Didactics.ua
Субота, 2021-Кві-17, 05.03.04
Didactics.ua | RSS
 
Головна СтаттіРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Васьківська Галина Олексіївна [11]
Статті
Барановська Олена Володимирівна [3]
Статті
Бондар Світлана Пилипівна [3]
Статті
Захарчук Наталія Василівна [3]
Статті.
Кизенко Василь Іванович [1]
Статті
Липова Людмила Андріївна [5]
Статті
Трубачева Світлана Едуардівна [3]
Статті
Косянчук Сергій Володимирович [0]
Статті
Осадчук Раїса Іванівна [2]
Статті
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Статті » НАШІ СТАТТІ » Барановська Олена Володимирівна

Барановська О. В. Форми організації навчальної діяльності учнів основної школи в умовах компетентнісно спрямованого навчання

Для посилання:

Барановська О. В. Форми організації навчальної діяльності учнів основної школи в умовах компетентнісно спрямованого навчання [Текст] / О. В. Барановська // Всеукр. наук.-практ. конф., 28 квітня 20011 року / ПТЗО М-ва освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т пед. наук НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.] ; редкол. : Федоренко О. А., Батченко О. В., Єрмакова І. Г. [та ін.]. – К. : Київ. Ін-т сучасн. підр., 2011. – 644 с. – С. 480– 482.

 

 

Барановська О.В.,

старший науковий співробітник лабораторії дидактики

Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук,

 

 

Форми організації навчальної діяльності учнів основної школи в умовах компетентнісно спрямованого навчання

 

Реформи освіти відбуваються нині у більшості розвинутих країнах світу, особливе місце надається проблемі формування ключових компетентностей випускника сучасної школи. Це вимагає від української школи адекватної реакції на процеси реформування загальної середньої школи, що відбуваються у провідних країнах світу. Загальною тенденцією розвитку сучасної школи є її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної й допрофесійної освіти.

Аналізуючи підходи до освіти в різних країнах Європи, видно, що базовими поняттями є поняття "знання”, "уміння” та "навички”, які трансформуються в компетентності. Це стосується й України, де нароблений багатий досвід з цієї проблеми: пропонується компетентнісний підхід до навчання, який є теоретично обґрунтованою системою ідей, принципів та пов’язаних з ними способів і форм практичної діяльності закладу, яка спрямована на розвиток ключових компетенцій учнів, набуття ними досвіду самостійного і творчого вирішення життєвих проблем.

Як показує досвід багатьох європейських країн, що займалися визначенням, відбором та впровадженням ключових компетенцій, інноваційний простір ХХI століття будуть визначати насамперед особистісно зорієнтоване навчання і цілий комплекс новітніх технологій. Рада Європи визначила ключові компетенції: соціальну; полікультурну; комунікативну; саморозвитку та самоосвіти; творчу – як стрижневі для ХХI століття. [4;5]Індивідуалізовано-групова форма є додатковою формою навчальної роботи, завдяки якій є змога не допустити відставання у навчанні слабких і створити кращі умови для розвитку обдарованих школярів.

В останні роки з`явилися терміни «індивідуалізація навчання», «індивідуалізоване навчання», «індивідуальне навчання». [10]

Отже, варіативність використання різноманітних форм організації навчальної діяльності на уроці має ряд переваг: розвиток інтересу учнів до навчальної діяльності; підвищення загальнокультурного рівня учнів; формування комунікативної культури під час роботи на уроці і у ситуаціях, наближених до життєвого досвіду учнів; розвиток активності, самостійності, емоційно-вольової сфери, творчих здібностей, особистісних якостей учнів. Під час експериментальної роботи простежено ефективність варіативного використання різних форм організації навчальної діяльності на формування цілого ряду компетентностей учнів: комунікативної, інформаційної, інтелектуальної, соціальної.

 

Література

1.       Барановська О.В. Інформаційна компетенція: дидактичні підходи, технологія формування, передовий досвід / Практико зорієнтований посібник. Запоріжжя: Хортиця, 2008. – 141 с.

2.       Бондар С.П. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів // Біологія і хімія в школі. – 2003. - №2. – С.8-9.

3.       Єрмаков І.Г. Педагогіка життєтворчості: орієнтири для XXI століття. – Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Науково-методичний збірник.- К.:Контекст, 2000.- С. 18-19

4.       Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук. – К.: "К.І.С.”, 2004. – 112 с.

5.       Пометун О.І. Теорія і практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук. – К.: "К.І.С.”, 2004. – 112 с.

6.       Равен Джон. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Пер. с англ. М., «Когнито-Центр», 2002. – 396 с.

7.       Словник іншомовних слів / За ред. О.С.Мельничука. – К.: Гол. ред. УРЕ., 1985. – 966 с.

8.       Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. – 2003. - № 2. – С.58-64. - № 3.

9.       Шишов С. Понятие компетенции в контексте качества образования // Стандарт и мониторинг в образовании. – 1999. - № 2.-С. 14-22.

10.    Унт И. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. – М.: Педагогика. – 1990. – 192 с.

11.         Форми навчання в школі // За ред Ю.І. Мальованого. – К.: Освіта, 1992.

12.    Энциклопедический словарь /Гл. ред. Б.А.Введенский.- Т.2.-М., 1954.- С. 134.

 

Категорія: Барановська Олена Володимирівна | Додав: Didactics (2012-Лют-21) | Автор: didactics
Переглядів: 616 | Теги: навчальна діяльність, Інститут педагогіки, форми навчальної діяльності | Рейтинг: 5.0/1
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS