Didactics.ua
Четвер, 2021-Бер-04, 07.31.45
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

М. Козир. Структура й процес практичної аргументації на уроках української мови
2014-Лис-13, 08.51.22

М. Козир. Структура й процес практичної аргументації на уроках української мови …13–16.

Для покликання: Козир М. Структура й процес практичної аргументації на уроках української мови [Текст] / М. Козир // Українська мова і література в школі. – 2014. – №6(116). – 64 с. – С. 13–16.

 

У статті висвітлюються особливості структури й процесу практичної аргументації як одного звидів аргументації на уроках української мови.

Ключові слова: практична аргументація, аргументаційні вміння, аргументаційні тексти, логіка, еристика, пропонент, опонент, аргументатор, аудиторія.

 

В статье рассматриваются особенности структуры и процесса практической аргументации как одного из видов аргументации на уроках украинского языка.

Ключевые слова: практическая аргументация, аргументативные умения, аргументативные тексты, логика, эристика, пропонент, опонент, аргументатор, аудитория.

 

In the article the features of structure and process of practical argumentation are examined as one of types of argumentation on the lessons of Ukrainian; actuality of argumentation range of problems, range of problems of theory and practice of dispute; an author marks ponder ability of forming process for students 5–7 classes of ability correctly and convincingly to express own opinion, ground own positions, critically to behave to expressions of other people; the concept of practical argumentation is correlated with a concept «practical reasoning»and certainly as a communicative process during that in an audience the convinced is formed of certain method of action for realization of certain desires.

Keywords: practical reasoning, argumentative skills, argumentative texts, logic, eristic, the proponent, the opponent, argumentator, audience.

 

Цитата, с. 13. Аргументативна проблематика, проблематика теорії й практики суперечки з кінця XX ст. стала предметом обговорення на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах. Серед них найвідоміші Міжнародний симпозіум з неформальної логіки (International Symposium on Informal Logic), що періодично проводять у Вінздорі (Канада), і Міжнародна конференція з аргументації (International Conference on Argumentation), яку один раз на чотири роки проводять в Амстердамі (Нідерланди).

Внаслідок проведення різноманітних форумів було створено численні наукові співтовариства: International Society for the Study of Argumentation (ISSA) Міжнародне товариство з вивчення аргументації; Associationfor Informal Logicand Critical Thinking (AILACT) Асоціація неформальної логіки й критичного мислення; Ontario Society for the Study of Argumentation (OSSA) Онтаріо товариство з вивчення аргументації; International Pragmatic Association (IPrA) Міжнародна асоціація прагматики; International Communication Association (ICA) Міжнародна асоціація комунікації; Speech Communication Association (SCA) Асоціація мовленнєвого спілкування; The Critical Thinking Community. Institute for Critical Thinking Montclair State University (ICT) Співтовариство з критичного мислення. Інститут Критичного мислення державного університету Монтклер.

З кінця 80-х років XX ст. почав виходити англомовний журнал «Неформальна логіка» («InformalLogic»), присвячений розгляду проблематики, яка стосується неформальної логіки, критичного мислення, теорії аргументації й питань зі споріднених галузей (риторики, когнітивної психології тощо). Щороку цей журнал друкує від 35 до 50 статей. У 1990 р. науковці з Нідерландів і Бельгії, які займаються теорією аргументації (Франс ван Єємерен, Роберт Гроотендорст, Мішель Мейєр), об’єднали зусилля й створили журнал під назвою «Аргументація» («Argumentation»). У ньому публікують статті з різних аспектів теорії аргументації й неформальної логіки. Відомі журнали «Філософія і риторика» («Philosophy and Rhetoric»), «Аргументація та захист» («Argumentation and Advocacy»), у яких можна знайти публікації з досліджуваної проблематики.

Як бачимо, теорія й практика мистецтва суперечки цікавили спеціалістів упродовж багатьох століть. І в наш час ці питання активно вивчаються. Метою цієї статті є огляд актуальності аргументаційної проблематики, проблематики теорії та практики суперечки. Мета статті полягає в дослідженні структури й процесу аргументації,у концептуальному визначенні поняття практичної аргументації як одного із видів аргументації на уроках української мови.

Проблеми аргументації завжди привертали до себе увагу філософів, мовознавців, логіків тощо. Достатньо вказати на те, що такі розділи, як «Аргументація» або «Логічні основи теорії аргументації», є окремою частиною нормативного курсу логіки і, відповідно, підручників з цієї дисципліни. Однак інтерес до цієї проблематики зростає, починаючи з другої половини ХХ ст. Саме в цей період оформлюється такий напрям сучасних досліджень, як неформальна логіка (теорія аргументації тісно пов’язана з нею), переживає своє«друге народження» риторика, бурхливо розвивається еристика тощо. Справа в тому, що в демократичних державах уміння правильно й переконливо висловлювати власну думку, обґрунтовувати власні позиції,критично ставитися до висловлювань інших людей завжди відігравало провідну роль. Тому аналіз останніх здобутків у теоретичних дослідженнях аргументації має й певне практичне застосування в різних сферах суспільного життя й у реальних процесах спілкування між людьми.

 

Література

1. Алексеев А. П. Аргументация. Познание. Общение. – М., 1991.

2. Баранов А. Н. Аргументация как языковой и когнитивный феномен // Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации. – М., 1990.

3. Брутян Г. А. Аргументация. – Ереван, 1984.

4. Дідук Г. І. Лінгвостилістичні та комунікативно-ситуативні вправи на уроках української мови у 5-7 класах. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 56 с.

5. Ивин А. А. Теория аргументации. – М., 2000.

6.Рузавин Г. И. Методологические проблемы аргументации. – М., 1997.

7. Стіл Д., Мередіт К., Темпл Ч. Методична система «Розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів». – К., 2001. – С. 18-24.

10. Хоменко І. В. Еристика: мистецтво полеміки. – К., 2001.

11. Яскевич Я. С. Аргументация в науке. – Минск, 1992.

12. Ішмуратов А. Т. Вступ до філософської логіки. – К., 1997.

 

Literatura

1. Alekseev A. P. Argumentatsiya. Poznanie.Obschenie. – M., 1991.

2. Baranov A. N. Argumentatsiya kak yazyikovoy i kognitivnyiy fenomen // Rechevoe vozdeystvie v sferemassovoy kommunikatsii. – M., 1990.

3. Brutyan G. A. Argumentatsiya. – Erevan, 1984.

4. Diduk G. I. Lingvostilistichni ta komunikativno-situativni vpravi na urokah ukrayinskoyi movi u 5-7 klasah. –Ternopіl: Navchalna kniga – Bogdan, 2004. – 56 s.

5. Ivin A. A. Teoriya argumentatsii. – M., 2000.

6. Ruzavin G. I. Metodologicheskie problemyi argumentatsii. – M., 1997.

7. Stil D., Meredit K., Templ Ch. Metodichna sistema «Rozvitok kritichnogo mislennya u navchanni riznih predmetiv». – K., 2001. – S.18–24.

10. Homenko I. V. Eristika: mistetstvo polemiki. – K., 2001.

11. Yaskevich Ya. S. Argumentatsiya v nauke. – Minsk, 1992.

12. Ishmuratov A. T. Vstup do filosofskoyi logiki. – K., 1997.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 541 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS