Didactics.ua
Четвер, 2021-Бер-04, 07.18.51
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Логвіненко Наталія. Поєднання двох світів, реального та ідеального, у творах Валерія Шевчука ...
2014-Лис-15, 01.10.58

Логвіненко Наталія. Поєднання двох світів, реального та ідеального, у творах Валерія Шевчука (за оповіданнями циклу «Голос трави» з роману «Дім на горі») …40–45.

Для покликання: Логвіненко Наталія. Поєднання двох світів, реального та ідеального, у творах Валерія Шевчука (за оповіданнями циклу «Голос трави» з роману «Дім на горі») [Текст] / Наталія Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №10. – 48 с. – С. 40–45.

 

У статті представлено компетентнісний підхід до вивчення оповідань Валерія Шевчука, аналізується проблема взаємодії універсального та особистого через зіставлення світоглядних категорій язичництва і християнства.

Ключові слова: фольклор, міфологія, елементи міфу, казки, легенди, притчі, дерева-тотеми, демонологічна образність, пошуково-дослідна робота.

 

Наталия Логвиненко. Сочетание двух миров, реального и идеального, в произведениях Валерия Шевчука (по рассказам цикла «Голос травы» из романа «Домна горе»)

В статье представлен компетентностный подход к изучению рассказов Валерия Шевчука, анализируется проблема взаимодействия универсального и личного через сопоставление мировоззренческих категорий язычества и христианства.

Ключевые слова: фольклор, мифология, элементы мифа, сказки, легенды, притчи, деревья-тотемы, демонологическая образность, поисково-исследовательская работа.

 

Natalia Logvinenko. Combination of two worlds, real and ideal, in works of Valery Shevchuka (after the stories of cycle «Voice of Grass» from to the novel «House on a mountain»)

In the article the kompetentnisniy going is presented near the study of stories of Valery Shevchuka, the problem of cooperation is analysed universal and personal through comparison of world view categories of yazichnictva and christianity

Keywords: folk-lore, mythology, elements of myth, fairy-tale, legends, parables, trees-totems, demonologichna vividness, sear-ching-experimental work.

 

Цитата, с. 45. Дослідники творчості Валерія Шевчука констатують,що для письменника дуже важливо співвіднести сучасний земний час із часом історичним хоча б для того, щоб зрозуміти, якою складною була людська еволюція, якими драматичними були стосунки людини з природою і скільки здорового було в народних уявленнях про мораль, культуру, мистецтво, про життя в усіх його вимірах. У суспільстві, де мораль і етика нівелюються, спрощуються, прагматизуються, письменник хоче переконати, що народна міфологія несе в собі багатовікові знаки буття людства, знаки, які заслуговують на духовну реабілітацію.

 

Література

1. Грибан Г. В. Демонологічна образність роману-балади Валерія Шевчука «Дім на горі» / Г. В. Грибан // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2010. – №20. – С. 342–347.

2. Давидюк В. Ф. Українська міфологічна легенда / В. Ф. Давидюк. – Львів : Світ, 1992. – 176 с.

3. Євхан Н. Фольклорно-міфологічні моделі у прозі Валерія Шевчука (типологічний аспект) / Наталя Євхан. –Слово і Час. – 2003. – №5. – 96 с.

4. Клим’юк Ю. Про естетичну природу притчі / Юрій Клим’юк // Слово і час. – 1993. – №5. – 96 с. – С. 28–30.

5. Максименко Е. Шевчук Валерій [Електронний ресурс] / Е. Максименко. – Режим доступу: http://www.star-brid-ge.org/?section=library&subsection=ukrfan/60Shevchuk

6. Насминчук Г. И. Нравственно-философские искания современного украинского романа и проблема фольклоризма. – К., 1989. – 316 c.

7. Павлишин М.«Дім на горі» Валерія Шевчука / Марко Павлишин // Українське слово : Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. (у трьох книгах), [упоряд. Василь Яременко (Україна), Євген Федоренко (США)]. – К. : Рось, 1991. – Книга третя. – К. : Рось– Дніпро, 1994. – 688 с.– С. 493–505.

8. Попович Н. Новітні технології у просторі шевченкознавства / Наталія Попович // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – №10. – 48 с. – С. 11–14.

9. Про Україну : Символіка : Квіти-символи: Бузок [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://about-ukrai-ne.com/index.php?text=454

10. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси /Б .А. Рыбаков. – М., 1987. – 783 c.

11. Солодченко Ирина. Жемчужина до джинсового пери ода (о творчестве Валерия Шевчука). – Ирина Солодченко // Киевский телеграф. – 2009. – №50. – 27 ноября – 3 декабря.

12. Стахівська Ю. Інтерв’ю з Володимиром Даниленком [Електронний ресурс] / Юлія Стахівська. – Режим доступу http://itakcent.com/2012/09/24/volodymyr-danylenko-pysmennyk-u-polityci-chasto-povodytsja-jak-korova-na-lodu/

13. Тарнашинська Л. Письменник, який випробовує буденністю / Людмила Тарнашинська // Валерій Шевчук. Роман юрби : хроніка «безперспективної» вулиці (1972–1991). – К. : Пульсари, 2009. – 622 с. – С. 5–20. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

14. Шевчук В. Дім на горі. Роман / Валерій Шевчук. – К. : «А– БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2011. – 560 с.

15. Шуляр В., Дрозд Н. Оповідання «Ти не перша, Таню» О. Сизоненка у системі літературної освіти школярів (10 клас) / Василь Шуляр, Наталя Дрозд // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – №10. – 48 с. – С.19–23

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 607 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS