Didactics.ua
Субота, 2021-Кві-17, 06.27.38
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Шуляр В., Дрозд Н. Оповідання «Ти не перша, Таню» О. Сизоненка у системі літературної освіти школярів. 10 клас
2013-Жов-15, 02.09.05
Шуляр В. Оповідання «Ти не перша, Таню» О. Сизоненка у системі літературної освіти школярів. 10 клас [Текст] / В. Шуляр, Н. Дрозд // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – №10. – 48 с. – С. 19–23.

Цитата, с. 19. Проблеми життєві і професійні. Уникнути їх практично неможливо. Розібратися чи наблизитися до їх вирішення – необхідно. Якщо для учнів-читачів, то на зразках художніх творів важливо віднайти ту модель стосунків і систему цінностей, які допоможуть кожному прийняти свій адекватний варіант вирішення, щоб зберегти свою особисту і національну самодостатність.
Руйнування певних стереотипів як у вивченні літератури взагалі та аналізу й інтерпретування художніх творів, так і у пам’ятуванні/відзначенні відомих літературно-мистецьких діячів від часу до часу, є потребою часу. Останніх часто згадують або у ювілейний рік, або принагідно. І такий підхід маємо ліквідовувати. Є постаті, імена і їх творчі ужинки, які позачасові і демонструють свою продуктивність, а головне – необхідність для усвідомлення в будь-який час і різними поколіннями. До таких по праву ми зараховуємо Олександра Сизоненка й Дмитра Кременя. І самі автори, і їхні твори демонструють зразки моральних чеснот і вічних цінностей: здатність любити, шанувати і берегти, цінувати і пам’ятати, розвивати і продовжувати те, що передали батьки, рідні, односельці, прості і звичайні УКРАЇНЦІ.
Якщо говорити про професійні (методичні) проблеми, то переосмислення вивчення літератури взагалі і побудови сучасного уроку (заняття) зокрема є як ніколи потребою часу. Змінюються сучасні учні-читачі -має змінитися й учитель літератури, і мають вибудовуватися по-іншому їхні стосунки. Тож сьогодні на часі розроблення концепції філософії літератури і філософії уроку літератури. Усвідомлення й дослідження цієї проблеми розпочали філософи і методисти, літературознавці і педагоги. Наприклад, продуктивною є концепція Валерія Подороги, доктора філософських наук, професора, завідувача сектору аналітичної антропології Інституту філософії РАН; в Україні плідно над цим працює Григорій Клочек, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Плеяда небайдужих філософів, літературознавців і методистів у розвитку українознавчої системи літературної освіти – численна.
Нами сьогодні активно осмислюється проблема уроку української літератури. Деякі позитивні тенденції стають очевидними, і свідченням цього є низка публікацій, які вибудувані на досвіді великої кількості вчителів української літератури. Пропонуємо моделі уроків учителів (С. Островна (див. с. 14-), Н. Дрозд), які працюють у різних навчальних закладах, із різними підходами. Об’єднує їх любов до дітей і свого предмета, української літератури.
Цитата, с. 20. Місія компетентнісно-діяльнісного уроку літератури
1.   Забезпечити право вибору для самого себе своєї позиції, своєї ціннісної моделі і за свій вибір нести відповідальність самому.
2.   Жити в гармонії з собою, духовно виживати в єдності зі світовою гармонією.
3.   Моральна проповідь уроку літератури в ім’я сповіді і для сповіді в ім’я проповіді.
4.   Учити учнів-читачів засобами літератури не як жити, а просто так жити, щоб зберегти своє Я.
5.   Учні-читачі прислухаються і будуть сповідувати місію вчителя літератури, якщо місія – духовне й фізичне здоров’я як мета виживання у складному й неоднозначному житті, яке сповнене різними синергіями.
6.   Оволодіти (озброїти себе) субстанціональним мисленням, щоб кожен суб’єкт літературної освіти відчув себе особистістю не тільки побутово-буденною, а й буттєво-богоносною.
7.   Відчути сюжет як розповідь про себе, щоб пробудити бажання учнів-читачів зреалізувати себе в сюжеті власного тексту в єдності змісту і форми.
8.   Розуміти, що сюжет художнього твору пов’язаний із читачем не тільки опосередковано, оповідає не тільки про щось чи когось узагалі, а саме про нього.
9.   Споглядати «муки життя і радості» літературних персонажів як віртуальних людей – аморально.
10.   Співпереживальна позиція на уроках літератури вимагає дотримуватися не тільки прав персонажів на гідність, але й подібних прав письменника, коли вивчатиметься його особисте життя.
11.   Заходити в клас не стільки для того, щоб учити, скільки – щоби вчитися самому.
12.   Бути не сіячем «розумного, вічного, доброго», а будителем людської совісті читача.
13.   Не стільки убезпечувати та рятувати учнів-читачів, скільки рятуватися самому від побутовизму, формальності, примітивізму, щоб не спровокувати на це своїх вихованців.
14.   Допомогти пізнати читачеві самого себе, Я-себе-соціум, Я-себе-в-соціумі.
15.   Пробудити бажання в прагненні до морального та духовного зцілення.
 
Література
1. Бойченко В. Під білими хмарами / В. Бойченко // Південна правда. – 1983. – 16 жовт.
2. Бондарчук Н. Олександр Сизоненко: «Я був майже вбитий у Берліні.» / Н. Бондарчук // Рідне Прибужжя. – 2008. – 8 трав. – С. 5.
3. Вибрані твори: В 2 т. / О. Сизоненко. – К.: Дніпро, 1983.
4. Волинський К. До глибини народного життя: До 60-річчя з дня народження О. Сизоненка / К. Волинський // Дніпро. – 1983. – № 9. – С. 123-127.
5.  Маршал української літератури // Літ. газета. – 2003. – № 3. – С. 1.
6.  Про відзначення 90-річчя з дня народження видатного українського письменника Олександра Сизоненка: постанова Верховної Ради України від 21 трав. 2013 р. № 296-YN // Урядовий кур’єр. – 2013. – 12 черв. – С.10; Голос України. – 2013. – 1 черв. – С. 9.
7.  Сизоненко О. [Фото] // Миколаївщина: Фотоальбом. -Миколаїв, 2007. – С. 176.
8. Сизоненко Олександр Олександрович, прозаїк // Літературна Миколаївщина в особах: Бібліогр. покажчик. – Миколаїв, 2001. – С. 71-73.
9.   Шарафанов М. Зоря його вечірня // М. Шарафанов // Щотижня. – 1993. – 18 верес.
10.Шуляр В.І. Сучасний урок української літератури: теорія, методика, технологія: монографія / В. І. Шуляр. -Миколаїв: Іліон, 2012. – 876 с.
11. Шуляр В.І. Учень-читач і вчитель-фасилітатор в умовах 12-річної школи: науково-методичний посібник /В. І. Шуляр, Н. М. Огренич. – Миколаїв: Видавець: Ганна Гінкул, 2006. – 208 с.
12. Шуляр В.І. Компетентний випускник-читач: модель, система компетенцій, критерії оцінювання (літературний компонент освітньої галузі «Мови і літератури» Державного стандарту базової і повної середньої освіти): науково-методичний посібник / В. І. Шуляр. – Миколаїв: вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 64 с.
13. Шуляр В. І. Вивчення літературної теми: методика і технологія (за творчістю П. Куліша і Марка Вовчка) /В. І. Шуляр: навчальний посібник: Бібліотечка «Дивослово». – 2010. – № 3. – 56 с.
14. Шуляр В. І. Теоретико-методичні засади уроків літератури рідного краю / В. І. Шуляр // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 7. – С. 21-24.
Інтернет-ресурси
1. «Белые тучи» [Фильм]: смотреть онлайн [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://megogo.net. – Назва з екрану.
2. Документальний фільм про письменника О. Сизоненка «Білі хмари на тлі золотому.» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://Litnik.org. – Назва з екрану.
3. Сизоненко О. О.: Доки й живу: Бібліографічний нарис [Електронний ресурс]. // Баштанська центральна районна бібліотека: [веб-сайт]. – Режим доступу: http: // bashtanka-bibl.tk. – Назва з екрану.
4.   Сизоненко Олександр Олександрович [Фотоархів] [Електронний ресурс] // Николаев литературный. Литературно-художественный интернет-журнал. – Режим доступу: http://Litnik.org. – Назва з екрану.
5.   Югов В. Степ і білі хмари Олександра Сизоненка. До ювілею письменника і публіциста [Електронний ресурс] / В. Югов, Е. Блажко // Дзеркало тижня. – 2003. – 20 верес. (№ 36). – Режим доступу: http://dt.ua/. – Назва з екрану.
Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 1691 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS