Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 15.44.59
Didactics.ua | RSS
 
Головна СтаттіРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Васьківська Галина Олексіївна [11]
Статті
Барановська Олена Володимирівна [3]
Статті
Бондар Світлана Пилипівна [3]
Статті
Захарчук Наталія Василівна [3]
Статті.
Кизенко Василь Іванович [1]
Статті
Липова Людмила Андріївна [5]
Статті
Трубачева Світлана Едуардівна [3]
Статті
Косянчук Сергій Володимирович [0]
Статті
Осадчук Раїса Іванівна [2]
Статті
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Статті » НАШІ СТАТТІ » Бондар Світлана Пилипівна

Бондар С. П. Компетентнісна спрямованість змісту і структури навчального предмета в умовах фундаменталізації освіти

Для посилання:

Бондар С. П. Компетентнісна спрямованість змісту і структури навчального предмета в умовах фундаменталізації освіти [Текст] / С. П. Бондар // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 20 : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 232 с. – С. 10–23.


Бондар С.П.

Інститут педагогіки НАПН України

 

Компетентнісна спрямованість змісту і структури навчального предмета в умовах фундаменталізації освіти

 

У статті обґрунтовується необхідність побудови змісту освіти на засадах фундаменталізації та компетентнісної спрямованості. Розглядаються можливості інтеграції ключових і предметних компетенцій у зміст і структуру навчального предмета за типом провідного компонента («наукові знання», «способи діяльності»).

Ключові слова: зміст освіти, фундаменталізація, компетентнісний підхід, компетенція і компетентнісність, провідний компонент змісту навчального предмета, блочно-модульна побудова навчального предмета.

 

Початок XXI століття характерний для всієї світової спільноти входженням у нову постіндустріальну епоху. Стало ясно, що в новому інформаційно-технологічному суспільстві визначальним у конкуренції буде рівень освіти нації. XXI століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу держави. Науково-технічний розвиток, соціальні зміни, якими відзначені останні десятиліття світової історії, вплинули на зміну мети і завдань освіти. Курс нашої країни на перетворення в економіці, політичному та суспільному житті веде за собою зрушення в інших сферах суспільства. Зміна місії людини в оновленій системі, її політичних і духовних поглядів диктує нові вимоги до особистості, її освітньої та професійної підготовки.

Сучасна ситуація розвитку суспільства і освіти може бути охарактеризована наступними протиріччями:

- між лавиноподібним наростанням інформації і необхідністю її швидко і грамотно впорядкувати (усвідомлювати тенденції різних =с. 10= інформаційних потоків), здобувати необхідну інформацію, обробляти її, переводити даний процес в технологію роботи з інформацією;

- між зміною сфери діяльності людини в технічному плані і швидкою зміною існуючих нових технологій, які вимагають від спеціаліста їх освоєння, і недостатньою фундаментальною освітою, яка б забезпечувала професійну мобільність людини і готовність її до оволодіння новими технологіями;

- між сучасним змістом освіти, який містить абстрактні, безсистемні факти, відомості, далекі від потреб та інтересів учнів, і перевантажений конкретним фактологічним матеріалом, та необхідністю забезпечити учнів фундаментальною освітою на сучасній основі, тобто спрямовувати її на універсальні, цілісні знання, на формування загальної культури й розвитку узагальнених способів мислення і діяльності.

Безперечно в таких умовах школа не може залишатися недоторканою стабільною системою. Сьогодні школа покликана, ґрунтуючись на особистісно орієнтованому підході в освіті, формувати компетентності, що дозволять кожному випускнику стати успішною, конкурентоспроможною особистістю, здатною до самореалізації. Школа на рубежі століть повинна не просто дати учням фундаментальну освіту, а й сформувати таку людину, яка здатна критично мислити, приймати рішення, виробляти свою позицію в житті, власний світогляд, ставлення до себе й інших і вміння адаптуватися до умов життя, змінюючи його на краще.Використана література

1. Бондар С. П. Термінологічний аналіз понять «компетенція» і «компетентність» у педагогіці: сутність і структура [Текст] / С. П. Бондар // Освіта і управління. – 2007. – Т. 10. – №3. – С. 93–99.

2. Гончаренко С. У. Фундаменталізація освіти як дидактичний принцип [Текст] / С. У. Гончаренко // Шлях освіти. – 2008. – № 1. – С. 2–6.

3. Ильченко В. Р. Модернизация содержания образования как национальная проблема [Текст] / В. Р. Ильченко, К. Ж. Гуз // Педагогика. – 2011. – № 4. – С. 3–7.

4. Краевский В. В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах [Текст] / В. В. Краевский, А. В. Хуторской // Педагогика. – 2003. – №2. – С. 3–9.

5. Равен Джон. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация [Текст] / Джон Равен / [пер. с англ.]. – М. : «Когито-Центр», 2002. – 396 с.

6. Савченко О. Я. Зміст шкільної освіти на рубежі століть [Текст] / О. Я. Савченко // Шлях освіти.2004. – №3. – С. 2–6.

7. Савченко О. Я. Ключові компетентностіінноваційний результат шкільної освіти [Текст] / О. Я. Савченко // Рідна школа. – 2011. – № 8-9. – С. 4–8.

8. Теоретические основы содержания общего среднего образования [Текст] / [под ред. В. В. Краевского, И.Я. Лернера]. – М. : Педагогика, 1983. – С. 191–202.

9. Тубельской А. Н. Как возможен переход к компетентносно направленному содержанию образования [Текст] / А. Н. Тубельской // Перевод предметных умений в универсальные умения школьника / Министерство образования России; Департамент образования г. Москвы; Научно-педагогическое объединение «Школа самоопределения» ; [под. ред. А. Н. Тубельского]. – Т. 5. Литература. – М., 2002.С. 3–8. =с. 22=

10. Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования [Текст] / А. Хуторской // Нар. образование. – 2003. – №2.№3.

 

Аннотация

В статье обосновывается необходимость построения содержания образования на основе фундаментализации и компетентностной направленности. Рассматривается возможность интеграции ключевых и предметных компетенций в содержание и структуру ученого предмета за типом ведущего компонента («научные знания», «способы деятельности»).

Ключевые слова: содержание образования. фундаментализация, компетентностный поход, компетенция и компетентность, ведущий компонент содержания ученого предмета, блочно-модульное построение ученого предмета.
Категорія: Бондар Світлана Пилипівна | Додав: Didactics (2012-Чер-26) | Автор: didactics
Переглядів: 769 | Теги: фундаменталізація, зміст освіти, компетенція і компетентнісність, компетентнісний підхід | Рейтинг: 5.0/1
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS