Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 08.49.21
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Галаєвська Л. Функції діалогічного мовлення учнів 5-7 класів на уроках і в позаурочний час
2013-Лис-06, 19.48.50
Галаєвська Л. Функції діалогічного мовлення учнів 5-7 класів на уроках і в позаурочний час [Текст] / Л. Галаєвська // Українська мова і література в школі. – 2013. – №6. – 64 с. – С. 36–39.
 
Автор статті розглядає функціональне поле діалогу в навчальному середовищі й суспільстві, аналізує різні підходи сучасних дослідників до класифікації функцій діалогічного мовлення, визначає ті функції, реалізація яких можлива для конкретної вікової категорії учнів на уроках української мови і в позаурочний час.
Ключові слова: діалог, діалогічне спілкування, взаємодія, навчальний діалог, функції діалогу.
 
Цитата, с. 36. Найбільш продуктивною формою комунікації, за визначенням дослідників, є діалог. Про суть і важливість його досить вичерпно написав М. Бахтін: «Власне буття людини, зовнішнє і внутрішнє, — це глибоке спілкування... Жити — означає брати участь у діалозі: запитувати, дослухатись, відповідати, погоджуватися і т.д. [1, с. 312-318]».
На важливості ролі діалогу в суспільстві наголошує в своїх працях Ю. Рождественський. Учений класифікує діалоги як суспільне явище за метою, сферою застосування їх, виділяючи таким чином сімейні, військові, дипломатичні, судові, фінансові, адміністративні, освітні та ін. У межах дванадцяти видів автор називає жанри, які «утворюють повноту мовленнєвого життя суспільства [9, с. 130]». Цілком поділяємо переконання Ю. Рождественського в тому, що знання діалогічних жанрів сприяє забезпеченню повноцінного функціонування суспільства. Вагомим аргументом на підтвердження цієї думки є висновки автора про те, що брак будь-якого з діалогічних жанрів призводить до різних негативних наслідків, а саме: бездіяльності, безструктурності й безладу, безкультурності, низького рівня освіченості, бездуховності, стагнації життя тощо.
На думку лінгводидактиків, сьогодні «важливо вивести діалог за межі лінгвістичної теорії, одного розділу шкільного курсу мови, аби він не сприймався учнями лише як параграф підручника, елемент синтаксису, а передусім як засіб облаштування, організації свого життя. Учні мають розуміти, що діалог спрямовує їх на багато життєво важливих дій, умінь, а саме: запитувати, слухати, відповідати, інформувати, контактувати, пропонувати, погоджуватися, відмовляти, оцінювати, виправдовувати, переконувати, схвалювати, осуджувати, робити комплімент, обіцяти, пояснювати тощо [3, с. 126]».
Таким чином, для методики навчання продуктивного діалогу важливо знати всі аспекти діалогічної взаємодії. Одним із таких вважаємо функції діалогу.
 
Автор статьи рассматривает функциональное поле диалога в учебной среде и в обществе, анализирует различные подходы современных исследователей к классификации функций диалогической речи, определяет те функции, реализация которых возможна для конкретной возрастной категории учащихся на уроках украинского языка и во внеурочное время
Ключевые слова: диалог, диалогическое общение, взаимодействие, учебный диалог, функции диалога.

The author examines the functional field of dialogue in the educational environment and society, examines the different approaches of modern researchers to the classification of the functions of the broadcasting profession defines those functions, the implementation of which it is possible for a particular age category of students at the Ukrainian language lessons and handovers.
Keywords: dialogue, dialogic communication, interaction, educational dialogue, dialogue.
 
 
Література (с. 39)
1.Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики / М.М. Бахтин. — М.: Искусство, 1975. — 540 с.
2.Брудный А.А. Психологическая герменевтика / А.А. Брудный. — М.: Лабиринт, 1998. — 307 с.
3.Голуб Н.Б. Стимулювання учнів 5-7 класів до гармонійного діалогу на уроках української мови / Н.Б. Голуб / Наукові записки. — Випуск 31. — Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. — С. 125-128.
4.Леонтьев А.А. Психология общения: учеб.пособие для студ. высш. учеб. Заведений / А.А. Леонтьев. — 4-е изд. М.: Смысл, 2007. — 368 с.
5.Лобчук О.Г. Навчання мовленнєвої діяльності на уроках української мови. 1-4 класи: навч.-метод. посібник / О.Г. Лобчук. — К.: Освіта України, 2011. — 120 с.
6.Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б.Ф. Ломов. — М.: Наука, 1984. — 226 с.
7.Карпенко Л.А. Деловое общение / Л.А. Карпенко. — М.: Наука, 1985. — 214 с.
8.Редько В.Г. Засоби формування комунікативної компетентності у змісті шкільних підручників з іноземних мов. теорія і практика: монографія / В.Г. Редько. — К.: Ґенеза, 2012. — 224с.
9.Рождественский Ю.В. Принципы современной риторики / Ю.В. Рождественский ; под ред. В.И. Аннушкина. [3-е изд., испр.] — М.: Флинта, Наука, 2003. — 176 с.
10.Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5-12 класи. — К.: Перун, 2005. — 176 с.
11.Чмут Т.К. Етика ділового спілкування: навч. посіб./ Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. — К.: Вікар, 2002. — 223 с.
Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 692 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS