Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-09, 10.43.23
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування




Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Плахотник В. Категоріальний підхід у лінгводидактичних дослідженнях
2013-Грд-24, 05.47.42
Плахотник В. Категоріальний підхід у лінгводидактичних дослідженнях [Текст] / В. Плахотник // Українська мова і література в школі. – 2013. – №7. – 64 с. – С. 45–48.

Показано значення категоріального підходу в лінгводидактичних дослідженнях, доведено, що базисними категоріями лінгводидактики є: методична система, її найближче середовище (система «вчитель-учень»), підручник і процес навчання.
Ключові слова: поняття, категорія, засіб, навчання, прототип.

Показано значение категориального подхода в лингводидактических исследованиях и доказано, что базисными категориями лингводидактики являются: методическая система, её ближайшая среда (система «учитель-ученик»), учебник и процесс обучения.
Ключевые слова: понятие, категория, средство, обучение, прототип.

It has been shown the importance of a categorical approach in linguadidactic studies and proved that the basic categories of linguadidactic studies are: a methodical system, its nearest environment (a teacher-student system), a textbook and the learning process.

Цитата, с. 45. Будь-яка наука, як вид пізнання дійсності, прагне виявити суть, спільне і відмінне в явищах, пізнати закономірності розвитку певного об'єкта в його взаємозв'язках з іншими предметами і явищами та сформулювати певні закони й закономірності розвитку, використовуючи абстракції як форми мисленого відображення предметів та їхніх особливостей і зв'язків. Завдяки абстрагуванню пізнаються найістотніші сторони явища в його розвитку, а другорядні, випадкові ніби відсуваються на другий план. Без абстрагування не міг виникнути й розвинутися такий, чисто людський феномен як абстрактне мислення – продукт утворення абстрактних понять і оперування ними. У свою чергу нові абстрактні поняття з'являються в процесі мислення як узагальнення даних пізнання конкретних об'єктів. Таким чином, мислення неможливе без понять, а поняття можуть формуватися лише завдяки мові – засобу здійснення логічних операцій, фіксації результатів цих операцій, поєднання результатів здобутих раніше й нових даних. Глибина й розмаїття узагальнень визначають і рівень абстракцій, за допомогою яких вони фіксуються: у філософії й конкретних науках рівень узагальнень визначається через поняття і категорії.
Література
1.Бим И.Л. Система обучения иностранным языкам в средней школе и учебник как модель её реализации / И.Л. Бим. – М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1974. – 240 с.
2.Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологические исследования / Л.С. Выготский. – М.: Лабиринт, 1996. – 416 с.
3.Ляховицкий М.В. О некоторых базисных категориях методики обучения иностранным языкам. / М.В. Ляховицький // Иностранные языки в школе. – 1973. – № 1.
4.Новий тлумачний словник. У трьох томах / Укладачі: Василь Яременко, Оксана Сліпушко. – К.: Аконіт, 2005.
5.Общая методика обучения иностранным языкам в средней школе / под ред. А.А. Миролюбова, И.В. Рахманова, В.С. Цетлин. – М.: Просвещение, 1967. – 504 с.
6.Педагогічний словник. / за ред. М. Д. Ярмаченка. – К. : Педагогічна думка, 2001. – 516 с.
7.Плахотник В.М. Мова як основний засіб навчання / В.М. Плахотник // Українська мова і література в школі. – 2008. – № 7-8. – С. 50-52.
8.Плахотник В.М. Прогнозування ефективності системи підручників з іноземних мов / В.М. Плахотник // Проблеми сучасного підручника. Зб. наук. праць – Вип. 9. – К.: Пед. думка. 2009. – С. 466-469.
9.Плахотник В.М. Система як базисна категорія методики навчання іноземних мов / В.М. Плахотник // Іноземні мови. – 2010. – № 4. – С. 3-6.
10.Плахотник В.М. Інтеграція методичної системи в загальну теорію систем / В.М. Плахотник // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 8. – С. 66-69.
11.Плахотник В.М. Системний підхід і методична система // Біологія і хімія в школі. – 2011. – № 1.
12.Плахотник В.М. Організація і структура лінгводидактичної системи / В.М. Плахотник // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 8. – С. 37-40.
13.Плахотник В.М. Параметри лінгводидактичної системи / В.М. Плахотник // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 2. – С. 58-60.
14.Плахотник В.М. Організація і структура методичної системи / В.М. Плахотник, Л.П. Величко // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2012. – № 2. – С. 39-40.
15.Плахотник В.М. Система навчання в контексті загальної теорії систем / В.М. Плахотник // Педагогічна і психологічна наука в Україні. Збірник наукових праць: в 5 т. Т. 3. Загальна середня освіта. – К: Пед. думка, 2012. —С. 20-35.
16.Плахотник В. М. Лінгводидактична система і підручник / В.М. Плахотник // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 8. – С. 55-58.
17.Філософський словник / за ред. В.І. Шинкарука. – 2-е вид., доп. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. – 800 с.
Философия. Энциклопедический словарь / под ред. А.А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004. – 1072 с.
Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 833 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів




Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS