Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 15.20.19
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Д. Семчук. Міжпредметна інтеграція при вивченні синтаксису складнопідрядного речення з підрядними обставинними частинами у 9 класі
2014-Кві-10, 08.57.32

Д. Семчук. Міжпредметна інтеграція при вивченні синтаксису складнопідрядного речення з підрядними обставинними частинами у 9 класі …40–44.

Покликання: Семчук Д. Міжпредметна інтеграція при вивченні синтаксису складнопідрядного речення з підрядними обставинними частинами у 9 класі [Текст] / Д. Семчук // Українська мова і література в школі. – 2014. – №2 (112). – 64 с. – С. 40–44.

 

У статті розглянуто методичні підходи щодо практичного застосування міжпредметног інтеграції при вивченні складнопідрядного речення з підрядними обставинними частинами на уроках української мови у 9 класі на матеріалі новелістики природознавчої тематики Ольги Кобилянської.

Ключові слова: складне сполучникове речення, складнопідрядне речення, міжпредметна інтеграція, мариністика, мистецькі паралелі, рослини Червоної книги України, новели Ольги Кобилянської природознавчої тематики, перифрази, синквейн, тавтограма.

В статье рассмотрены методические подходы относительно практического применения межпредметной интеграции при изучении сложноподчиненного предложения с придаточными обстоятельственными частями на уроках украинского языка в 9 классе на материале новеллистики естествоведческой тематики Ольги Кобылянской.

Ключевые слова: сложное союзное предложение, сложноподчиненное предложение, межпредметная интеграция, маринистика, параллели в искусстве, растения Красной книги Украины, новеллы Ольги Кобылянской, естествоведческая тематика, перифразы, синквейн, тавтограмма.

The article deals with the methodological approaches to the practical application of interdisciplinary integration during the study of complex sentence with subordinate adverbial clauses on lessons of the Ukrainian language in the 9th grade based on themes of natural history in novellas by Olga Kobylianska.

Keywords: conjunction sentence, complex sentence, interdisciplinary integration, maritime literature, artistic parallels, plants of the Red Book of Ukraine, themes of natural history in novellas by Olga Kobylianska, periphrasis, synkveyn, tautogram.

Цитата, с. 40. Ефективними на сьогодні є уроки української словесності як інтегровані заняття з використанням творчо-дослідницьких та інтерактивних технологій навчання, які активізують процес особистісно зорієнтованого навчання й виключають домінування одного учасника навчального процесу над іншим. Саме таким і є урок української словесності у 9 класі з теми «Складнопідрядне речення з підрядними обставинними частинами. Тренувальні вправи (на матеріалі новелістики О.Ю. Кобилянської)».

Урок сприяє формуванню світоглядних позицій, культурі мовлення, розширенню інтелектуальних здібностей, становленню особистості, а також має на меті допомогти учням активно працювати з художнім словом, систематизувати та закріпити знання з важливих тем мовленнєвої, мовної, соціокультурної й діяльнішої (стратегічної) змістових ліній мовного компонента на прикладі дослідження мови високохудожніх новел О.Ю. Кобилянської разом із суміжними культурологічними дисциплінами.

Головне завдання, поставлене на цьому уроці, – розвинути індивідуальні пізнавальні здібності кожної дитини, максимально виявити, ініціювати, використати індивідуальний (суб'єктивний) досвід учня, допомогти пізнати себе, самовизначитися й самореалізуватись, а не формувати попередньо задані якості, сформувати в особистості культуру життєдіяльності, яка дає можливість продуктивно будувати своє повсякденне життя, правильно визначати лінії долі.

Урок української словесності, проведений у 9 класі, активізував мислительну діяльність учнів, спонукав активній роботі думки, сприяв розвитку комунікаційних навичок.

Лінгвістична тема. Складнопідрядне речення з підрядними обставинними частинами. Тренувальні вправи (на матеріалі природознавчої тематики новелістики О.Ю. Кобилянської)

Соціокультурна тема. Я і рідна природа («Червона книга України», «Сторінками Червоної книги України (рослинний світ). Чернівецька область)

Мета навчальна: удосконалювати здобуті учнями знання про складнопідрядне речення з підрядними обставинними частинами способу дії, міри й ступеня, часу, місця, порівняльними, розпізнавати їх серед інших видів складних речень, формувати вміння й навички визначати в них головну й підрядну частини, способи зв'язку між ними, відмінності між сполучниками і сполучними словами, формувати мотивацію вивчення й використання складних речень у мовленні, вміння конструювати речення за схемами, удосконалювати навички синтаксичного аналізу складнопідрядного речення; розвивальна: розвивати логічне мислення, уміння аналізувати, порівнювати, будувати зв'язне висловлювання, використовуючи складнопідрядні речення в мовленні, удосконалювати роботу в групах; виховна: виховувати любов та повагу до краси слова, почуття національної гідності, патріотизму, формувати екологічну культуру школяра.

Тип уроку: практичне застосування знань, умінь, навичок.

Обладнання: виставка літератури, опорні конспекти та схеми, дидактичний матеріал, словники, мультимедійна презентація, аудіозаписи.

Форма проведення: урок української словесності.

Міжпредметна інтеграція: українська література, біологія, екологія, народознавство, міфологія, образотворче мистецтво, музика.

Внутрішньопредметна інтеграція: орфографія, лексикологія, морфологія.

Епіграф

Природа – краса землі несказанна... (Є. Маланюк)

Література

1. Глазова О.П. Рідна мова: підручн. для 9 кл. загальноосвітн. навч. закл. / О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов. – К: Зодіак-ЕКО, 2009. – С. 94-116.

2. Головецька Н.В., Солошенко Т.В. Інтегровані уроки учителя-словесника: українська мова, українська література, біологія, народознавство / Н.В. Головецька, Т.В. Солошенко. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 152 с.

3. Добржанський В. Квіти в житті українців та інших народів світу. – Чернівці: Троянда, 2005. – 220 с

4. Кобилянська О.Ю. Твори: В 2-х т. Т. 1 / Упорядн., передм. і приміт. Ф.П. Погребенника. – К: Дніпро, 1983. – 495 с.

5. Костенко Л.В. Вибране. – К: Дніпро, 1989. – 559 с

6. Пентилюк М.І., Іващенко О.В. Українська мова: Підручник-комплект. – К: Левіт, 2001. – С. 256-269.

7. Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. – Харків: Вид. група «Основа», 2009. – 88 с

8. Червона книга України (рослинний і тваринний світ) / Під загальною редакцією І.А. Акімова. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 219 с

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 754 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS