Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 15.59.31
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

№8, 2012
2013-Лют-07, 02.04.58

«Українська мова і література в школі», 2012, №8

Передплатний індекс – 22419

З М І С Т


МЕТОДИКА МОВИ

Т. Донченко. Дидактичний матеріал до уроків української мови...2

Н. Остапенко. Особливості використання інтерактивної технології на уроках розвитку зв’язного мовлення учнів...8
У статті уточнено поняття про педагогічну технологію, технологію навчання й інтерактивну технологію, з’ясовано особливості методики використання інтерактивної технології на уроках розвитку зв’язного мовлення в загальноосвітній школі, запропоновано орієнтовний конспект інтерактивного уроку складання лінгвістичної казки для учнів 5 класу.
Ключові слова: інтерактивна технологія, інтерактивний урок, розвиток зв’язного мовлення учнів, структура інтерактивного заняття, складання казки.
А. Ярмолюк. Роль навчального тексту у формуванні ціннісно-смислових орієнтацій учнів 5-х класів...11
У статті з’ясовано суть понять «мовна картина світу», «ціннісна картина світу», визначено дидактичні можливості навчального тексту як важливого засобу формування ціннісного компонента комунікативної компетентності учнів 5-7 класів на уроках української мови.
Ключові слова: картина світу, мовна картина світу, ціннісна картина світу, ціннісно-смислові орієнтації учнів, соціокультурна компетентність, комунікативна компетентність.

МЕТОДИКА ЛІТЕРАТУРИ

Т. Яценко. Розвиток літературної компетентності учнів основної школи на уроках вивчення української класичної прози...16
У статті презентовано компетентнісно орієнтовану методику вивчення романтичної пригодницької повісті М. Коцюбинського «Дорогою ціною» у 8 класі.
Ключові слова: українська література, основна школа, літературна компетентність, романтична пригодницька повість.

Г. Усатенко. Літературні жанри українського бароко...20
У статті розкривається жанрове розмаїття української літератури в епоху Відродження, акцентується увага на особливостях віршованої поезії епохи Бароко.
Ключові слова: епоха Відродження, ренесанс, бароко, література, жанри, віршована поезія.

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

В. Лашкай. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль...24

УКРАЇНСЬКА МОВА В ШКОЛАХ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

Н. Яновицька. Психологічні, психолінгвістичні та лінгводидактичні особливості формування граматичних навичок з другої мови...28
У статті розкрито поняття вміння і навичка з погляду психологи і методики викладання другої мови, розглянуто основні якості граматичних навичок та етапи їх формування, психологічні особливості їх взаємодії під час вивчення другої спорідненої мови.
Ключові слова: формування граматичних навичок, методика викладання другої мови, школа з польською мовою викладання.

МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ ТА ВНЗ

Л. Базиль. Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури крізь призму наукових підходів...32
У статті розкрито сутність літературознавчої компетентності вчителя української мови і літератури як складного багатовимірного професійно-особистісного феномена, що є вищим рівнем професійної компетентності. Для з’ясування природи літературознавчої компетентності використано системний, синергетичний, знаннєвий, екзистенціальний, аксіологічний, акмеологічний і креативний підходи.
Ключові слова: учитель української мови і літератури, літературознавча компетентність, системний, синергетичний, знаннєвий, екзистенціальний, аксіологічний, акмеологічний креативний підходи.
Г. Литвиненко. Підготовка практичних занять з української мови за фаховим спрямуванням (методичні рекомендації для викладачів вищих медичних закладів III–IV рівнів акредитації, медучилищ, коледжів)...38
У поданому матеріалі висвітлюються методичні рекомендації викладачам української мови відповідно до актуальності вживання медичних термінів, наукової фразеології для опанування фахового мовлення студентами-медиками, а в майбутньому — працівниками охорони здоров’я.
Ключові слова: офіційно-діловий стиль, науковий стиль, медична картка хворого, терміни-епоніми, номенклатурні терміни.

НАУКА – ШКОЛІ

В. Плахотник. Лінгводидактична система і підручник...44
У статті розглянуто проблеми взаємозв’язків лінгводидактичної системи і підручника. Обґрунтовано, що: 1) підручник є гомоморфною моделлю методичної системи; 2) безпосередній зв’язок системи і підручника реалізується через одну з його підсистем; 3) процес навчання — це взаємодія двох імовірнісних систем: методичної і системи «вчитель—учень».
Ключові слова: підручник, гомоморфна модель, взаємодія, підсистема.
О. Барановська. Фундаменталізація змісту гуманітарних предметів у профільній школі в умовах гуманітаризації навчання...47
Статтю присвячено аналізу можливостей фундаменталізації та гуманітаризації навчання у профільній школі.
Ключові слова: фундаменталізація навчання, гуманітаризація навчання, зміст навчання.
А. Гривко. Підручник у системі компетентнісного навчання математики...50
У статті розглянуто підручник як носій змісту і засіб організації навчання з погляду компетентнісного підходу, окреслено його роль і функції в процесі формування предметних і ключових компетентностей учнів.
Ключові слова: підручник, компетентнісний підхід, компетентність, функції підручника, зміст підручника, моделювання, особистісно орієнтоване навчання.

КРУГЛИЙ СТІЛ
М. Стріха. Дисертаційна паніка: що після неї? ...54

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ

О. Семеног. Лінгвістичний аналіз як засіб формування інтелектуальної культури...56

Л. Овдійчук. Коронована Попелюшка, або Як потрапити в історію (за романом О. Слоньовської «Дівчинка на кулі»)...58

Тематичний покажчик статей, опублікованих у журналі «Українська мова і література в школі» у 2012 році...61

III Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок»...64

Шановні читачі журналу «Українська мова і література в школі»!

Повідомляємо, що у 2013 р. в номерах 1 і 2 нашого часопису друкуватиметься нова програма з української мови для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, розроблена відповідно до оновленого Державного стандарту базової й повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392), який ґрунтується на засадах компетентнісного, когнітивно-комунікативного, особистісно зорієнтованого й діяльнісного підходів до навчання, що зумовлює чітке визначення результативного складника засвоєння змісту базової й повної загальної середньої освіти.
Програму затверджено Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України (2012 р.). У 2013/2014 навчальному році за нею навчатимуться учні п’ятих класів шкіл з українською мовою навчання.
Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 824 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS