Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 16.46.56
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Бондаренко Ю. Дослідження системних зв’язків образів-персонажів на уроках української літератури
2014-Чер-27, 17.06.04

Ю. Бондаренко. Дослідження системних зв’язків образів-персонажів на уроках української літератури …24–27.
Для покликання: Бондаренко Ю. Дослідження системних зв’язків образів-персонажів на уроках української літератури [Текст] / Ю. Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2014. – №3(113). – 64 с. – С. 24–27.

У статті описано процес вивчення образів-персонажів на основі їх художньої взаємодії. Така методика дає можливість розвивати в учнів уміння здійснюва ти не тільки індивідуальну характеристику, але й осмислювати внутрішні зв’язки в системі літературних героїв.
Ключові слова: образи-персонажі, системні зв’язки, взаємодія, стосунки, типологічне моделювання, зіставлення, групування.

В статье описан процесс изучения образов-персонажей на основе их художественного взаимодействия. Такая методика дает возможность развивать у учащихся умения производить не только индивидуальную характеристику, но и осмысливать внутренние связи в системе литературных героев.


Ключевые слова: образы-персонажи, системные связи, взаимодействие, типологическое моделирование, сравнение, группирование.
The article provides a description of the process of studying character images based on their interaction. This methodology proves instrumental in developing students` ability not only to give individual characteristics but also to grasp the internal connections in the system of literary characters.
Keywords: character images, systemic connections, interaction, typological modeling, comparison, grouping.

Цитата, с. 24. Однією з основних вимог до аналізу літературного твору методисти називають дотримання принципу його комплексного осягнення. Як пише А. Лісовський, «забезпечення цілісного сприймання і розуміння художнього твору є одним із найважливіших завдань сучасного викладання літератури в школі [3, с. 58]». Вирішення цієї проблеми неможливе без уваги до такої визначальної властивості, як системність, що значною мірою зумовлює сутність художнього матеріалу. Учитель-словесник повинен формувати вміння школярів установлювати системні зв’язки між художніми складниками як у межах тексту, так і в його зв’язках з іншими явищами дійсності. Одним із найбільш доступних для учнів варіантом такої роботи є дослідження системності на рівні образів-персонажів.
Система – це сукупність елементів, між якими існує зв’язок, вони наділені спільними ознаками чи роллю. Літературні образи-персонажі перебувають у різноаспектній системній взаємодії: у межах одного або декількох текстів, з героями інших видів мистецтва, з психологічними типами людей. Це дає підстави запропонувати ще один спосіб здійснення образної характеристики – на основі вивчення системних відношень, у які вступають персонажі.
Як провідну настанову для здійснення дослідницької роботи на уроках літератури приймаємо таку думку: «розглядаючи склад персонажів у творі, слід розрізняти їх систематику на сюжетному рівні і систематику функціональну [9, с. 118]». Сюжетна систематика існує тільки в межах одного тексту, адже тут персонажі пов’язані спільною дією. Другий вид систематики, на наш погляд, виявляє себе тоді, коли герої виконують цілеспрямовані функції в реалізації поставлених письменниками художніх завдань, зокрема: а) у вираженні світоглядних позицій, філософської концепції, ідейно-тематичного змісту; б) у втіленні певних естетичних підходів (жанрових, стильових). Функціональну систематику персонажів можна спостерігати як в окремому творі, так і в його зв’язках з іншими мистецькими явищами (літературними, живописними, музичними, театральними та ін.), а також із повсякденною дійсністю.
Вивчаючи літературних героїв, учні повинні досліджувати їх зв’язки і в сюжетному, і у функціональному аспектах. Для цього вони повинні знати:
 – окремих героїв та групи персонажів, що перебувають у системній взаємодії;
 – характер зв’язків між ними в сюжетному та функціональному планах;
 – внутрішні якості літературних героїв, виявлені у процесі взаємодії, та засоби їх вираження.
Під час дослідження системних зв’язків між персонажами вони повинні виконувати такі види діяльності:
 – давати оцінку безпосереднім стосункам літературних героїв у межах одного тексту;
 – осмислювати значення героїв для характеристики один одного;
 – здійснювати зіставлення персонажів одного або декількох мистецьких творів;
 – проводити групування у творі, давати оцінку групі персонажів та визначати її художню роль;
 – окреслювати спільну або відмінну функціональну роль в одному чи ряді творів;
 – виконувати типологічне моделювання;
 – співвідносити внутрішній світ літературних героїв із психологією нації, прошарку, типу людей, оцінювати персонажів як психологічний чи художній зразок.
У шкільній практиці найбільш поширеним є дослідження взаємодії між літературними героями одного твору. Ця робота має відповідати ключовій вимозі, яка ставиться до шкільного вивчення літератури, а саме: «Аналіз художнього твору перш за все означає усвідомлення логіки розвитку образної думки автора [2, с. 8]».

Література
1. Бондаренко Ю. Дослідження ціннісних та цільових пріоритетів персонажів у процесі шкільного аналізу літературного твору // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 7-8.
2. Кудряшов Н.И. Анализ литературного произведения и задачи развития учащихся // За творческое изучение литературы в школе (Анализ литературного произведения в IV-Х классах). Вып. 2-й. – М. : Просвещение, 1968. – С. 7-33.
3. Лісовський А.М. Морфологія художності твору і вивчення літератури в школі. – К. : Ленвіт, 2005. – 110 с.
4. Мацевко-Бекерська Л. Методика викладання світової літератури: навчально-методичний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 320 с.
5. Никольский В.А. Методика преподавания литературы в средней школе. – М. : Просвещение, 1971. – 256 с.
6. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. – К. : Ленвіт, 2000. – 384 с.
7. Соловйова Н. До питання психологічної характеристики героя в літературному творі (літературознавчий аспект) // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 6. – С. 9C10.
8. Теория литературы: В 2 т. / Под. ред. Н.Д. Тамарченко. – Т. I. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 512 с.
9. Фарино Ежи. Введение в литературоведение: Учебное пособие. – СПб: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. – 639 с.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 868 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS