасюжетних елементів, окреслено ключові проблеми, схарактеризовано образ головного героя.

Ключові слова: жанр, легенда, притча, повість, композиція, сюжет, художній образ.

 

В статье исследуются художественные особенности произведения Бориса Харчука «Планетник»: определены черты легенды, притчи, повести в его жанровой структуре, характер сюжета и функции внесюжетных елементов, очерчены ключевые проблемы, охарактеризован образ главного героя.

Ключевые слова: жанр, легенда, притча, повесть, композиция, сюжет, художественный образ.

 

The paper deals with the artistic peculiarities of Borys Kharchuk's work «Planetnyk»: features of a legend, a parable, a story in its genre structure have been determined, the character of a plot and the functions of out of plot elements have been ascertained, main problems have been examined, and a lead character has been investigated.

Keywords: genre, legend, parable, story, composition, plot, artistic image.

 

Цитата, с. 2. Творча постать Бориса Микитовича Харчука, що, за словами Л. Тарнашинської, «розвивалася в силовому полі шістдесятництва, ним наснажувалася і його збагачувала й підживлювала» [24, с. 13], на жаль, перебуває на периферії наукових інтересів сучасних літературознавців. А жанрово розмаїтий літературний доробок цього непересічного митця (романи: «Волинь» (у 4-ох томах, 1959-1965), «Місяць над майданом» (1970), «Хліб насущний» (1976), «Кревняки» (1984); повісті та оповідання: «Йосип з гроша здачі», «З роздоріжжя» (1958), «Станція «Настуся» (1965), «Закам'янілий вогонь» (1966), «Зазимки і весни» (1967), «Неслава» (1968), «Горохове чудо» (1969), «Помста» (1970), «Материнська любов» (1972), «Школа» (1979), «Невловиме літо» (1981), «Облава» (1981), «Подорож до зубра» (1986); опубліковані вже після смерті автора роман «Межі і безмежжя» (написаний 1966), повісті «Українські ночі» (1988) та «Мертвий час» (1987), начерки роману «Плач ненародженої душі» (1980-ті роки)) потребує свого ґрунтовного вивчення, адже цікавий насамперед втіленою в ньому оригінальною філософською концепцією людини, що має національне світоглядно-ментальне підґрунтя.

Творчі пошуки письменника в історико-літератур-ній парадигмі шістдесятництва аналізує С. Гречанюк [7], [8]. Біографію «наче складеного з гострих кутів» (Анатолій Дімаров) [10, с. 16] Бориса Харчука використав О. Василишин для ілюстрації метаморфоз культури в часи тоталітаризму. Реставрація повноформатного портрета митця відбувається завдяки публікації спогадів сучасників М. Слабошпицького [19], П. Сороки [21], [23], інтерв'ю з матір'ю [3], зворушливих дитячих споминів доньки – відомого літературознавця Р. Харчук [29]. Вагомий внесок у дослідження літературного доробку письменника зроблений І. Співак [24], [25], котра визначає поетикальні особливості його повістей у зв'язку з розвитком художнього мислення, еволюцією стилю прозаїка. М. Слабошпицький [18], І. Маслов [13], Г. Сивокінь [16], [17] висвітлюють ідейно-змістові домінанти, проблематику повістей і романів Б. Харчука. Ю. Ярмиш [32] аналізує художні особливості Харчукових творів для дітей. Оригінальністю підходу й глибиною осмислення відзначається студія Л. Тарнашинської [26], в якій осмислено значення системи символів і їхні функції в ритмізації прози Харчука. П. Сорока [22] зосереджує свою увагу на з'ясуванні художніх вимірів образу матері – одного з домінантних у Харчуковій прозі. А. Борчук [1], Г. Будзан [2], Г. Дзюба [9], І. Фарина [27], Г. Чернихівський [31] сприяють популяризації імені письменника серед читацького загалу.

Своєрідною компенсацією недостатньої уваги до творчості Б. Харчука є введення до шкільного курсу його дивовижної повісті «Планетник» – твору екзотичного в українській літературі у всіх відношеннях.

Л. Дяченко-Лисенко й С. Коваленко [10] та І. Ханчук й О. Янкович [28] вибудовують у своїх статтях продуктивну компаративістську паралель Борис Харчук «Планетник» – Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц», зіставивши образи головних героїв, переважно через їхні взаємини зі світом. Л. Коваленко, Л. Щербина [12] вивчають специфіку художнього втілення авторської ідеї, проблематику повісті Б. Харчука «Планетник». Цікаві методологічні алгоритми роботи з твором запропоновано в студіях Г. Палієнко [14], [15].

На сьогодні актуальним лишається з'ясування художньої природи, зокрема жанрової специфіки твору Б. Харчука, уточнення ідейних філософських смислів – це і є завдання, які ми ставимо перед собою в цій розвідці.

Повість Бориса Харчука «Планетник» – один із найцікавіших і, водночас, найскладніших для розуміння творів у шкільному курсі «Українська література» (7 клас). Складність аналізу обумовлюється об'єктивними і суб'єктивними чинниками. Визначальний об'єктивний фактор – синтетична художня природа твору, що виявляється зокрема на жанрово-композиційному рівні.

Визначення жанрового різновиду цієї повісті представлене авторською дефініцією «повість-легенда» і науковою – «повість-притча». Обидва жанровизначен-ня мотивовані, хоча акцентують різні риси твору.

 

Література

1. Борчук А. "І трапилося непередбачене...»: Штрихи до портрета Б. Харчука / А. Борчук // Русалка Дністрова. – 1994. – №17.

2. Будзан Г. Літописець Волині / Г. Будзан // Народне слово. – 1991. – 16 серпня.

3. Василишин О. "І тільки мати не засне...»: (Інтерв'ю з матір'ю Б. М. Харчука) // Селянська доля. – 1991. – 24 вересня.

4. Василишин О. Борис Харчук в умовах тоталітарного режиму / О. Василишин // Дивослово. – 1996. – №4. – С. 12-15.

5. Василишин О. Слава і "Неслава» Бориса Харчука / О. Василишин // Вільне життя. – 1992. – 22 травня.

6. Гнатюк І. Таврований доносами / І. Гнатюк // Дзвін. – 1991. – №9. – С. 141-144.

7. Гречанюк С. Біль у спадок: (Про творчість письменника Б. Харчука) / С. Гречанюк // Вітчизна. – 1990. – №9. – С. 126-134.

8. Гречанюк С. Борис Харчук: "Мораль – це і є душа»: (Аналіз творчості) / С. Гречанюк // На тлі XX століття /С. Гречанюк. – К., 1990. -С. 243-268.

9. Дзюба Г. І тільки ненька не засне. // Народне слово. -1991. – 13 вересня.

10.Дяченко-Лисенко Л., Коваленко С. Казкове і реалістичне у творах Бориса Харчука й Антуана де Сент-Екзюпері / Л. Дяченко-Лисенко, С. Коваленко // Дивослово. – 2008. – №1. – С. 16-19.

11.Лесин В. М. Літературознавчі терміни: Довідник. – К.: Рад. школа, 1985. – С. 251.

Коваленко Л., Щербина Л. Роздуми про сенс життя, добро і зло в повісті Б. Харчука "Планетник» / Л. Коваленко, Л. Щербина // Українська література. – 2013. – №2. С. 19-20.

13.Маслов І. Гуманізм правди в творах Б. Харчука. (Аналіз творів: "Босі слова»; "Межі і безмежжя»; "Світова верба») / Маслов І. //Березіль. – 1994. – №1-2. – С. 169-178.

14.Палієнко Г. Борис Харчук. «Планетник». 7-й клас // Українська мова та література. – 2011. – №3 (січень). – С. 14-15.

15.Палієнко Г. Казкове й реалістичне в повісті-притчі Бориса Харчука "Планетник» // Українська мова та література. 2011. – №3 (січень). – С. 16-17.

16.Сивокінь Г. "Неясна відповідь на життєві питання»: Про твори Б. Харчука "З роздоріжжя»; "Довга гора» / Г. Сивокінь // Українська мова і література в школі. – 1991. – №9. – С. 59-60.

17.Сивокінь Г. Потомственний селянський рід у дослідженні Б. Харчука. Від "Довгої гори» до "Кревняків»/ Г. Сивокінь // Від аналізу до прогнозу / Г. Сивокінь. – К., 1990. – С. 123-134.

18.Слабошпицький М. Питома вага слова : нариси / М. Слабошпицький. – К.: Радянський письменник, 1984. – 310 с.

19.Слабошпицький М. Побачити в дорозі: Спогад про Б. Харчука / М. Слабошпицький // Україна. – 1991. – №15. – С. 12-13.

20.Словник української мови: в 11 томах. – К.: Наукова думка, 1970-1980. – Том 6 / [ред. А. В. Лагутіна, К. В. Ленець]. – 1975. – С. 562.

21.Сорока П. "Слово прагне душі.»: (Історія дружби Б. Харчука та Я. Сороки) / П. Сорока // Дивослово. – 1994. – №9. – С. 6-9.

22.Сорока П. Дорога до сина: (Образ матері в творах Б. Харчука) / П. Сорока // Вільне життя. – 1989. – 30 липня.

23.Сорока П. Таким пам'ятаю Бориса Харчука: До 60-річчя відомого українського письменника. Спогади. Фрагмент/ П. Сорока //Тернопілля' 96: Регіональний річник. – Тернопіль,1996. – С. 470-472.

24.Співак І. Е. Повісті Бориса Харчука. Проблеми поетики: Автореф. дис. ... кандидата філол. наук: спеціальності 10.01.01 – українська література / І. Е. Співак. – Херсон, 2007. – 20 с.

25.Співак І. Проблема розпаду патріархального роду: психологічний вимір (за повістю Б. Харчука "Онук») / І. Співак // Слово і час. – 2008. – №2. – С. 56-61.

26.Тарнашинська Л. Ритм та система символів як засіб організації художнього простору в прозі Бориса Харчука / Л. Тарнашинська // Слово і час. – 2003. – №2. – С. 13-21.

27.Фарина І. Мандрівка до коренів: (До 60-річчя з дня народження Б. Харчука) / І. Фарина // Відродження. – 1991. -19 вересня.

28.Ханчук І., Янкович О. "Звідкіль я? Я з мого дитинства... »: урок компаративного аналізу творів Бориса Харчука "Планетник» та Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц» / І. Ханчук, О. Янкович // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – №6. – С. 50-51.

29.Харчук Р. Про батька / Р. Харчук // Слово і час. – 1992. – №1. – С. 54- 55.

30.   Харчук Б. Планетник / http://www.ukrcenter.com/Література/Борис-Харчук/40735-3/Планетник

31.   Чернихівський Г. Борис Харчук і Крем'янеччина / Г. Чернихівський // Русалка Дністрова. – 1996. – №14. – С. 1.

32.   Ярмиш Ю. Всупереч життєвій правді: З приводу останніх творів для дітей Бориса Харчука / Ю. Ярмиш // Тернопілля' 95: Регіональний річник. – Тернопіль, 1995. – С. 372-375.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 1115 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 3.0/1
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS