Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 14.48.06
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

А. Насіров. Види оказіональних трансформацій французьких, узбецьких і російських провербіальних фразеологізмів
2014-Кві-13, 19.30.06

А. Насіров. Види оказіональних трансформацій французьких, узбецьких і російських провербіальних фразеологізмів …43–47.

Для покликання: Насіров А. Види оказіональних трансформацій французьких, узбецьких і російських провербіальних фразеологізмів [Текст] / А. Насіров // Українська мова і література в школі. – 2014. – №1(111). – 64 с. – С. 43–47.

Основною метою трансформації є досягнення певного стилістичного ефекту. З боку авторів спостерігається розширення складу провербіальних фразеологізмів, їх структурний склад може розширюватися через застосування слів і сполучень або цілих виразів перед основним фразеологізмом, після або в середині фразеологізму, а також за рахунок основи іншого фразеологізму. Додавання нових компонентів до складу фразеологізму, розширення його структури є не тільки механічним розширенням складу, а також веде до розширення його плану вираження, плану змісту. Додані компоненти не завдають шкоди основним значенням провербіальних фразеологізмів або фразеологічних одиниць, а навпаки, забезпечують становлення виразу ще більш емоційно-експресивним. Оказіональні лексичні компоненти, що розширюють структурний склад фразеологізму, ефективно впливають на силу виразу, на загальний зміст, надають всьому контексту емоційно-оцінних відтінків.

Ключові слова: фразеологія, фразеологічні одиниці, провербіальні фразеологізми, оказіональна трансформація, фразеологічні паралелі, порівняно-порівняльний аналіз, лексико-статистичний аналіз

Основной целью трансформации является достижение определенного стилистического эффекта. Со стороны авторов наблюдается расширение состава провербиальных фразеологизмов. Их структурный состав может расширяться через применение слов и сочетаний или целых выражений перед основным фразеологизмом, после или в середине фразеологизма, а также за счет основы другого фразеологизма. Добавление новых компонентов в состав фразеологизма, расширение его структуры является не только механическим расширением состава, но и приводит к расширению его плана выражения, плана содержания. Добавленные компоненты не наносят ущерб основному значению провербиальных фразеологизмов или фразеологических единиц, а наоборот, обеспечивают становление выражения еще более впечатлительным, эмоционально-экспрессивным. Окказиональные лексические компоненты, расширяющие структурный состав фразеологизма, оказывают эффективное влияние на силу выражения, на общий смысл, придают всему контексту эмоционально-оценочные оттенки.

Ключевые слова: фразеология, фразеологические единицы, провербиальные фразеологизмы, окказиональная трансформация, расширение структуры фразеологизма, фразеологические параллели, сравнительно-сопоставительный анализ, лексико-статистический анализ.

The main aim of transformation is reaching a certain stylistic effect. The authors extended number of proverbial set phrases via use of words and word sets or complete phrases before main set phrase, after or in the middle of a set phrase, as well as instead of the stem of another set phrase. Adding new components into a set phrase, extension of its structure is not only a mechanical widening but leads to extension of expression plan, content plan. Components added do not affect the main meaning of proverbial phrase or set phrase, but on the contrary ensure making it more impressible and emotionally expressive. Occasional lexical components, extending the structural composition of set phrases influence greatly expression power and general meaning. They add emotional and evaluation tints to the context.

Цитата, с. 43. Во французском, узбекском и русском языках встречается множество фразеологизмов, которые имеют общую семантику, одинаковый лексический состав и синтаксическую структуру. Эти фразеологические параллели являются отпечатком исторической и языковой общности народов в древнейшую эпоху, а также их контактов в эпоху средневековья и новой истории. Если звуки изучает фонетика, слова – лексикология, правила – грамматика, то стилистика изучает все направления в языке с точки зрения красочности. Фразеологическая стилистика является одной из частей общей фразеологии, она изучает методические свойства фразеологии. В кругу этого исследования под стилистическими свойствами провербиальных фразеологизмов (ПФ) подразумевается со стороны автора проявление стилистических свойств окказиональной трансформации высказываний. СИ. Гнедаш [1] писал: «Провербиальная трансформация – это приспособление старых пословиц к новым условиям». В результате смысл пословицы сохраняется, частично изменяется форма, и пословицы обновляются в соответствии со временем. Сравнительное изучение фразеологизмов французского языка с фразеологией узбекского и русского языков еще не становилось объектом изучения. Разработка данного перспективного направления в конечном итоге может дать весомые результаты по различным вопросам проблемы окказиональной трансформации провербиальных фразеологизмов французского, узбекского и русского языков.

Виды трансформации фразеологизмов. Вопросы трансформации фразеологизмов также входят в объект изучения стилистики, так как основная цель трансформации – определенный стилистический эффект, достижение цели. В языкознании структурное изучение фразеологизмов, и в целом система трансформации в общеязыковом масштабе, как и в окказиональном плане до сих пор не нашла своего полного решения. Во-первых, не проведены научные исследования, охватывающие явления структурно-семантических изменений общеязыковых фразеологизмов, во-вторых, многие практические вопросы трансформации не решены полнокровно или имеются различные взгляды на этот счет.

Литература

1. Гнедаш С. И. Провербиальные трансформанты в функциональном стиле прессы и публицистики: на материале немецкоязычной печати ФРГ: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. - М., 2005. - 189 с.

2. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. - М., 1969.

3. Сайд Ахмад. Куёв. - Т., 1989.

4. Назарян А.Г. Фразеология современного французского языка. - М., 1987. - 237 с.

5. Маматов А.Э. Очерки по французской фразеологической стилистике. - Ташкент: Укитувчи, 1989. - 118 с.

6. Rabelais F. Gargantua et Pantagruel. - P. 40.

7. Шухрат, Олтин зангламас: Роман. -Т.: Шарк;, 1999. -400 с.

8. Guy de Maupassan. Bel ami. - P. 66.

9. H.de Balzac. Le pere Goriot. - Paris, 1835.

10. Раҳмат Файзий, Асарлар. З жилдлик. 1 ж. Роман. - Т.: Ғ. Ғулом, 1978. - 520 с.

11. Alexandre Dumas Le compte de Monte Cristo Moscou 1956, II TOM XXXV Le mazzolata. - P. 476.

12. Rabelais F. Gargantua et Pantagruel. - P. 40.

13. Alexandre Dumas Le compte de Monte Cristo Moscou 1956, XXXVIII Le vendetta p 376 на русском. -491 с.

14. Монтескьё Форс номалари 10-мактуб Мирзадан Ӯзбекка, Эрзурум. 19-бет. Тошкент, 1999.

15. Анорбоев С. Қиссалар. - Т.: Ғ. Ғ улом, 1974. - 344 с.

16. Шамшаров И. Чироқ;: Роман. -Т.: Ғ. Ғ улом, 1971. - 304 с.

17. Guy de Maupassant. Bel ami. - Moscou Skola, 1981. - С 18.

18. Ильф И., Петров Е. Золотой теленок. - М., 1961. - С. 64.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 632 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS