Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 17.22.58
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Щербина Л. Уроки з української літератури в системі особистісно зорієнтованого навчання. Борис Грінченко...
2014-Лют-13, 02.18.43
Л. Щербина. Уроки з української літератури в системі особистісно зорієнтованого навчання. Борис Грінченко. Утвердження прагнення людини до любові, добра в оповіданні «Каторжна» …24–29.

Для покликання: Щербина Л. Уроки з української літератури в системі особистісно зорієнтованого навчання. Борис Грінченко. Утвердження прагнення людини до любові, добра в оповіданні «Каторжна» [Текст] / Л. Щербина // Українська мова і література в школі. – 2013. – №8. – 64 с. – С. 24–29.
 
У статті запропоновано орієнтовний урок вивчення творчості Бориса Грінченка в 10 класі. Обґрунтовано доцільність дібраних форм роботи й системи завдань, що надають можливість максимально активізувати дослідницькі здібності учнів, сприяють розвитку критичного мислення, розвивають культуру мовлення.
Ключові слова: дослідницький метод, особистісно орієнтоване навчання, компетентнісно орієнтовані завдання, ключові компетентності.

В статье предложен ориентировочный урок изучения творчества Бориса Гринченко в 10 классе. Обоснована целесообразность отобранных форм работы и системы заданий, которые предоставляют возможность максимально активизировать исследовательские способности учащихся, способствуют развитию критического мышления, развивают культуру речи.
Ключевые слова: исследовательский метод, личностно ориентированное обучение, компетентностно ориентированные задания, ключевые компетентности.
 
This article presents a preliminary lesson to study of the works of Boris Hrinchenko in grade 10. In the article the feasibility of tailored forms of work and tasks that enable maximum intensify research abilities of students, promote critical thinking, develop and shape the culture of speech.
Keywords: research method individually oriented learning, competency-oriented objectives and vital competences.
 
Цитата, с. 24. Сьогодні проблема майже всієї системи освіти – відсутність ціннісної мотивації до навчання. Старі методи авторитарні примусові – відштовхують учня, нові інноваційні – ще не відпрацьовані досконало й мають деякий перебір демократизму й нашарування плюралізму методичного інструментарію. Подекуди немає правильного відбору вартісної інформації з медіа та Інтернет джерел. Це «розмагнітило» сучасного учня. Тому вчителю сьогодні треба спочатку переконати учня, що знання, які він хоче донести до молоді, є дуже істотними й важливими, та обов’язково знадобляться в подальшому дорослому житті.
Прикладом є найбільш успішні й небайдужі до власних культурних і національних цінностей країни (Англія, Японія), там справді є обов’язкове, а не примусове, і вважається справою честі кожного, досконале знання мови, культурних, мистецьких і літературних надбань.
Тому там немає розриву для учня між «ігровим», «несерйозним» шкільним життям й дорослими глобальними перешкодами. Школа належно підготувала учня до будь-яких життєвих перешкод, а отже, він не зламається як особистість. І це завдяки серйозній фундаментальній культурній освіті, а левову частку тут займає саме рідна література.
Знаючи тексти творів, проблеми героїв і шляхи розв’язання їх, – учень не схилиться перед першими невдачами, не піде на злочин, не вчинить суїцид. Завжди дієвим був і буде вислів: «Література – це підручник життя». Прочитане вчить кожного, навіть дуже лінивого. Пам’ять обов’язково все зафіксує, бо це інстинкт самозбереження. З дитинства учень візьме у світ дорослих цінностей високі істинні переживання, інтелектуальні ґрунтовні знання, будуть цінитися поняття чоловічої гідності, жіночої порядності, професійної компетентності.

Література
1. Голуб Н. Компетентнісне навчання – це актуально / Ніна Голуб // Дивослово. – 2012. – № 6.
2. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах. Підручник / Леся Федорівна Мірошниченко. – К: Видавничий дім «Слово», 2010. – 432 с
3. Методика викладання літератури: термінологічний словник / (Анатолій Ситниченко, Василь Шуляр, Володимир Гладипіев) / (за ред. проф. А.Л. Ситченка). – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2008. – 264 с.
4. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання: (посібник) / Олена Іванівна Пометун. – К., 2007. – 144 с
5. Токмань Г. Методи викладання літератури в їхній особистісній спрямованості на учня / Ганна Токмань // Дивослово. – 2004. – № 2.
6. Фасоля А. Особистісно зорієнтований урок літератури – мета, зміст, технологія уроку/ Анатолій Фасоля // Дивослово. – 2004. – № 8.
7. Фасоля А. Компетентісно зорієнтоване навчання на уроках літератури: проблеми становлення / Анатолій Фасоля // Дивослово. – 2012. – № 9.
8. Шуляр В.І. Сучасний урок літератури технологічні моделі: (навчальний посібник) / Василь Іванович Шуляр. – Миколаїв, 2009. – 136 с
Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 982 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS