Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-09, 10.00.22
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Сергієнко Антоніна. Забезпечення емоційно-ціннісної змістової лінії на уроках української літератури
2015-Січ-27, 08.50.49

Сергієнко Антоніна. Забезпечення емоційно-ціннісної змістової лінії на уроках української літератури …10–13.

Покликання: Сергієнко Антоніна. Забезпечення емоційно-ціннісної змістової лінії на уроках української літератури [Текст] / Антоніна Сергієнко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №12. – 48 с. – С. 10–13.

 

У статті пропонуються шляхи реалізації змістової емоційно-ціннісної лінії відповідно до літературного компонента освітньої галузі «Мови і літератури».

Ключові слова: література як мистецтво слова, українська література, загальнокультурна компетентність, ціннісні орієнтири, емоційно-ціннісне ставлення, сучасні підходи, групові та інтерактивні методи.

 

Цитата, с. 10. Науково-педагогічними працівниками Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти було ретельно проаналізовано зміст нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. №1392, відзначено усі нововведення та зміни, запропоновані цим нормативним документом. Відповідний аналіз проводився і з учителями-практиками під час проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, проведення семінарів, нарад, засідань круглого столу тощо. Розуміючи, що все у житті дуже швидко змінюється, хочеться, щоб освіта була спроможна відповісти на виклики часу, гідно провести «перезавантаження», якого від неї чекає громадянське суспільство, реалізувати навчальні цілі учнів і педагогів. Відзначено як безсумнівне досягнення спільних пошуків науковців і вчителів протягом останнього десятиріччя те, що Державний стандарт унормував необхідність здійснення сучасного навчання на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, які реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти. Перед учителями-практиками стоїть першочергове завдання: активне впровадження прогресивних підходів до навчання і технологічного викладання навчальних предметів та досягнення цієї стратегічної мети шляхом реалізації змістових ліній, зокрема літературного компонента: емоційно-ціннісної, літературознавчої, загальнокультурної та компаративної.

 

Цитата, с. 11. Загальновідомо, що система ціннісних орієнтацій концентрується навколо тріади – істина, добро, краса. Тож учитель, плануючи власну діяльність, має переосмислити способи та методи передачі інформації, передбачити використання презентаційного матеріалу, продумати фактори впливу на емоційну та мотиваційну сфери школярів. Водночас, забезпечуючи реалізацію ціннісної лінії, плануючи діяльність учня-суб'єкта основної школи під час вивчення творів морального змісту, про національні події, характери і традиції, пригодницькі, детективні, фантастичні, казкові твори, учитель забезпечує емоційне сприймання і творче осмислення художнього тексту, вчить визначати авторську позицію, виявляти актуальні проблеми творів, висловлювати власне ставлення до відображених у художньому творі подій, образів, тем, ідей з урахуванням моральних цінностей і соціальних норм. Від професійних і організаційних умінь педагога залежить, чи будуть учні старшої школи сприймати літературу як можливість для діалогу: самостійно визначати значення твору для суспільства, вирішувати моральні проблеми особистості, аргументувати власну оцінку прочитаного, вести літературні дискусії, готувати публічні виступи, презентації, проекти.

Формування емоційно-ціннісних орієнтирів можливе на кожному етапі уроку української літератури. Так, у структурі мотиваційного етапу обов'язково має плануватися з'ясування емоційного стану школярів та забезпечення емоційної готовності до уроку. З цією метою можуть використовуватися різноманітні інтерактивні прийоми та методи: «Побажай успіху», «Комплімент», «Термометр», «Обмін побажаннями», «Обмін усмішками», «Словесний настрій», «Графічне зображення настрою», «Кольоровий настрій», «Настрій у символах (смайлики, сонечко, квіти)» тощо.

 

Література

1. Державний стандарт базової та повної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 / сайт Міністерства освіти і науки України.

2. Там само.

3. Філософський словник / за ред. В.І. Шинкарука. - 2 вид. доп. – К.: Гол. ред. УРЕ, 1986. – 800 с.

4. Тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. І. М. Забіяка]. – К. : Арій, 2007. – 512 с.

5. Там само.

6.  Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 576 с.

7.  Педагогика: Большая современная энциклопедия / [сост. Е. С. Рапцевич]. – Мн. : «Соврем. слово», 2005. – 720 с.

8.  Анисимов С. Ф. Духовные ценности : производство и потребление /С. Ф. Анисимов. – М. : Мысль, 1988. – 253 с.

9.    Турянська О.Ф., Матвієнко О.М. Актуалізування системи емоційно-ціннісних ставлень учнів у навчанні -умова розвитку духовності в освітянському просторі / О. Турянська, О. Матвієнко //Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. / Гол. редактор: Г.П.Шевченко. – Вип. 5. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – 212 с.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 816 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS