Didactics.ua
Четвер, 2021-Бер-04, 06.36.50
Didactics.ua | RSS
 
Головна РеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
DIDACTICS [101]
Основні події
ЗМІ [7]
Громадянсько-патріотична активність науковців відділу дидактики [4]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » 2012 » Березень » 16 » Ніла Йосипівна Волошина
23.42.33
Ніла Йосипівна Волошина

2012-бер-16

Вийшов друком

(видавництво «Задруга», м. Київ)

біобібліографічний покажчик (28 випуск) із серії «Ювіляри НАПН України» –

«Ніла Йосипівна Волошина»

 

 

 

Біобібліографічний покажчик «Ніла Йосипівна Волошина» (видається коштом аспірантів ювілярки) із серії «Ювіляри НАПН України» вміщує бібліографію, яка висвітлює життя та діяльність Н. Й. Волошиної, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України. Представлено науковий доробок ученого за 40 років наукової та науково-педагогічної діяльності (1969–2009 рр.): монографія, державні освітні стандарти з літератури, шкільні навчальні програми, методичні посібники, підручники з української літератури, публікації, наукову школу.

Покажчик адресовано науковцям, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, педагогам, студентам, а також усім, хто цікавиться методикою викладання літератури в загальноосвітніх школах і вищих навчальних закладах, проблемою естетичного виховання учнів засобами мистецтва слова.

 Від упорядників

Важливим напрямом діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (далі – ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є науково-інформаційне забезпечення інноваційного розвитку педагогічної науки, освіти і практики, поширення передового досвіду, сприяння впровадженню наукових розробок для підвищення професійного рівня педагогічних та науково-педагогічних кадрів, навчанню учнівської та студентської молоді. З цією метою в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з 2001 р. започатковано підготовку інформаційних видань про життя та діяльність видатних педагогів світу й України в трьох серіях: «Видатні педагоги світу», «Академіки НАПН України» та «Ювіляри НАПН України», які надсилаються до національних, державних та провідних книгозбірень освітянської мережі.

28-й випуск біобібліографічного покажчика з циклу «Ювіляри НАПН України» присвячений науковій та науково-педагогічній діяльності Ніли Йосипівни Волошиної, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України, заступника директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України, головного спеціаліста інституту, головного редактора часопису «Українська література в загальноосвітній школі», автора понад 250 наукових праць з методики викладання літератури в загальноосвітніх школах і вищих навчальних закладах, проблем естетичного виховання учнів засобами мистецтва слова. Це – монографія, автореферати дисертацій, Концепція літературної освіти, державні освітні стандарти з літератури, розроблені за її співучастю, шкільні навчальні програми, методичні посібники, підручники з української літератури, публікації з періодичних видань та видань, що продовжуються, які написані нею за 40 років діяСтруктуру покажчика розроблено з дотриманням чинних рекомендацій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського «Биобиблиографический указатель: рекомендации по составлению и оформле» (1988).

Біобібліографічний покажчик складається з чотирьох розділів.

Розділ І «Життєвий і творчий шлях Ніли Йосипівни Волошиної» знайомить з життєвим шляхом, науково-педагогічною та громадською діяльністю вченого і складається з чотирьох частин.

Підрозділ «Статті про життєвий і творчий шлях Н. Й. Волошиної» містить відгуки учнів, колег, які характеризують значення наукового доробку, інноваційних розробок, в цілому внесок Н. Й. Волошиної у розвиток та перспективи літературної освіти в національній школі.

У підрозділі «Основні дати життя та діяльності Н. Й. Волошиної» дати розміщено за хронологією, після зазначеного року подано короткий запис основної події.

У підрозділі «Нагороди і відзнаки» показано нагороди Н. Й. Волошиної за досягнення на ниві освіти.

Підрозділ «Література про життєвий і творчий шлях вченого» містить публікації про її життєвий шлях, науково-педагогічну та суспільну діяльність Ніли Йосипівни Волошиної.

Розділ ІІ «Хронологічний покажчик праць Н. Й. Волошиної» містить бібліографічні описи праць ученого, зокрема: монографії, навчально-методичні посібники, підручники, програми, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріали наукових конференцій та публікації у фахових періодичних виданнях, написані як одноосібно, так і у співавторстві. Їх згруповано та розміщено за нижчезазначеною схемою, матеріали представлено у хронологічному порядку – за прямою хронологією з виокремленням років видання, а в межах року – за видами документів:

книги та брошури;

статті та інші матеріали з неперіодичних видань та видань, що продовжуються, у т. ч. з газет (мовний принцип розташування такий самий);

рецензії (з поміткою «рец.:»);

видання, де Н. В. Волошина є упорядником, укладачем чи одним із укладачів (з поміткою «упоряд.:»);

праці за редакцією вченого (з поміткою «ред.:»), у підготовці яких вона брала участь як головний або відповідальний редактор, голова або член редколегії.

Документи одного виду згруповано за зведеним російсько-українським алфавітом.

Розділ ІІІ «Наукова школа вченого» вміщує два підрозділи: «Доктори педагогічних наук» та «Кандидати педагогічних наук». Документи розміщено у прямій хронології, а в межах року – за алфавітом.

У розділі IV «Ювілейні вітання» вміщено поздоровлення від колег, друзів, учнів.

Допоміжний апарат бібліографічного посібника складається з:

передмови від упорядників;

іменного покажчика, в якому наведено прізвища співавторів, упорядників, редакторів, авторів рецензій та інших осіб, відомості про яких є в бібліографічних записах. У дужках зазначено номери бібліографічних записів, які відображено в підрозділі 1.4. «Література про життєвий і творчий шлях вченого»;

алфавітного покажчика назв праць Н. Й. Волошиної, який містить посилання на номери бібліографічних записів другого розділу «Хронологічний покажчик праць Н. Й. Волошиної».

Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено згідно з чинним державним стандартом України. Джерелами відбору матеріалів є фонди Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та інших державних бібліотек України. Більшість публікацій переглянуто de visu, непереглянуті – з позначкою астериском (*).

Покажчик адресовано науковцям, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, учителям, студентам та всім, хто цікавиться методикою викладання літератури в загальноосвітніх школах і вищих навчальних закладах, проблемою естетичного виховання учнів засобами мистецтва слова.

 

 ЗМІСТ

Від упорядників ....................................................... 4

РОЗДІЛ І. Життєвий і творчий шлях Ніли Йосипівни Волошиної ............ 7

1.1. Статті про життєвий і творчий шлях Н. Й. Волошиної ............... 7

Наталія Логвіненко, Світлана Паламар. Учителю! Перед іменем твоїм ..... 7

Світлана Жила. Світ Ніли Йосипівни Волошиної ......................... 10

Лілія Овдійчук. Грані особистості Ніли Волошиної ..................... 12

Володимир Гладишев. Слово про ювіляра ................................ 14

Лідія Бондаренко. Називаю Вас своїм Учителем ......................... 15

Ніна Головченко. Уроки Ніли Волошиної ................................ 16

Валентина Сиверська-Лихошва. Яка вона, філософія життя

Ніли Волошиної? ...................................................... 17

Анатолій Градовський, Юрій Тимошенко. Науковий портрет

Н. Й. Волошиної ...................................................... 19

Олена Семеног. Секрет феномена наукового керівника ................... 23

Василь Іванович Шуляр. Наукова школа професора Ніли Волошиної

як культурологічно-освітній простір (науково-публіцистичний диптих) .. 26

Людмила Базиль. Роль особистості вченого у формуванні літературознавчої

компетентності словесника ............................................ 35

1.2. Основні дати життя та діяльності Н. Й. Волошиної ................ 43

1.3. Нагороди і відзнаки ............................................. 43

1.4. Література про життєвий і творчий шлях вченого .................. 44

РОЗДІЛ ІІ. Хронологічний покажчик праць Н. Й. Волошиної .............. 51

РОЗДІЛ ІІІ. Наукова школа вченого .................................... 75

3.1. Доктори педагогічних наук ....................................... 75

3.2. Кандидати педагогічних наук ..................................... 96

РОЗДІЛ ІV. Ювілейні вітання ......................................... 174

4.1. Іменний покажчик ............................................... 177

4.2. Алфавітний покажчик назв праць Н. Й. Волошиної ................. 181

4.3. Список скорочень ............................................... 189

РОЗДІЛ V. Життєвий і творчий шлях Ніли Йосипівни Волошиної

у світлинах ......................................................... 191

 

Категорія: DIDACTICS | Переглядів: 2721 | Додав: Didactics | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS