Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 16.33.16
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Фасоля А. Компетентнісно зорієнтовані завдання: новація? Імітація?
2014-Лип-22, 14.02.05

Фасоля А. Компетентнісно зорієнтовані завдання: новація? Імітація? …14–20.

Для покликання: Фасоля А. Компетентнісно зорієнтовані завдання: новація? Імітація? [Текст] / А. Фасоля // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №5. – 48 с. – С. 14–20.

У статті розглянуто проблеми сутності компетентнісно зорієнтованих завдань, запропоновано їх типологію, алгоритм розробки. Увагу зосереджено на особливостях і структурі компетентнісно зорієнтованої задачі: філологічної і комплексної. Наведено приклади проблемних запитань і завдань, компетентнісно зорієнтованих задач.

Ключові слова: компетентнісне навчання, компетентнісно зорієнтовані завдання, типологія, проблемні запитання і завдання, філологічна задача, комплексна задача, компетентнісно зорієнтована задача, методика навчання української літератури, самостійність, загальнонавчальні уміння.

 

Анатолий Фасоля. Компетентностно ориентированные задания: новация? Имитация?

В статье рассмотрены проблемы сущности компетентностно ориентированных заданий, предлагается их типология, алгоритм разработки. Внимание сосредоточено на особенностях и структуре компетентностно ориентированных задач: филологической и комплексной. Приведены примеры проблемных вопросов и заданий, компетентностно ориентированных задач.

Ключевые слова: компетентностное обучение, компетентностно ориентированные задачи, типология, проблемные вопросы и задания, филологическая задача, комплексная задача, компетентностно ориентированное задача, методика преподавания украинской литературы, самостоятельность, общеучебные умения.

 

Anatoliy Fasolia. Competence-oriented tasks: innovation? Imitation?

The article deals with the problem of the essence of the competence-oriented jobs, offered their typology, algorithm development. Focuses on the peculiarities and structure of the competence-oriented tasks: philological and complex. Examples of problematic questions and tasks, competence-oriented tasks.

Keywords: competence-based training, competence-oriented tasks, typology, problems and tasks of philological problem, a complex task, competence-oriented task, methods of teaching Ukrainian literature, independence, General learning skills.

Цитата, с. 14. Виносячи в заголовок таке, певною мірою, провокаційне питання, хочу не лише загострити увагу читачів на одній із найактуальніших проблем розвитку літературної освіти, а й запросити до розмови «з приводу». Провокаційне воно справді лише «певною мірою», оскільки в учительському загалі (та й серед науковців) часто можна почути думку, що компетентнісне навчання (і компетентнісно зорієнтовані завдання як його інструмент) – це ніяка не новація, а лише іншими словами назване добре відоме старе, тобто імітація. Таким чином, створюється реальна загроза, що задекларовані в освітніх документах наміри побудувати українську школу на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів так і залишаться побажаннями, оскільки не отримають відповідного засобу реалізації.

Цитата, с. 15. Висновок очевидний: потрібен додатковий, нетрадиційний інструментарій. Ним і є компетентнісно зорієнтоване завдання – спеціально створена дидактична конструкція, що використовується з метою формування і перевірки рівня предметних, міжпредметних і ключових компетенцій (компетентностей).

З позиції методики літератури компетентнісно зорієнтованим вважатимемо літературознавче (філологічне) завдання, виконання якого з огляду на визначену мету спонукає учня до задіяння наявних предметних і загальнонавчальних знань і вмінь, освоєння нових способів роботи з текстом, пошуку необхідних джерел інформації. Результатом виконання КОЗЗ є формування літературної (предметної) і читацької (загально-предметної) компетентностей, формування особистісних структур.

Компетентнісно зорієнтовані завдання спонукають до дії, оскільки спрямовані не на відтворення інформації, а на організацію самостійної пошукової і творчої діяльності школярів з метою розв’язання протиріччя між заданим і невідомим. Як правило, такі завдання передбачають вихід за межі предметного матеріалу, мають не лише навчальну, а й життєву цінність, оскільки ґрунтуються на актуальному (цікавому для учня) матеріалі, містять опис певної ситуації, яка пояснює потребу виконання. Саме єдність вказаних ознак дає підстави для виокремлення цього типу завдань як самостійної дидактичної і методичної одиниці.

У процесі навчання компетентнісно зорієнтовані завдання виступають у ролі технологічного інструмента реалізації компетентнісного підходу, забезпечують шляхом створення ситуації успіху і визначення особистісних смислів позитивну настанову на читацьку діяльність.

Список використаних джерел

  1. Лернер И. Познавательные задачи в обучении истории. – М. : Просвещение, 1968. – 94 с.
  2. Тюріна В. Пізнавальна самостійність школярів. – Харків : ХДПІ, 1993. – 138 с.
  3. Шаповал С. Самодостаточные филологические задачи как учебный жанр // Русская словесность. – 2000. – № 3. – С. 40–43; №4. – С. 36–40.
Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 2303 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS