Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 15.50.25
Didactics.ua | RSS
 
Головна СтаттіРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Васьківська Галина Олексіївна [11]
Статті
Барановська Олена Володимирівна [3]
Статті
Бондар Світлана Пилипівна [3]
Статті
Захарчук Наталія Василівна [3]
Статті.
Кизенко Василь Іванович [1]
Статті
Липова Людмила Андріївна [5]
Статті
Трубачева Світлана Едуардівна [3]
Статті
Косянчук Сергій Володимирович [0]
Статті
Осадчук Раїса Іванівна [2]
Статті
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Статті » НАШІ СТАТТІ » Захарчук Наталія Василівна

Захарчук Н. В. Роль та значення одягу у процесі міжкультурної комунікації

Захарчук Н. В. Роль та значення одягу у процесі міжкультурної комунікації [Електронний ресурс] / Н. В. Захарчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – Вип. 61. – С. 76–79. Режим доступу: http://didactics.ucoz.ua/publ/nashi_statti/zakharchuk_natalija_vasilivna/rol_ta_znachennja_odjagu_u_procesi_mizhkulturnoji_komunikaciji_chastina_01/15-1-0-62(Серія: Педагогічні науки).

 

Н. В. Захарчук,

кандидат педагогічних наук, доцент (Національний авіаційний університет, м. Київ)

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ОДЯГУ У ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У статті подано ґрунтовний аналіз наукових праць, що стосуються розгляду проблем традиційного одягу та невербальної комунікації під час комунікативної взаємодії представників різних культур. Досліджено роль та значення одягу, а зокрема, ділового костюму в процесі міжкультурної комунікації. Проведено аналіз смислового навантаження компонентів ділового вбрання, його впливу на перебіг комунікативної діяльності між представниками різних культур, а саме впливу на сприйняття партнерами по спілкуванню одне одного та інтерпретацію намірів співрозмовників. Розглянуто основні регламентації щодо добору відповідного ділового вбрання.

Сьогодні міжкультурна комунікація поправу займає щільне місце у різних сферах діяльності всіх країн світу. Прагнення до єднання, викликане процесами глобалізації та очевидною необхідністю співпраці не тільки для підтримання розвитку власних країн, але й для збереження екологічного балансу на світовому рівні, апелює до пошуку способів взаєморозуміння між представниками різних культур.


Отже, успішна підготовка до міжкультурної комунікації відбуватиметься лише за умови оволодіння її учасниками певними знаннями про спілкування в різноманітних умовах з представниками різних країн, особливу роль тут відіграють знання невербальних основ інтеракції, а саме обізнаність щодо одягу і ділового костюму. Тому підготовка до міжкультурної взаємодії має бути спрямована не тільки на розвиток у студентів уміння вибирати адекватні засоби спілкування з представниками інших культур, реалізовувати їх у процесі міжкультурної взаємодії, а й на отримання та застосування відповідних знань про вигляд ділової людини. Адже, саме діловий костюм є першим фактором сприйняття комуніканта та формування позитивного чи негативного ставлення до нього. Від рівня готовності залежить професійний успіх майбутнього спеціаліста, а ефективність процесу підготовки до міжкультурної комунікації - від умілої організації навчально-виховного процесу. Саме вивчення та аналіз організації цього процесу ми можемо окреслити як ефективний напрямок подальших досліджень у даній сфері.

 

Список використаних джерел та літератури

1.     Вікіпедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ru.wikipedia.

2.     Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко ; [С. Головко (гол. ред.)]. - К. : Либідь, 1997. - 374 с.

3.     Подольська Є. А. Культурологія : [навчальний посібник] / Подольська Є. А., Лихвар В. Д., Іванова К. А. -К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 315 с.

4.     Щербій Г. Символіка народного костюма [Електронний ресурс] / Г. Щербій. - Режим доступу : http:// etno.uaweb.org.

5.     Волкова Н. П. Педагогічні комунікації : [навчальний посібник] / Н. П. Волкова. - Д. : Дніпропетр. нац. ун-т.

2002. - 90 с.

6.     Hall E. T. Beyond culture / E. T. Hall. - New York : Anchor Press, 1976. - 209 p.

7.     Orlando L. Taylor. Cross-Cultural Communication : An Essential Dimension of Effective Education / L. Taylor Orlando. -[Revised and reprinted edition]. - The Mid-Atlantic Center, 1990. - 200 p.

Захарчук Н. В. Роль и значение одежды в процессе межкультурной коммуникации.

В статье подан тщательный анализ научных работ, которые имеют отношение к проблемам традиционной одежды и невербальной коммуникации при межкультурном взаимодействии представителей разных культур. Исследованы роль и значение делового костюма в процессе межкультурной коммуникации. Проводен анализ смыслового содержания компонентов деловой одежды, их влияния на ход коммуникативной деятельности с представителями разных культур, особенно на восприятие партнерами друг друга и интерпретацию их намерений. Рассмотрены основные регламентации к подбору соответственной деловой одежды.

Zakharchuk N. V. The Role and Meaning of Clothes in the Cross-Cultural Communication.

The article gives the detailed analysis of scientific works concerning the problems of traditional clothes and nonverbal communication while the cross-cultural communication of the representatives of different cultures. The role and meaning of formal clothes in the cross-cultural communication are studied. The contextual meaning of the clothes elements, their influence on the process and results of the communication with the representatives of different cultures and their comprehension of each other are analyzed. The main rules for the choice of business clothes are considered.


Категорія: Захарчук Наталія Василівна | Додав: Didactics (2012-Чер-25) | Автор: didactics
Переглядів: 520 | Теги: студенти, міжкультурна комунікація, одяг | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS