Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 17.06.31
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Овдійчук Л. Вивчення життєпису письменника на уроках літератури (естетичний аспект)
2013-Жов-31, 13.14.37
Овдійчук Л. Вивчення життєпису письменника на уроках літератури (естетичний аспект) [Текст] / Л. Овдійчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – №11. – 48 с. – С. 17–20.
 
У статті репрезентовано вивчення життєпису письменника на уроках літератури через естетичний аспект на основі авторської таблиці «Естетичні уподобання українських письменників». Автор пропонує різноманітні форми, методи, прийоми роботи під час вивчення розділу таблиці «Світ захоплень митця», що допомагає здійснювати вплив на естетичні почуття та уподобання школярів.
Ключові слова: естетичні уподобання, естетичні почуття, світ захоплень, обдаровання, форми, методи, прийоми.

Цитата, с. 17. Сучасна методика викладання літератури – це поєднання традицій, інновацій та творчості. Такий підхід стосується будь-якої програмової теми, зокрема й монографічної. Вивчення біографії письменника на уроках літератури – це перша сходинка до розуміння творчості письменника, його ролі й значення в історії розвитку літературного процесу, культури, цивілізації. Життєвий шлях митця розглядається на етапі підготовки до сприйняття художнього твору. Обсяг матеріалу, який подається на уроці, залежить від класу та програмових вимог. У 9-11 класах вивчення біографії письменника має свої особливості, які зумовлені не тільки обсягом матеріалу, що розглядається, а й характером, методами і формами його подачі. У якому б ракурсі не розглядалися життєвий і творчий шлях письменника: біографічний нарис чи короткі відомості про митця, — важливо, щоб пропонований матеріал був змістовним, цікавим, не переобтяженим датами, містив першоджерела і допоміг учням осягнути індивідуальність письменника, його характер, уподобання, життєве та творче кредо. Це дає ґрунтовні знання, а також формує естетичні уподобання та почуття, моральні якості шкільної молоді. Адже, за висловом Н. Волошиної: «основна функція біографії – максимально наблизити учнів до розуміння особистості письменника [6, с 110]». І чи не найважливішим під час розгляду життєвого і творчого шляху літератора є естетичний підхід.
Цитата, с. 20. Отже, вивчаючи біографію митця через призму його естетичних уподобань, маємо можливість безпосереднього впливу на духовний світ учнів.
Розмаїтий і багатий внутрішній світ письменника (мистецькі уподобання, захоплення, обдаровання) слугуватиме естетичним уроком сучасній молоді, сприятиме розширенню кругозору, інтелекту, спонукатиме до мислительних дій, розвиватиме образне та логічне мислення, зв’язне мовлення, зацікавить учнів, формуватиме естетичну свідомість, шляхетні почуття через знайомство зі зразками високого мистецтва. Світ захоплень митців слова є орієнтиром і гарним прикладом для старшокласників, які обмежують своє коло мистецьких зацікавлень примітивною музикою, теле-, відео-, інтернетпродукцією досить сумнівного ґатунку.
 
Література (с. 20)
1.Волошина Н. Й. Естетичне виховання учнів у процесі вивчення літератури/ Н. Й. Волошина – К.: Рад. школа, 1985, 102 с. (Методичний посібник)
2.Волошина Н. Й. Теоретичні і методичні засади естетичного виховання учнів у процесі вивчення української літератури в середній школі: Дис. у вигляді наукової доповіді на здобуття ступеня д-ра пед. наук: 13.00.01; 13.00.02. / Н. Й. Волошина. – К., 1995. – 72 с.
3.Дзюба І. Є поети для епох / І. М. Дзюба – К.: Либідь, 2011. – 208 с.
4.Естетика: Підручник / За ред. Л. Т Левчук. – К., 2000. – 399с.
5. Костюк Г. Володимир Винниченко – маляр // Дивослово: науково-методичний журнал. – Київ. – 2000. -
№7. – С. 2-5.
6.Наукові основи методики літератури. Навчально-методичний посібник / За редакцією доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України Н. Й. Воло-шиної. – К.: Ленвіт, 2002. – 344с.
7.Нечуй-Левицький І. В концерті / І. С. Нечуй-Левицький // Зібрання творів. У 10-ти т. – К.: Наук. думка, 1968. – Т. 10. - С. 120-135.
8.Овдійчук Л. Естетичні уподобання українських письменників // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах: науково-методичний журнал.
-   Київ. – 2001. – №3. – С.115-119; – 2003. – №1.- С.142-147; 2004. -- №2. – С. 50-54; 2006. – №7-8. – С.68-71; 2006. - №9-10. – С.68-72.
9.Стоян О. «Як на ті чорнобривці погляну...» // Вечірній Київ: газета. – Київ. -№152 (17563): – 2005. – 19 серпня. Джерело: http://www.vechirka.kiev.ua/article.php?id_article=5053
10. Сухомлинський В. О. Народження громадянина / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори в п’яти томах. – К.: Рад. школа, 1976. – Т.3. – С.283-582.
11.Українка Леся. Листи (1876—1897) / Українка Леся // Зібрання творів. У 12т., Т. 10 – 543 с. – К.: Наук. думка, 1978.
12.Федорук О. Винниченко – художник «Еколь де Парі» // Слово і час: науковий журнал Інституту літератури АН України. К. – 2002. – №2. – С.76-82.
 
Лилия Овдийчук. Изучения биографии писателя на уроках литературы (эстетический аспект)
В статье представлено изучение биографии писателя на уроках литературы через эстетический аспект на основе авторской таблицы «Эстетические предпочтения украинских писателей». Автор предлагает разнообразные формы, методы, приемы работы при изучении раздела таблицы «Мир увлечений писателя», что помогает оказывать влияние на эстетические чувства и вкусы школьников.
Ключевые слова: эстетические предпочтения, эстетические чувства, мир увлечений, дарования, таланты, формы, методы, приемы.
 
Liliya Ovdiychuk. Study the biography of the writer in literature classes (aesthetic aspect)
The paper presents a study of the biography of the writer in literature classes through the aesthetic aspect of the author on the basis of the table, ‘aesthetic preferences of Ukrainian writers. «The author offers a variety of forms, methods and techniques of work in the study of partition table «World of Entertainment writer», which helps to influence the aesthetic sensibilities and tastes of students.
Key words: а esthetic preferences, aesthetic sense, the world of hobbies, gifts, talents, forms, methods, techniques.
Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 1785 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS