Didactics.ua
Четвер, 2021-Бер-04, 07.23.53
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Стрілько В. Музей історії української мови як нова форма виховання в учнів інтересу до вивчення української мови та літератури
2014-Лют-13, 03.04.05
Стрілько В. Музей історії української мови як нова форма виховання в учнів інтересу до вивчення української мови та літератури …46–48.

Для покликання: Стрілько В. Музей історії української мови як нова форма виховання в учнів інтересу до вивчення української мови та літератури [Текст] / В. Стрілько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №2. – 48 с. – С. 46–48.
 
У статті детально описано десятилітній досвід роботи Музею історії української мови Матвіївського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу «Всесвіт» Вільнянського району Запорізької області, обґрунтована необхідність впровадження в практику роботи шкіл нових форм і методів українського національного виховання.
Ключові слова: Матвіївський загальноосвітній навчально-виховний комплекс «Всесвіт» Вільнянського району Запорізької області, Музей історії української мови, нові форми та методи виховання в учнів інтересу до вивчення української мови та літератури, засоби виховання любові до української мови.
 
В статье подробно описывается десятилетний опыт работы Музея истории украинского языка Матвеевского общеобразовательного учебно-воспитательного комплекса «Вселенная» Вольнянского района Запорожской области, обосновывается необходимость внедрения в практику работы школ новых форм и методов украинского национального воспитания.
Ключевые слова: Матвеевский общеобразовательный учебно-воспитательный комплекс «Вселенная» Вольнянского района Запорожской области, Музей истории украинского языка, новые формы и методы воспитания в учащихся интереса к изучению украинского языка и литературы, средства воспитания любви к украинскому языку.
 
The article describes in detail the museum’s of the history of ukrainian language in Matveevsky general Teaching and Learning Complex «Universe» in Vilnianskyi region, Zaporiz’ka oblast the 10 years work experience, proves the necessity of introduction new forms and methods of Ukrainian national education into the practice of work in schools.
Keywords: Matveevsky general teaching and learning Complex «Universe» in Vilnianskyi region, Zaporiz’ka oblast, the museum of the history of ukrainian language, new forms and methods of training in pupils interest in the study of the ukrainian language and literature, means of training a love for the ukrainian language.
 
Цитата, с. 46. Після проголошення незалежності України постала нагальна проблема становлення української нації як основоположної складової розвитку української державності.
У статті 11 Конституції України записано: «Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України» [1, с. 9].
Національна ідея в становленні громадянина-патріота України, розроблена Академією педагогічних наук України та Інститутом проблем виховання, на чільне місце ставить національне виховання, яке «вбирає в себе любов до свого народу, віру в його духовні сили, його майбутнє, готовність до праці на користь народу» та формує «знання та уміння осмислювати моральні та культурні цінності народу, його історію, звичаї, обряди, символіку; передбачає систему вчинків, які мотивуються любов’ю, вірою, звичками, знаннями, відповідальністю перед своїм народом» [2, с. 19].
У Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття») головною метою національного виховання визначено: «набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури» [3].
А пріоритетними напрямками реформування виховання є: «формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати» [3].
Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті також акцентує увагу на важливості українського національного виховання: «Освіта України ґрунтується на культурно-історичних цінностях українського народу, його традиціях і духовності. Вона розвивається на основі педагогічної спадщини Київської Русі, доби українського козацтва, світоглядної парадигми Володимира Мономаха, Петра Могили, Г. Сковороди, Т. Шевченка, І. Франка, Я. Чепіги, С. Русової, Г. Ващенка, В. Сухомлинського та інших видатних українських мислителів, її духовним джерелом є висока культура українського народу, його споконвічна мудрість, прагнення жити у процвітаючій Україні» [4].
 
Список використаних джерел
1. Конституція України. Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21 червня 2013 року. К. – 2013. – 63 с.
2. Національна ідея в становленні громадянина-патріота України. /Програмно-виховний контекст/ БехД. І., Чорна К. І., РВВ ЧОІПОПП. К. – 2008. – 40с.
3. Постанова Кабінету Міністрів України N 896 від 3 листопада 1993 р. Про Державну національну програму «Освіта» («УкраїнаXXI століття»). [Електронний ресурс]:- Режим доступу: http://zakon1. rada. gov. ua/laws/show/896-93
4. Указ Президента України № 347/2002 від 17 квітня 2002 року Про Національну доктрину розвитку освіти. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon2. rada.gov. ua/laws/show/347/2002
Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 602 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS