Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 16.08.01
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Нежива Людмила. «Прагнути життя, усіма тягнутися до його фібрами своєї істоти»: вивчення імпресіонізму на прикладі новели «Intermezzo» ...
2014-Лис-09, 17.40.14

Нежива Людмила. «Прагнути життя, усіма тягнутися до його фібрами своєї істоти»: вивчення імпресіонізму на прикладі новели «Intermezzo» М. Коцюбинського …8–11.

Для покликання: Нежива Людмила. «Прагнути життя, усіма тягнутися до його фібрами своєї істоти»: вивчення імпресіонізму на прикладі новели «Intermezzo» М. Коцюбинського [Текст] / Людмила Нежива // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №9. – 48 с. – С. 8–11.

 

У статті розроблено методичні стратегії вивчення імпресіонізму на прикладі новели М. Коцюбинського «Intermezzo»,окреслено можливості інтеграції у межах мистецького напряму, обґрунтовано доцільність застосування уроку-враження, що відповідає художній матерії твору. Автор пропонує впроваджувати метод створення власних імпресій з метою розвитку творчості старшокласників.

Ключові слова: імпресіонізм, урок-враження, оптимістичний пафос, інтеграція, створення імпресії.

 

Людмила Неживая. Изучение импрессионизма на примере новеллы «Intermezzo» М. Коцюбинского

В статье разработаны методические стратегии изучения импрессионизма на примере новеллы М.Коцюбинского«Intermezzo», определены возможности интеграции в рамках художественного направления, обоснована целесообразность применения урока-впечатления, что соответствует художественной материи произведения. Автор предлагает внедрять метод создания собственных импрессий с целью развития творчества старшеклассников.

Ключевые слова: импрессионизм, урок-впечатление, оптимистический пафос, интеграция, создание импрессии.

 

Lyudmyla Nezhyva. The studying of impressionism on the example of M.Kotsyubynskyy’s novel «Intermezzo»

In the article the methodological strategies of impressionism studying on the example of M.Kotsyubynskyy’s novel «Intermezzo»are worked out, the possibilities of integration in the lines of the art direction are traced round, the expediency of the lesson-impression usage is based, which corresponds to the artistic matter of the composition. The author proposes to implant the method of creation of somebody’s own impressions with the purpose of understanding the esthetics of the direction and development of creation of senior students.

Keywords: impressionism, lesson-impression, optimistic pathos, integration, creating of impression.

 

Цитата, с. 8. Нині у методиці викладання української літератури актуалізовано проблему рецепції різностильових творів, зумовлену завданням літературної освіти сформувати уявлення про основні літературні напрями, течії в контексті вітчизняної та світової культури. Безперечно,естетичний підхід до вивчення літератури значно розширює межі діалогу учнів з різностильовими художніми творами, інтелектуалізує процес читання, супроводжує його глибокими переживаннями і враженнями.

Специфіка художніх феноменів напрямів модернізму, сама атмосфера стильових віянь і пошуків потребує у шкільному вивченні української літератури різних методичних підходів відповідно до художньої природи мистецького твору. Особливої уваги заслуговує імпресіонізм. Дослідники й учителі неодноразово зверталися до проблеми вивчення старшокласниками стильових ознак новели М.Коцюбинського «Intermezzo», зокрема Ю. Горідько, О. Заболотний, Т. Матюшкіна, С. Молочко, В. Соснова, Я. Самохвалова та ін. Однак потребує теоретичного обґрунтування урок, змістове наповнення і формотворча основа якого зумовлені стильовою домінантою імпресіонізму.

 

Література

1. Євшан М. «Тіні забутих предків» / М.Євшан // Євшан М.Критика; Літературознавство; Естетика / Упор. Н.Шумило. – К.: Основи, 1998. – С. 472–475.

2. Єфремов С. Михайло Коцюбинський / С.Єфремов // Єфремов С. Вибране: Статті. Наукові розвідки. Монографії / Упоряд., передм. та прим. Е.Соловей. – К.: Наук. думка, 2002. – С. 214–307.

3. Живі традиції: Українські радянські художники про себе і свою творчість / Упоряд. Л.В. Владич, І.М. Блюміна. – К. : Мистецтво, 1985. – 174 с.

4. Імпресіонізм // Літературознавча енциклопедія: У двох томах. Т. 1 / Авт.-уклад. Ю.І.Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – С. 415 – 418.

5. Клочек Г. Концепція реформування літературної освітив середній школі (предмет – українська література): Коментований варіант / Г.Клочек // Дивослово. – 2011. – № 10. – С. 4 – 16.

6. Коцюбинський М.М. Твори в 6-ти т. – Т. 6 / М.М. Коцюбинський. – К. : Вид-во Академії наук УРСР, 1962. – 492 с.

7. Кузнецов Ю.Б. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Проблеми естетики і поетики / Ю.Б. Кузнецов. – К. : Зодіак-ЕКО, 1995. – 304 с.

8. Нежива Л. «Мелодія барв» та «фарби звуків»: імпресіонізм у системі літературної освіти / Л.Нежива // Дивослово. – 2012. – № 11. – С. 57–64.

9. Поліщук Я. І ката, і героя він любив…: Михайло Коцюбинський: літературний портрет / Я.Поліщук. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 304 с.

10. Токмань Г.Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція / Г.Л.Токмань. – К. : Міленіум, 2002. – 320 с.

11. Членова Л.Г. Олександр Мурашко. Сторінки життя і творчості / Л.Г.Членова. – Хм. : Галерея, К. : Артанія Нова, 2005. – 256 с.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 700 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS