Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 16.36.11
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Градовський Анатолій, Галушко Максим. Творчість Григорія Сковороди у контексті європейського бароко
2015-Кві-26, 20.01.40

Градовський Анатолій, Галушко Максим. Творчість Григорія Сковороди у контексті європейського бароко …6–10.

Для покликання: Градовський Анатолій. Творчість Григорія Сковороди у контексті європейського бароко [Текст] / Анатолій Градовський, Максим Галушко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – №4. – 48 с. – С. 6–10.

 

У статті робиться спроба проаналізувати літературний доробок Г. Сковороди у контексті європейського бароко. Виокремлено основоположні ідеї цієї епохи у європейському світогляді та його втілення окремими представниками узразках літератури філософської та художньої. Окремо виділено риси художнього стилю Сковороди: основоположний символізм, авторська трискладова картина світу, духовний світ особистості як арена одвічної боротьби добра і зла, вагання між життєлюбством та аскетизмом, кордоцентризм. Автори зосереджують увагу на аналізі збірки Г. Сковороди «Сад божественних пісень». Констатується, що значний впливна поезію мала релігійна література та богослужбові тексти. Вивчено основні теми поезій. Так, зокрема, проаналізовано поняття «чесноти» і «святість», «душевні поривання» і «тривога», «Бог», «серце», «щастя» тощо.

Ключові слова:бароко, Сковорода, «Сад божественних пісень», поезія.

 

Градовский Анатолій, Галушко Максим. Творчество Г. Сковороды в контексте европейского барокко

В статье делается попытка проанализировать литературное наследие Г. Сковороды в контексте европейского барокко. Выделены основополагающие идеи этой эпохи в европейском мировоззрении и его воплощение отдельными представителями в образцах литературы философской и художественной. Отдельно выделены черты художественного стиля Сковороды; основополагающий символизм, авторская трехкомпонентная картинамира, духовный мир личности как арена вечной борьбы добра и зла, колебания между жизнелюбием и аскетизмом, кордоцентризм. Авторы сосредоточивают внимание на анализе сборника Г. Сковороды «Сад божественных песен». Констатируется, что значитель-ное влияние на поэзию имела религиозная литература и богослужебные тексты. Изучены основные темы поэзии. Так, в частности, проанализированы достоинства и святость, душевные порывы и тревога, ключевыепонятия, такие как «Бог», «сердце», «счастье» и др.

Ключевые слова: барокко, Сковорода, «Сад божественных песен», поэзия.

 

Anatoliy Gradovsky, MaksymGalushko Works by H. Skovoroda in the context of European baroque

Works by H. Skovoroda in the context of European baroque are analyzed in the article. The fundamental ideas of this artistic style in the European outlook and their embodiment in the samples by representatives in philosophical andartistic literature. Individual artistic style of H. Skovoroda has been studied. The underlying symbolism, author triple picture of the world, the spiritual world of theindividual as an arena of the eternal struggle between good and evil, wavering between love of life and asceticism, cordocentrism were found.The analysis of the collection «Garden of Divine Songs» by H. Skovorodahas confirmedthat there was a significant influence on poetry by reli-gious literature and liturgical texts.The main themes of poetryare defined. Thus, for example, analyzed the key concepts such as the «sanctity», «God», «heart», «happiness», «road» etc.

Keywords: Baroque, Skovoroda,“The Garden of Divine Songs», poetry.

 

Література

1. Градовський А.В. Українська палітра на європейському тлі: формування у майбутніх учителів-словесників навичок компаративного аналізу художнього твору / А.В. Градовський. – Черкаси : ППЧабаненко Ю.А., 2011. – 220 с.

2. Сковорода Григорій. Повне зібрання творів: У 2-х т. – К., 1973. – Т. 1. – С. 60-90. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/skovoroda/skov103.htm

3. Сад Божественних пісень / Підготовка тексту, передмова такоментарі Л. Ушкалова. – Х. : Майдан, 2011. – 128 с.

Literatura

1. Hradovs'kyy A.V. Ukrayins'ka palitrana yevropeys'komu tli: formuvannya u maybutnikh uchyteliv-slovesnykiv navychok komparatyvnoho analizu khudozhn'oho tvoru / A.V. Hradovs'kyy. – Cherkasy : PPChabanenkoYu.A., 2011. – 220 s.

2. Skovoroda Hryrohiy. Povne zibranny atvoriv: U 2-kht. – K., 1973.– T.1. – S. 60-90.] – Rezhym dostupu: http://litopys.org.ua/skovoroda/skov103.htm

3. Sad Bozhestvennykh pisen' / Pidhotovka tekstu, peredmova ta komentari L. Ushkalova. – Kh. : Maydan, 2011. – 128 s.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 552 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS