Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 17.22.44
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Градовський Анатолій, Галушко Максим. «Вицвіт віри тої – Бог» (бінарна опозиція Єгова – Азазель у поемі І.Франка «Мойсей»)
2014-Лис-27, 08.37.30

Градовський Анатолій, Галушко Максим. «Вицвіт віри тої – Бог» (бінарна опозиція Єгова – Азазель у поемі І.Франка «Мойсей») …2–5.

Для покликання: Градовський Анатолій. «Вицвіт віри тої – Бог» (бінарна опозиція Єгова – Азазель у поемі І.Франка «Мойсей») [Текст] / Анатолій Градовський, Максим Галушко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №11. – 48 с. – С. 2–5.

 

У статті аналізується поема І. Франка «Мойсей» через бінарну опозицію Єгова — Азазель та інші протиставлення, зокрема «соціум — універсум» та «світ народу Ізраїля — світ Єгови» тощо. Окреслюються окремі взаємозв’язки твору І. Франка, біблійного сюжету та «Божественної комедії» Данте. Робиться спроба виявити і проаналізувати духовний посил автора поеми до народу та розглянути стосунки народу і його пророка у поемі.

Ключові слова: Франко, поема, Мойсей, образ, пророк, народ, віра.

 

Градовский Анатолий, Галушко Максим. «Цвет веры той – Бог» (бинарная оппозиция Иегова – Азазель в поэме И. Франко «Моисей»)

В статье анализируется поэма И. Франко «Моисей» через бинарную оппозицию Иегова – Азазель и другие противопоставления, в частности, «социум – универсум» и «мир народа Израиля – мир Иеговы» и другие. Устанавливаются отдельные взаимосвязи творчества И. Франко, библейского сюжета и «Божественной комедии» Данте. Делается попытка выявить и проанализировать духовный посыл автора поэмы к народу и рассмотреть отношения народа и его пророка в поэме.

Ключевые слова: Франко, поэма, Моисей, образ, пророк, народ, вера.

 

Anatoliy Gradovskiy, MaksymGalushko. «Bloomof theirfaith isGod» (binary opposition Jehovah–Azazel in Franko's poem «Moses»)

The article analyzes the binary opposition Jehovah– Azazel and other opposition in the poem «Moses» by Franko, including «society–universe» and «the world of the people of Israel – Jehovah's world»etc. Some relationships the poem by Franko and the biblical story and the «Divine Comedy» by Dante are established. An attempt to identify and analyze the spiritual message of the author of the poem to the people and to consider the relationship of the people and his Prophet in the poem was taken.

Keywords: Franko, poem, Moses, image, prophet, people, faith.

 

Цитата, с. 5. Погляди Каїна на буття, світ, Бога виявились панорамнішими від поглядів Мойсея, бо вони сформовані його стражданнями, його усвідомленням свого гріхопадіння. Тільки через муки, тугу, гріховність Каїн зміг пізнати життя глибше. Таку масштабність світовідчуття і світосприймання відкриває Мойсеєві на порозі його смерті голос Єгови. Головний поводир народу Ізраїлю вибрав складніший шлях – прийти до Бога через служіння йому, а це, як виявилося, складніше, адже нічого протиставити святості і служінню Божому промислу, яке було сенсом всього його життя.

Таким чином, тема абсурдності і смислу буття схематично зводиться до тези: людина приходить до відчуття абсурдності через нерозуміння світу, Бога, себе, спинившись у неперервному пошуку сенсу і місця свого на землі. Трагічність людини зумовлена її постійною внутрішньою суперечкою, роздвоєністю чи мандруванням між двома рівнями її духовної архітектоніки:одухотвореним і матеріальним, онтологічним і античним, божественним і диявольським.

 

Література

1. Марченко Л. Г. Мотиви поеми «Мойсей» у ліриці І. Я. Франка початку XX ст. // Укр. літературознавство. Регіон. міжвід. зб. : Іван Франко. Статті і матеріали. – Львів, 1966. – Вип. 1. – С. 70–76.

2. Пархомик Р. Поема Івана Франка «Мойсей» – твір неоромантизму? // Українське літературознавство. Науковий збірник. Вип. 58. Іван Франко. Статті та матеріали. – С. 160–166.

3. Франко І. Я. Твори: В 3 т. – К. : Наук. думка, 1991. – (Б-ка укр. літ. Дожовт. укр. літ.). Т.1: Поезії. Поеми / Упоряд. і приміт. М.С. Грицюти; Вступ. ст. Д. В. Павличка. – 672 с.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 686 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS