Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 07.24.09
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Лазаренко І. Провідні принципи літературно-психологічного аналізу художнього твору
2013-Жов-15, 01.53.40

Лазаренко І. Провідні принципи літературно-психологічного аналізу художнього твору [Текст] / І. Лазаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – №10. – 48 с. – С. 31–33.

У статті розглянуто принципи літературно-психологічного аналізу художнього твору, обґрунтовано їх доцільність для такого виду аналізу, наведено приклади їх реалізації в навчальному процесі.

Ключові слова: принципи загальнодидактичні й предметні, літературно-психологічний аналіз.

Цитата, с. 31. Мета й завдання сучасної літературної освіти, задекларовані в Державному стандарті та Концепції літературної освіти, передбачають насамперед формування особистості, спроможної навчатися протягом життя, що вимагає принципово нового підходу до осягнення мистецтва слова – діяльнісного. Пріоритетом літературної освіти проголошується переведення знань в активну форму – уміння, вважаючи їх «здатністю людини успішно досягати свідомо поставленої мети діяльності в нових педагогічних умовах» [3; с. 101].

Основним умінням, на вироблення якого спрямовується процес вивчення літератури в школі, є здатність аналізувати художній твір, яка компонується зі своєрідних «інгредієнтів»: уміння аналізувати біографічні відомості про письменника та життєву основу твору, досліджувати його зміст і форму, композицію й сюжет, пояснювати прочитане.

Навчальні програми з української літератури вказують на те, що в основній школі для глибокого осягнення художнього твору треба вміти «розкривати внутрішній світ героя», «проводити паралелі між особистим життям автора і сюжетом твору», «аналізувати твір у контексті біографії», «характеризувати внутрішній стан героя», «пояснювати свої враження від твору», «розповідати про почуття героїв» тощо. Відомі види й шляхи шкільного аналізу здатні сформувати такі вміння лише настільки, наскільки це необхідно для їх реалізації, тобто частково. Системно вирішити проблему розуміння психології автора в творі, внутрішнього світу персонажів і, як наслідок, відчування особистісного впливу допоможе літературно-психологічний аналіз, що відповідає споконвічному канону передавання духовної інформації від автора до читача. Детальніше обґрунтування аналізу художнього твору на літературознавчо-психологічних засадах подано нами у попередніх статтях [1, 2], наразі ж зупинимося на одному з етапів розв’язання поставленої проблеми.

Для того, щоб дослідження твору здійснювалося цілеспрямовано й раціонально, а не стихійно й інтуїтивно, вчитель керується низкою принципів навчання літературного аналізу. Розуміємо їх як «основні положення сприйнятої вчителем концепції навчання, яка визначає його тактику й стратегію в опрацюванні з учнями художнього твору» [3; с.81]. Таке визначення залишає словеснику право довільного ( бо «сприйнятої вчителем концепції», а не нав’язаної вказівками чи рекомендаціями), але обов’язково виправданого вибору орієнтирів і правил діяльності у цій справі.

Цитата, с. 33. Статтею започатковано розробку теоретико-методичної моделі аналізу літературного твору на психологічній основі, зокрема, виділено й описано принципи її створення й функціонування. У ході наукового дослідження з’ясовано, що тільки органічне, взаємодоповнюване поєднання описаних нами предметних і загальнопедагогічних принципів здатне задовольнити всі аспекти шкільного аналізу твору: емоційний – аналіз повинен не нівелювати, а посилювати емоційне враження від твору, продукувати інтерес до нього й літератури в цілому; пізнавальний – розширювати кругозір учнів, давати змогу осягнути особливості творчої манери автора, специфіку створених ним образів, наблизити до розуміння самого себе; виховний – формувати морально-етичні якості особистості, розвивати творчий потенціал, виробляти естетичний смак.

Розробка принципів аналізу літературного твору на психологічній основі є лише одним із компонентів теоретико-методичної моделі. Детальної розробки потребують такі складові, як проблеми такого аналізу, типологія вмінь, необхідних для вирішення цих проблем, система завдань, спрямована на вироблення вмінь, що забезпечать повне й правильне виконання завдань, система контролю й корекції функціонування моделі, що й стане предметом нашого подальшого дослідження.

 Список використаних джерел

1. Лазаренко І. «Психологічні передумови аналізу літературного твору»/ Ірина Лазаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 12. – С. 10-13.

2. Лазаренко І. «Літературознавчо-психологічні передумови аналізу художнього твору»/ Ірина Лазаренко // Рідна мова (Польща). – 2012. – № 36 (квітень)

3. Методика викладання літератури: Термінологічний словник / За ред. проф. Ситченка А.Л. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 132 с.

4. Наукові основи методики літератури. Навчально-методичний посібник/ За ред. доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України Н.Й. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – 344 с.

5. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навч. посібник для студ. вищих закладів освіти / Євген Пасічник. – К.: Ленвіт, 2000. – 384 с.

6. Пиаже Ж. Избранные психологические труды: Пер. с анг. и фр. / Жан Пиаже. – М.: Международная педагогическая академия, 1994. – 680 с.

7. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література. 5-12 класи / [за заг. ред. Р.В. Мовчан]. -К.: Перун, 2005. – 201 с.

8. Ситченко А. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу : Монографія/ Анатолій Ситченко. – К.: Ленвіт, 2004. – 304 с.

9.   Степанишин Б. Викладання української літератури в школі. Методичний посібник для вчителя/ Борис Степанишин. – К.: РВЦ «Проза»,1995. – 254 с.

10.Телехова О. Українська література. Методичні матеріали до вивчення шкільного курсу. Посібник для вчителів / Олена Телехова. – Харків, «Ранок», 2000. – 112 с.

11. Тютюнник Г. Климко/ Українська література: Хрестоматія нововведених творів: У трьох частинах / Автор-упорядник Р.В. Мовчан. – Частина друга (7-8 класи). – К.: Генеза, 2003. – 440 с.

12. Фрейд З. Толкование сновидений/ Зигмунд Фрейд. – К.: Здоровье, 1991. – 383 с.

Ирина Лазаренко. Ведущие принципы литературно-психологического анализа художественного произведения

В статье рассмотрены принципы литературно-психологического анализа художественного произведения, обоснована их целесообразность для такого вида анализа, приведены примеры их реализации в учебном процессе.

Ключевые слова: принципы общедидактические и предметные, литературно-психологический анализ.

Irina Lazarenko. Guiding principles of literary and psychological analysis of art

The article reviews the principles of literary and psychological analysis of art, proved their usefulness for this type of analysis are examples of implementation in the classroom.

Key words: principles and zahalnodydaktychni subject, literary and psychological analysis.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 1090 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS