Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 14.05.59
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

№02, 2012
2012-Бер-17, 16.17.39

«Українська мова і література в школі», 2012, №2

 

Передплатний індекс – 22419

 

 

ЗМІСТ

 

МЕТОДИКА МОВИ

 

Т. Донченко. Урок як основна форма організації навчальної діяльності учнів з української мови ...2

У статті подаються наукові основи уроку української мови в школі. У сучасній дидактиці навчання розглядається як навчальна діяльність, отже, урок як основна форма організації шкільного навчання є основною організаційною формою навчальної діяльності. Це означає, що в проекті уроку мають бути забезпечені всі компоненти навчальної діяльності: мотиви, зміст, мета, навчальні дії, способи дії, операції, методи, контроль (насамперед самоконтроль), результат і оцінка. У статті в лаконічній формі описані всі компоненти навчальної діяльності, їх функції, взаємозв'язки і реалізація.

Ключові слова: урок, основна організаційна форма, навчальна діяльність, компоненти, мотиви, мета, зміст, навчальні дії, способи дії, операції, контроль, результат.

 

С. Омельчук. Дослідницький метод у навчанні української мови ...7

У статті розкрито сутність дослідницького методу в навчанні української мови, його змістове наповнення й ключові поняття, визначено роль цього методу у формуванні стратегічної (діяльнішої) компетентності учня основної школи.

Ключові слова: дослідницький метод, компоненти дослідницького методу, дослідницька діяльність, навчальне дослідження, логічні розумові операції, прийоми мисленнєвого характеру.

 

А. Таран. До проблеми визначення синтаксичних функцій інфінітива ...11

У статті висвітлено методичний аспект визначення синтаксичних функцій інфінітива, запропоновано систему вправ, що передбачають перевірку засвоєних учнями знань.

Ключові слова: синтаксичні функції, інфінітив, об'єктний та суб'єктний інфінітиви.

 

С. Цінько. Дидактичний матеріал для розвитку аудіативних умінь учнів (5 клас) ...15

У статті подано зразки дидактичного матеріалу (тексти та орієнтовні тести для перевірки розуміння сприйнятого на слух) для учнів 5 класу, дібрані відповідно до вимог чинної програми щодо кількості слів і тематики. Матеріал статті стане у нагоді вчителю-словеснику в процесі розроблення конспектів уроків, а також студентам педагогічних університетів.

Ключові слова: аудіювання, текст, зміст висловлення.

 

МЕТОДИКА ЛІТЕРАТУРИ

 

А. Усатий. Розвиток читацьких умінь на уроках української літератури ...19

У статті розглянуто закономірності формування читацьких умінь старшокласників, які вдосконалюються в процесі впровадження в навчання інформаційно-комунікаційних технологій, необхідних для розуміння й осягнення змісту художніх творів української літератури. Їх мета — зацікавити учнів читанням художнього твору, у процесі чого формуються читацькі вміння: старшокласники вчаться аналізувати твір, розуміти його в розвитку літературного процесу, з'ясовувати позицію автора і сприймання ним епохи, бути компетентними у галузі сприймання та аналізу художніх текстів.

Ключові слова: читацькі вміння, сприймання, презентації, пізнання, творчі здібності.

 

С. Привалова. Розвиток творчих здібностей старшокласників на уроках української літератури ...23

У статті порушено проблему розвитку творчих літературних здібностей учнів старшої школи під час аналізу мови художнього твору.

Ключові слова: творчі літературні здібності, мовностилістичні засоби, тропи, мова художнього твору.

 

Н. Савчук. «Народ мій є! Народ мій завжди буде!»: методичні поради щодо вивчення життєпису й лірики Василя Симоненка в 11 класі ...27

У статті проаналізовано життєпис провідного поета-«шістдесятника» В. Симоненка, проінтерпретовано передбачені чинною програмою вірші і поеми цього автора, запропоновано рекомендації щодо їх вивчення.

Ключові слова: Василь Симоненко, вірш, лінгвостилістичний аналіз тексту, робота над художніми тропами.

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

 

І. Черуха. Поетичність твору-опису (урок словесності у 5 класі) ...31

Представлено розробку уроку розвитку мовлення, побудовану на основі авторського курсу «Словесність» з урахуванням вимог особистісно зорієнтованого навчання.

Ключові слова: словесність, особистісно зорієнтоване навчання, розвиток мовлення, творчі здібності, образно-художнє мислення, твір-опис.

 

І. Мартинюк. Драматургія давньої української літератури (урок української літератури у 9 класі) ...32

Представлено методичну розробку уроку, присвяченого ознайомленню з розвитком давньої української драматургії, творчістю одного з її зачинателів Ф. Прокоповича. Урок побудовано на засадах особистісно зорієнтованого навчання.

Ключові  слова: давня українська література, особистісно зорієнтоване навчання, драматургія, Феофан Прокопович, шкільна драма, вертеп, інтермедія.

 

Л. Ковпак. Урок позакласного читання у 5 класі (за творами Ірен Роздобудько) ...35

У статті пропонується варіант уроку позакласного читання у 5 класі за творами Ірен Роздобудько. Автор ставить мету розкрити світ дитинства за допомогою творів сучасної української письменниці, удосконалювати навички виразного читання, розвивати творчу уяву, виховувати почуття захоплення неповторним світом творів для дітей, на прикладі одного уроку демонструє оригінальні прийоми формування творчого читача, виховання високої читацької культури.

Ключові слова: герої творів, аналіз, робота в команді, Блез Паскаль, Вольфі Моцарта, Ганс Андерсен, Катруся Білокур і Чарлі Чаплін, зміст розділу, метафори, порівняння, епітети.

 

Я. Остаф, Н. Тхай. Козацькі літописи в контексті європейського бароко (інтегрований урок української літератури й музичного мистецтва у 9 класі) ...39

У публікації представлено інтегрований урок української мови й музичного мистецтва в 9 класі. Запропоновано систему методів, прийомів, засобів навчання, видів робіт, які забезпечують реалізацію мети уроку.

Ключові слова: українське бароко, літопис, період козаччини, література, образотворче мистецтво. Презентацію уроку у форматі PDF можна переглянути на сторінці http://didactics.ucoz.ua/load/materiali/vid_pedagogiv_praktikiv/integrovanij_urok_ukrajinskoji_literaturi_ta_muzichnogo_mistectva_u_9_klasi/18-1-0-78

 

МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ І ВНЗ

 

І. Кухарчук. Вивчення безсполучникових речень студентами-філологами (проблема вибору вправ і завдань) ...47

У статті розглядаються структурні, семантичні та стилістичні особливості складних безсполучникових речень, а також подано систему вправ і завдань з теми «Безсполучникові речення» для студентів філологічних факультетів.

Ключові слова: безсполучникове речення, інтонація, семантичні відношення, безсполучникові речення з однорідними та неоднорідними частинами, система вправ і завдань.

 

НАУКА — ШКОЛІ

 

Г. Васьківська. Формування комунікативної компетентності старшокласників на основі засвоєння системи знань про людину ...52

У статті розглянуто актуальність проблеми формування комунікативної компетентності старшокласників на основі засвоєння систем знань про людину. Визначено смислове навантаження понять «компетентність» і «комунікативна компетентність», здійснено теоретичний аналіз цих категорій. Розкрито деякі психолого-педагогічні умови формування комунікативної компетентності старшокласників на основі засвоєння системи знань про людину.

Ключові слова: система знань про людину, компетентність, комунікативна компетентність, старшокласники. Доступ до статті: http://didactics.ucoz.ua/publ/nashi_statti/vaskivska_galina_oleksijivna/formuvannja_komunikativnoji_kompetentnosti_starshoklasnikiv_na_osnovi_zasvoennja_sistemi_znan_pro_ljudinu/1-1-0-49

 

В. Плахотник. Параметри лінгводидактичної системи ...58

Параметри лінгводидактичної системи — це кількісні характеристики властивостей найближчого середовища, істотних для функціонування цієї системи. У статті охарактеризовано низку таких параметрів, як рівень кваліфікації вчителя, навченість і здібності учнів, забезпеченість допоміжними засобами, рівень мотивації.

Ключові слова: параметри системи, середовище, мотивація, навченість, здібності.

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ

 

О. Семеног. Класичні мови як ціннісний орієнтир у саморозвитку особистості ...61

Шовковий В.М. Герменевтичні основи навчання давньогрецької мови студентів-філологів : Монографія / В.М. Шовковий. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. — 317 с. Рецензована монографія В.М. Шовкового якісно збагачує наукові погляди на роль класичних мов в осмисленні феномена Людини в Універсумі, у вихованні інтелектуально розвиненої, морально досконалої, духовно багатої мовної особистості.

 

Т. Гнаткович. Шляхом пізнання рідного ...63

У всеукраїнському видавництві «Карпати» вийшла друком книга Петра Ходанича «Шляхом пізнання». Вона стала своєрідним етапом у творчості знаного прозаїка, голови Закарпатської організації Національної спілки письменників України, кандидата педагогічних наук, доцента Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

У книзі поєднано не тільки письменницький досвід автора, але і його літературознавчі й педагогічні уподобання. Головна мета книги, як зазначає автор у передмові, полягає в дослідженні творчості відомих письменників, художників, чия діяльність тісно пов'язана з проблемами виховання національно свідомої особистості, що особливо важливо в сучасних умовах, коли доводиться розбудовувати Україну і формувати політичну націю в процесі неймовірного протистояння між національними інтересами та вітрами відкритого інформаційного й економічного простору, що намагаються їх знівелювати.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 862 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS