Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 16.05.01
Didactics.ua | RSS
 
Головна СтаттіРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Васьківська Галина Олексіївна [11]
Статті
Барановська Олена Володимирівна [3]
Статті
Бондар Світлана Пилипівна [3]
Статті
Захарчук Наталія Василівна [3]
Статті.
Кизенко Василь Іванович [1]
Статті
Липова Людмила Андріївна [5]
Статті
Трубачева Світлана Едуардівна [3]
Статті
Косянчук Сергій Володимирович [0]
Статті
Осадчук Раїса Іванівна [2]
Статті
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Статті » НАШІ СТАТТІ » Трубачева Світлана Едуардівна

Трубачева С. Е. Трансформація функцій шкільного підручника в умовах компетентнісного підходу

Для посилання:

Трубачева С. Е. Трансформація функцій шкільного підручника в умовах компетентнісного підходу [Текст] / С. Е. Трубачева // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В. М. Мадзігон; наук. ред. О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2011. – Вип. 11. – 800 с. – С. 17–22.

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

 

С. Е. Трубачева, канд. пед. наук,

Інститут педагогіки НАПН України

 

Постановка проблеми. Функції підручника завжди викликали інтерес учених на різних етапах розвитку навчальної книги. Це пов’язано з тим, що функції, як і підручник, розвиваються, трансформуються, модифікуються, і, як результат, здійснюють вплив на зміну ролі підручника в освітньому процесі. На початок ХХІ століття теорія шкільного підручника склалась, а новий етап її розвитку пов’язаний з такими явищами, як розвиток концепції компетентностей, введення профільного навчання, поява багатоманітності предметно методичних ліній шкільних підручників, зміна професійної діяльності вчителя, зміна суспільства під впливом розвитку інформаційних технологій (поява електронних підручників).

Новий етап у розвитку шкільної освіти значною мірою пов’язаний з упровадженням компетентнісного підходу до формування її змісту та організації навчального процесу. Міжнародна спільнота компетентнісний підхід уважає дієвим інструментом поліпшення якості освіти. Компетенції розглядаються як наскрізні, над- і метапредметні утворення, які інтегрують як традиційні знання, так і різноманітні узагальнені інтелектуальні, комунікативні, креативні, методологічні, світоглядні та інші уміння. Як зазначається у загальних критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів, компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і вмінь учнів. Отже, проблема дослідження зумовлена необхідністю аналізу розвитку уявлень про функції шкільного підручника, виявлення функцій сучасних підручників, а також пошуком ресурсів оптимізації навчальної книги в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти.
Висновки. Зважаючи на зміни, що відбуваються у сучасній педагогічній науці і освітній практиці, правомірно виокремити наступні функції сучасних підручників: а) інваріантні – інформаційна, трансформаційна, мотиваційна; б) варіативні – розвиток пізнавальних можливостей учнів, дослідницька, практична, самоосвітня.

Функції шкільного підручника реалізуються через усі структурні компоненти підручника. Зміна функцій підручника призводить до зміни його структури і появи інноваційних моделей підручників – технологічний підручник, електронний підручник, підручник фіксованого формату, багаторівневий підручник.

 

Література

1. Гавриленко Л. І. Розвиток самоосвітньої компетенції учнів основної школи в процесі вивчення фізичної географії [Текст] / Л. І. Гавриленко // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. – К. : Пед. думка, 2008. – Вип. 8. – С. 199–209.

2. Граник Г. Г. О перспективах расширения функций учебника [Текст] / Г. Г. Граник, Л. А. Концевая, С. М. Бондаренко // Проблемы школьного учебника. – М. : Просвещение – 2004.

3. Ґудзик І. П. Завдання для розвитку комунікативної компетенції у шкільних підручниках з російської мови [Текст] / І. П. Ґудзик // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. – К. : Пед. думка, 2008. – Вип. 8. – С. 352–362.

4. Краевский В. В. Определение функций учебника как методологическая проблема дидактики [Текст] / В. В. Краевский // Проблемы школьного учебника. – М. : Просвещение, 1976. – Вып. 4.

5. Лошкарёва И. А. Функции учебника в формировании учебных умений и навыков учащихся [Текст] / И. А. Лошкарёва // Советская педагогика. – 1981. – №3. – С. 24–28.

6. Мелешко В. В. Використання навчальної книги як основного засобу формування ключових компетенцій учнів сільської мало чисельної школи [Текст] / В. В. Мелешко // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. – К. : Пед. думка, 2008. – Вип. 8. – С. 28–35.

7. Талызина Н. Ф. Место и функции школьного учебника в учебном процессе [Текст] / Н. Ф. Талызина // Проблемы школьного учебника. – М. : Просвещение, 1978. – Вып. 6.

8. Трубачева С. Е. Роль шкільного підручника у формуванні загальнонавчальних компетентностей учнів [Текст] / С. Е. Трубачева // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. – К. : Пед. думка, 2009. – Вип. 9. – С. 50–58.

 

 Стаття присвячена проблемі трансформації функцій шкільного підручника в умовах компетентнісного підходу. Проаналізовано способи їх реалізації в різних структурних елементах підручника.

Ключові слова: компетентнісний підхід, функції підручника.

 

Статья посвящена проблеме трансформации функций школьного учебника в условиях компетентностного подхода. Проанализированы способы их реализации в разных структурных элементах учебника.

Ключевые слова: компетентностный подход, функции учебника.

 

The article is devoted to the problem of textbook functions transformation for the formation Competences in general compulsory education. Analysis of this functions realization ways in textbook structure elements.

Keywords: competences development education, textbook functions.

Категорія: Трубачева Світлана Едуардівна | Додав: Didactics (2012-Січ-25) | Автор: didactics
Переглядів: 662 | Теги: функції шкільного підручника, компетентнісний підхід | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS