Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 16.20.43
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Л. Мацько. Тарас Шевченко як знакова постать у полілозі національних культур
2014-Кві-13, 19.42.32

Л. Мацько. Тарас Шевченко як знакова постать у полілозі національних культур …33–38.

Для покликання: Мацько Л. Тарас Шевченко як знакова постать у полі лозі національних культур [Текст] / Л. Мацько // Українська мова і література в школі. – 2014. – №1(111). – 64 с. – С. 33–38.

У статті розглянуто питання становлення української літературної мови в поетичній творчості Тараса Шевченка у контексті постання інших слов'янських літературних мов та педагогічні погляди і практична освітня діяльність поета, зумовлені роллю літературної мови в освіті.

Ключові слова: українська літературна мова, педагогічні погляди, освітня діяльність.

В статье рассматриваются вопросы становления украинского литературного языка в поэтическом творчестве Тараса Шевченко в контексте становления других славянских литературных языков и педагогические взгляды, практическая образовательная деятельность поэта, связанная с ролью литературного языка в образовании.

Ключевые слова: украинский литературный язык, педагогические взгляды, образовательная деятельность.

The article examines the formation of the Ukrainian literary language in poetry, Taras Shevchenko in the context of the emergence of other Slavic literary language and pedagogical views, practical educational activities poet associated with the role of the literary language in education.

Keywords: Ukrainian literary language, pedagogical views, educational activity.

Цитата, с. 33. Тема про знаковість постаті Тараса Григоровича Шевченка у контекстах і полілогах національних культур має широке когнітивно-семантичне поле. Ядерну структуру цього поля складає те, що Тарас Шевченко став енергетично найсильнішим репрезентантом концептів Україна, українськість, українська нація, українська мова, українська культура, українська ідентичність у межах колишньої російської імперії та європейського світу. Це представлено передусім змістом, духом і образністю його поетичної, малярської та епістолярної творчості, високістю й незламністю морального духу в стражденній життєвій долі й навіть у його прекрасних російськомовних повістях. Роль Тараса Шевченка у становленні української нації, української літературної мови і його вплив на подальшу історію українства важко переоцінити. Він беззаперечно визнаний основоположником нової української мови на живомовній народній основі, і це відкрило перспективу розвитку українській нації й культурі. Він став загальновизнаним символом України і вовіки насущним у ній [5, с 686-689; 19, с. 492].

Принцип знаковості як методологічна засада філологічної науки дає змогу досліднику-інтерпретатору заглибитися в комплекс усталених змістів творчості письменника, які мистецькою вартістю й художньою енергетикою та соціально-суспільною важливістю набули символічних смислів, стали впізнаваними для багатьох реципієнтів, для суспільства, для нації. Знакові постаті нації стають їх візитною картою в полілозі національних культур, вони створюють її образ у сприйнятті інших націй і сприяють взаєморозумінню між ними.

Література

 1. Аксаков И. Полное собрание сочинений – М., 1886. – Т. 3. – С. 603-604. Цит. за вид.: Дзюба I. Тарас Шевченко. Життя і творчість. – К, 2008. – С. 494.

 2. Білецький О. Шевченко і світова література. 36. АН УРСР «Пам'яті Шевченка», – К., 1939. – С. 211.

 3. Бойко Ю. Творчість Т. Шевченка на тлі західноєвропейської літ. // Бойко Ю. Вибрані праці. – К., 1992. – С. 67.

 4. Бойко Ю. Творчість Тараса Шевченка на тлі західноєвропейської літератури // Ю. Бойко. Вибрані праці. Українознавство діаспори. – К.: Медекол, 1992. – С. 26.

 5. Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість. К.: Видавн. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 716 с.

 6. Дзюба І. Шевченко і Шіллер: візія ідеального стану суспільства // Вікно в світ: Зарубіжна література, № 2, 1999. – С 187.

 7. Драгоманов М.П. Листочки до вінка на могилу Шевченка в XXIX роковини його смерті // М.П. Драгоманов. Літертурно-публіцистичні праці. У двох томах. Т. 2. – К: Наук, думка, 1970. – С. 289-296.

 8. Жулинський Микола: Шевченко повернення в «нашу Україну» // Літературна Україна, № 9, 4.03. – 2004. – С 1-2.

 9. Клочек Г. Енергія художнього слова. – Кіровоград, 2007. – С. 158.

 1. Ковалик II., Самійленко С.П. Загальне мовознавство. – К., 1985. – С. 77.

 2. Колесса О. Шевченко і Міцкевич // Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка, 1894, Т. III. – С. 150.

 3. Кониський О.Т. Шевченко в останні часи свого життя. Записки наукового товариства ім. Шевченка, 1897, Т.П. –С 25.

 4. Куліш П. Казки і байки з сусідової хатки, перелицьовані і скомпоновані придніпрянцем. – С. 537.

 5. Куліш П. Переднє слово до громади // Куліш П. Пів. В 2. т., Т. П. – С. 506.

 6. Подано за Ю. Бойко. Вибрані твори, С. 11: Schewtschencos Sonderstellung in der neueren Weltliteratur von Dr. Gustav Specht. Taras Schewtschenko der ukrainische National – dichter. Beitrage zur Ukrainekunde, neraus – gegeben vom Ukrainischen Wissenschaftlichen. Institut, VI, Helf, s. 22-25.

 7. Подано за: Бойко Ю. Вибрані праці, С. 13: K.E.Franzos. Uom Don zur Donau. Die Kleinrussen und ihre Sanger. Yltur – Bilder aus Halb – Asien, 1878.

 8. Потебня А.А. Мысль и язык. – К, 1993. – С. 114.

 9. Рильський М. Поетика Шевченка. Наук, записки АН УРСР, Т. II, 1946. – С. 24-25.

 10. Романченко І.С. Михайло Драгоманов – літературний критик і публіцист // Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці. У двох томах. Т. 1. – К. : Наукова думка, 1970. – 17 с.

 11. Франко І.Я. Передмова // Драгоманова М.П. Літературно-пулбіцистичні праці. Примітки. Т. II. – К: Наукова думка, 1970. – 557.

 12. Шевченко Т. Щоденник // Зібрання творів у шести томах. – К., Наукова думка, 2003. Т. 5. – 492 с. Шевченко Тарас. Повне зібрання творів у 12 томах. Т. 2. – К., 2003. – 781 с.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 1133 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS