Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 15.50.37
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Повхан К. Урахування результатів порівняльного аналізу як один із методів побудови підручників української мови для початкових класів ЗНЗ...
2014-Лют-13, 02.12.05
К. Повхан. Урахування результатів порівняльного аналізу як один із методів побудови підручників української мови для початкових класів ЗНЗ з угорською мовою навчання …38–44.

Для покликання: Повхан К. Урахування результатів порівняльного аналізу як один із методів побудови підручників української мови для початкових класів ЗНЗ з угорською мовою навчання [Текст] / К. Повхан // Українська мова і література в школі. – 2013. – №8. – 64 с. – С. 38–44.
 
У статті порушено проблему необхідності врахування особливостей рідної мови під час створення підручників української мови для учнів-у горців. Автор з’ясовує причини незадовільного рівня володіння державною мовою учнів-угорців, подає результати порівняльного аналізу мовних систем української та угорської мов, здійсненого з лінгводидактичною метою у межах початкової школи.
Ключові слова: порівняльний аналіз, урахування особливостей рідної мови, інтерференція, транспозиція, система навчальних вправ.
 
В данной статье рассматривается проблема о необходимости учета особенностей родного языка при создании учебников по украинскому языку для школ с венгерским языком обучения. Автор выясняет причины неудовлетворительного уровня владения государственным языком учащимися-венграми, приводит результаты сопоставительного анализа систем украинского и венгерского языков, проведенного с учебной целью в рамках начальной школы.
Ключевые слова: сопоставительный анализ, учет особенностей родного языка, интерференция, транспозиция, система обучающих упражнений.
 
The article addresses the necessity to take into consideration the peculiarities of a native language when writing a textbook on the Ukrainian language for primary grades of the schools, which teach in Hungarian. The author analyzes the reasons for unsatisfactory knowledge of the state language by the Hungarian students. The author also presents the results of the comparative analysis of the Ukrainian and Hungarian languages, which was performed with the linguistic and didactic aim within the scope of teaching materials for primary school grades.
Keywords: comparative analysis of language systems, taking into consideration the peculiarities of a native language, interference and transposition, system of learning exercises.
 
Цитата, с. 38. На нашу думку, зміст і структура підручників української мови для шкіл з угорською мовою викладання мають визначатися, двома обставинами: по-перше, тим, що основною метою навчання є формування в учнів комунікативної компетентності (розвиток та активізація вмінь і навичок із усіх видів мовленнєвої діяльності, засвоєння відомостей про найважливіші мовні одиниці, необхідні й достатні для оволодіння українським мовленням); по-друге, тим, що школярі водночас опановують рідну й державну мови. Перша обставина зобов’язує авторів підручника будувати таку систему вправ, яка б формувала й розвивала вміння й навички активного українського мовлення, тобто готувала дітей до повноцінного спілкування державною мовою. Друга обставина потребує врахування в підручниках специфіки взаємодії української й угорської мов, їх паралельного навчання в школі.
 
Цитата, с. 43. Проблема зіставлення як методичного прийому побудови підручника другої мови через низку причин набула нині певної актуальності. На нашу думку, результати порівняльного аналізу української й угорської мов допоможуть розв’язати певні лінгводидактичні завдання, а саме інтенсивнішого й ефективнішого навчання української мови учнів-угорців, а також дадуть можливість створити цілеспрямовану методичну технологію, яка покликана визначити презентацію виучуваного мовного матеріалу, раціональну й ефективну систему навчальних вправ, прогнозування, профілактику й усунення інтерференції, місце й роль зіставлення, удосконалення лінгводидактичних прийомів і методів навчання.

Література
1. Жовтобрюх М.А. Курс сучасної української літературної мови // М.А. Жовтобрюх, Б.М. Кулик. – К.: Вища школа, 1972.– 402 с
2. Racz E. szerk. A mai magyar nyelv // E. Racz. – Budapest, Tankonyvkiado, 1971. – 571c.
3. Гуськова А.П. Венгерский язык. Справочник по грамматике / А.П. Гуськова. – М.: Живой язык, 2009. – 224 с.
4. Ковтюк І.Я. Основні особливості й проблеми вивчення української мови угорцями та перекладу з української мови на угорську і з угорської мови на українську // 36. Матеріали міжнародного науково-методичного семінару. Ужгород: Ліра, 2009. – С 274-286.
5. Навчальна програма з української мови для загальноосвітніх закладів з угорською мовою викладання. 1-4 класи // О.Н. Хорошковська, К.З. Повхан. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 72 с
6. Хорошковська О.Н. Буквар (читання і письмо). Експериментальний посібник для 2 класу ЗНЗ з угорською мовою викладання. Частина І. // О.Н. Хорошковська, К.З. Повхан. – К.: Інститут педагогіки НАПН України, 2013. – 80 с.
Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 506 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS