Didactics.ua
Субота, 2021-Кві-17, 05.38.14
Didactics.ua | RSS
 
Головна СтаттіРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Васьківська Галина Олексіївна [11]
Статті
Барановська Олена Володимирівна [3]
Статті
Бондар Світлана Пилипівна [3]
Статті
Захарчук Наталія Василівна [3]
Статті.
Кизенко Василь Іванович [1]
Статті
Липова Людмила Андріївна [5]
Статті
Трубачева Світлана Едуардівна [3]
Статті
Косянчук Сергій Володимирович [0]
Статті
Осадчук Раїса Іванівна [2]
Статті
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Статті » НАШІ СТАТТІ » Васьківська Галина Олексіївна

Васьківська Г. О. Знання про людину як основа формування соціальної компетентності
Для посилання:
Васьківська, Галина. Знання про людину як основа формування соціальної компетентності [Текст] / Галина Васьківська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – №8. – 48 с. – С. 22–25.


Заочний круглий стіл «Компетентнісний підхід в літературній освіті»


УДК 373.5.035:316.61

Знання про людину як основа формування соціальної компетентності


Галина Васьківська,
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник лабораторії дидактики
Інституту педагогіки НАПН України


У статті актуалізуєтся проблема формування соціальної компетентності старшокласників, зокрема на уроках літератури. Засвоєння знань про людину розглядається як основний компонент формування соціальної компетентності учнів.
Ключові слова: дослідницька діяльність учнів, знання про людину, соціальна компетентність, соціальне пізнання навколишнього світу.

Актуальність питання. Проблеми соціалізації і становлення учнів як соціально компетентних є в сучасній освіті одними з найактуальніших, такими, що вимагають максимум зусиль для їх розв’язання. Зважаючи на нинішні тенденції деякого переформатування уявлень про людину як таку, її освіту як ключ до пізнання самої себе, можна говорити, що водночас акцентується увага й на потребі навчання і виховання соціально орієнтованої особистості. На думку вчених, така особистість має бути здатною не лише адаптуватись у суспільстві з його правилами, нормами і законами, а й спроможна зреалізовувати себе як неповторну індивідуальність, здійснюючи свідомий життєвий вибір (власну траєкторію буття), формуючи необхідну для себе і сприйнятну для суспільства систему цінностей. Тож першочерговим є наразі розгляд проблем взаємодії людини і суспільства, аналіз особливостей соціалізації особистості, специфіки соціального становлення і соціального розвитку школяра [2; 4; 5; 6]. Від того, наскільки ефективно людина може взаємодіяти з навколишнім світом і співпрацювати з людьми, проявляти толерантність до інших культур, співвідносити особисті інтереси з потребами суспільства, формувати власну систему цінностей, залежить її становлення як громадянина, а отже, й розвиток її соціальної компетентності.
Мета статті — розкрити роль і значення знань про людину у процесі формування соціальної компетентності учнів старшої школи.

Висновок.
З огляду на викладене, доходимо висновку, що у формуванні соціальної компетентності значну роль відіграє дослідницька діяльність старшокласників, яка дає змогу усвідомлювати набагато ширший спектр аспектів моральної поведінки у вчинках людей. Така діяльність розвиває здатність учнів розуміти факти, події, явища, прояви індивідуальної поведінки інших і взаємини між людьми як такі. У такий спосіб школярі просуваються шляхом соціального пізнання навколишнього світу взагалі і людини зокрема. Заглиблення у конкретні події, викладені в літературно-художньому тексті, виступає інструментом розкриття ролі і значення знань про людину у процесі формування соціальної компетентності учнів старшої школи.

 

Література

Бібік, Н. М. Компетентність у навчанні [Текст] / Н. М. Бібік// Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; [гол. ред. В. Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — С. 408—409.

Голованова, Н. Ф. Социализация и воспитание ребенка: учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / Н. Ф. Голованова. — СПб.: Речь, 2004. — 272 с.

Ковальчук, М. А. Концептуальные подходы к деятельности классного руководителя по воспитанию толерантной личности [Текст] / М. А. Ковальчук, М. И. Рожков // Ярославский педагогический вестник. — 2002. — №3 (82). — С. 5—8.

Кузьменко, О. А. Соціальне становлення особистості в умовах відкритої соціально-педагогічної системи: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 [Текст] / О. А. Кузьменко.К., 1988. — 18 с.

Лавриченко, Н. М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси [Текст] / Н. М. Лавриченко. К. : ВІРА ІНСАЙТ, 2000. — 444 с.

Лифинцев, Д. В. Теория и практика социальной работы в США [Текст] / Д. В. Лифинцев. — Калининград, 2004. — 320 с.

Практическая психология образования [Текст] / [под ред. И. В. Дубровиной]. — М. : ТЦ Сфера. — 1997. — 523 с.

Психологический словарь: 3-е изд., доп. и перераб. [Текст] / [авт.-сост: В. Н. Копорулина, М. Н. Смирнова, Н. О. Гордеева]. — Ростов н/ Д : Феникс, 2004. — 640 с.

Психология современного подростка [Текст] / [под ред. Л. А. Регуш]. — СПб. : Речь, 2005. — 400 с.

Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании: учебное пособие [Текст] / Е. И. Рогов. — М. : ВЛАДОС, 1996. — 529 с.

Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии [Электронный ресурс] / С. Л. Рубинштейн. — Режим доступа: http://www.psicom.ru›index172.htmlВ статье актуализируется проблема формирования социальной компетентности старшеклассников, в частности на уроках литературы. Усвоение знаний о человеке рассматривается как основной компонент формирования социальной компетентности учеников.

Ключевые слова: исследовательская деятельность учеников, знание о человеке, социальная компетентность, социальное познание окружающего мира.

 The article emphasizes the problem of social competence forming in the high school students, especially during literature classes. Acquiring knowledge about man is considered to be a main component of students’ social competence forming.

Keywords: students’ research work, knowledge about man, social competence, social cognition of the surrounding world.
Категорія: Васьківська Галина Олексіївна | Додав: Didactics (2012-Вер-09) | Автор: didactics
Переглядів: 545 | Теги: соціальне пізнання світу, дослідницька діяльність учнів, знання про людину, соціальна компетентність | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS