Didactics.ua
Понеділок, 2022-Грд-05, 13.47.38
Didactics.ua | RSS
 
Головна Дидактичний супровід дистанційної самоосвіти вчителів - Форуми для педагогічних працівниківРеєстраціяВхід
[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Модератор форуму: Didactics  
Форуми для педагогічних працівників » Didactics » Реалізація педагогічних технологій в умовах дистанційного навчання » Дидактичний супровід дистанційної самоосвіти вчителів
Дидактичний супровід дистанційної самоосвіти вчителів
DidacticsДата: Четвер, 2020-Бер-26, 22.26.51 | Повідомлення # 1
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline

Вітаємо на Форумі
«Реалізація педагогічних технологій в умовах дистанційного навчання» – http://didactics.ucoz.ua/forum/

Ви переглядаєте тему
«Дидактичний супровід дистанційної самоосвіти вчителів» http://didactics.ucoz.ua/forum/2-9-1

Не повертаючись назад, Ви можете перейти на будь-яку тему:
«Дидактичне забезпечення дистанційного навчання» http://didactics.ucoz.ua/forum/2-8-1

«Методичне забезпечення дистанційного навчання» http://didactics.ucoz.ua/forum/2-5-1

«Реалізація педагогічних технологій» http://didactics.ucoz.ua/forum/2-6-1

Спілкування з учасниками форуму http://didactics.ucoz.ua/forum/2-4-1


Дистанційна освіта: можливості для дітей та вчителів

Батьки учнів та вчителі жваво обговорюють у соцмережах, як буде відбуватися дистанційне навчання під час карантину. Це хороше запитання, але відповідь буде залежати від кожної конкретної школи і конкретного вчителя – наскільки вони виявляться готові гнучко і швидко перебудувати свою роботу, наскільки в дітей і вчителів є якісний інтернет-доступ і наскільки вони вміють ним користуватися.https://osvitanova.com.ua/posts....r_4kRV0
Прикріплення: 2788940.png(14.9 Kb) · 3235465.jpg(63.5 Kb)
 
DidacticsДата: П’ятниця, 2020-Бер-27, 12.03.52 | Повідомлення # 2
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
ЦИТАТА
«Можливості дистанційної освіти в подальшомуможуть суттєво спростити проведення лабораторного практикуму за рахуноквикористання мультимедіа-технологій, ГІС-технологій, імітаційного моделювання
тощо. Віртуальна реальність з «інтуїтивним» інтерфейсом, окулярами-дисплеєм,
звуковим модулятором, програмними засобами розпізнавання зображень дасть змогу
продемонструвати студентам явища, які в пересічних умовах показати дуже складно
або взагалі неможливо» [Луговий В., Левшин М., Бондаренко О. [та ін.]. Психолого-педагогічні засади проектування інноваційнихтехнологій викладання у вищій школі : монографія / [за заг. ред. В. Андрущенка, В.Лугового]. Київ: Педагогічна думка, 2011. 260 с., с. 217].
 
DidacticsДата: П’ятниця, 2020-Бер-27, 17.28.58 | Повідомлення # 3
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
ЦИТАТА

«В Україні поштовхом для розвитку інституту тьюторства є розвиток дистанційної форми навчання, який прискорився із прийняттям Закону України «Про Національну програму інформатизації» (2003), «Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004–2006 рр.», Наказу Міністра освіти і науки України «Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004–2006 рр.», Положення «Про дистанційне навчання» (2004). Також для координації робіт з формування і реалізації державної політики щодо розвитку системи дистанційного навчання за наказом №335 від 26 квітня 2004 р. Міністра освіти і науки України при Міністерстві освіти і науки України створено Координаційну раду з розвитку системи дистанційного навчання» [ОсадчийВ. В. Методи, форми та засоби професійної підготовкиучителів-тьюторів в умовах дистанційної форми навчання. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичноговиховання і спорту : наук. журнал. Харків: Харківське обл. відд. нац.Олімп. комітету України ; Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв, 2010. Вип. 6. С. 82–86, с. 83].
 
DidacticsДата: П’ятниця, 2020-Бер-27, 17.30.18 | Повідомлення # 4
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
ЦИТАТА
«Перша спроба створення дистанційної форми навчання була розпочата Яном Коменським 350 років тому, коли він увів у широку освітню практику ілюстровані підручники. Він також створив базу для використання системного підходу в навчанні, написавши свою "Велику дидактику". Його можна вважати родоначальником дистанційного навчання.  З появою регулярного поштового зв’язку, наприкінці XІ століття, з’явився прабатько дистанційного навчання – "кореспондентське" навчання. Тепер студент міг посилати вчителеві свої письмові роботи, одержувати поштою коментарі викладача й нову порцію підручників. Такий спосіб навчання давав реальну можливість отримувати знання на відстані, особливо тим, хто жив у далині від великих міст і не міг навчатися у звичайних закладах, – для багатьох людей тоді це було єдиною можливістю одержати серйозну освіту» [Рацлав В. Історія становлення системи дистанційної освіти. Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць   [/за заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. Слов’янськ: СДПУ, 2008. Вип. ХLI. С. 221–224, с. 222].
 
DidacticsДата: П’ятниця, 2020-Бер-27, 17.31.18 | Повідомлення # 5
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
Повідомлення вилучено 2020-04-14/11:35.
Згадуване тут покликання стало неактивним.
 
DidacticsДата: П’ятниця, 2020-Бер-27, 17.32.07 | Повідомлення # 6
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
ЦИТАТА
«Дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання. Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та інформаційних технологій дистанційного навчання. Педагогічні технології дистанційного навчання – це технології опосередкованого активного спілкування викладачів зі студентами з використанням телекомунікаційного зв’язку та методології індивідуальної роботи студентів зі структурованим навчальним матеріалом, представленим у електронному вигляді» [Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні» / Постанова МОН України від 20 грудня 2000 р.). URL: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html ]
 
DidacticsДата: П’ятниця, 2020-Бер-27, 17.32.41 | Повідомлення # 7
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
ЦИТАТА
«У 1932 році у структурі УГА було створено Український технічно-господарський інститут позаочного навчання (далі УТГІ). Він так само, як і УГА, знаходився в Подєбрадах. Серед основних завдань, які ставилися перед інститутом, було поширення технічних, економічних та господарських знань серед українців, які проживали у різних країнах світу, а також підготовка кваліфікованих фахівців для самостійної роботи в технічних та економічних галузях. Фактично в УТГІ існувала дистанційна форма навчання. Студентам УТГІ поштою розсилалася навчально-методична література, контрольні завдання, навчальні плани, програми, завдання до лабораторних робіт тощо. У свою чергу, студенти висилали виконані завдання вУТГІ» [Комарницька Н. Підготовка фахівців торгівельно-економічного профілю у навчальних закладах української еміграції у Чехословаччині міжвоєнного періоду (1920–1939). Молодь і ринок. 2009. № 11 (58). С. 155–159, с. 158.
Примітка. УГА – Українська господарська академія. Цитата зі статті Н. Комарницької: «Діяльність Української господарської академії розпочалася 22 квітня 1922 року. Місцезнаходженням академії було обранене величке курортне містечко Подєбради, недалеко від Праги» (с. 156).
 
DidacticsДата: П’ятниця, 2020-Бер-27, 17.33.38 | Повідомлення # 8
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
ЦИТАТА
«Особливості освітнього процесу за дистанційною технологією вимагають якісно нового підходу до організації керування навчальним процесом. На перший план виходять оперативність роботи зі споживачами освітніх послуг, забезпечення відмовостійкості сховищ і несуперечності даних про хід навчального процесу, надання можливості вилученого доступу до інформаційних ресурсів про процес навчання (наприклад, розклад занять, новини–повідомлення) по каналах «Інтернет», у тому числі із застосуванням технологій мобільного й іншого видів бездротового зв’язку» [Гуров І., Берестовий А., Залужна Г. Автоматизована система керування навчальним процесом у дистанційному навчанні. Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць / [за заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. Слов’янськ: СДПУ, 2008. Вип. ХLI. С. 19–22, с. 19].
 
DidacticsДата: П’ятниця, 2020-Бер-27, 17.34.26 | Повідомлення # 9
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
ЦИТАТА
«Сучасна школа виокремлює кілька основних підходів до ефективного використання проектної технології щодо класно­урочної системи навчання: проект як метод навчання на уроці; проект як метод, що поєднує урочну та позаурочну діяльність учнів; проектні технології дистанційного навчання; для формування дослідницьких навичок школярів у позаурочній роботі; як метод організації дослідницької діяльності вчителів. Утім, який би з підходів не реалізувався, проектна технологія орієнтує учнів на створення певного матеріального або інтелектуального продукту, а не на просте вивчення певної теми. На шляху до мети школярі актуалізують або здобувають нові знання, радяться з учителем і між собою, виконують пізнавальну, дослідницьку, конструкторську та іншу роботу. Основними завданнями є навчити учнів самостійно здобувати знання, застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань; сприяти розвитку комунікативних навичок, здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи різні соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника та ін.); формувати уміння користуватися дослідницькими прийомами: добирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору, висувати гіпотези, уміти робити висновки тощо» [Захарчук Н., Макарчук Н. Проектні технології в початковій школі: шляхи розвитку творчої особистості. Молодь і ринок. №5 (112), 2014. С. 162–166, с. 163].
Примітка. Макарчук Надія – вчитель-методист Старосолотвинської СЗШ І–ІІІ ступенів, Житомирська обл.
 
DidacticsДата: П’ятниця, 2020-Бер-27, 17.34.57 | Повідомлення # 10
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
ЦИТАТА
«Результативність процесу підвищення кваліфікації керівних кадрів забезпечується шляхом ефективного використання новітніх інформаційних технологій та моделей навчання. А саме: поєднання очної форми навчання з дистанційною, що дає змогу реалізувати принципи диференціації та індивідуалізації навчання, інтенсифікувати навчальний процес; упровадження кредитно-модульної системи навчання, що відкриває необмежені можливості для посилення самоосвітньої діяльності керівних кадрів, формування управлінської компетентності; проведення корпоративного навчання для керівників шкіл освітніх округів, що пов’язане зі створенням умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти педагогів області; започаткування інноваційних моделей навчання <...>» [Коваль Н. Н. Повышение уровня аналитической деятельности руководителей в системе последипломного педагогического образования. Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2012. № 1. С. 29–31, с. 30].
 
DidacticsДата: П’ятниця, 2020-Бер-27, 17.35.42 | Повідомлення # 11
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
ЦИТАТА
«Дистанційне навчання набуло нині значного поширення у країнах Європи та США. Серед провідних чинників, що сприяють цьому процесу, слід назвати високий рівень Інтернет комунікацій, рівень комп’ютерної грамотності населення та ін. Хоча саме ці ж фактори й ускладнюють розвиток Інтернет освіти у нашій країні, оскільки рівень Інтернет мереж в Україні може бути віддалено зіставлюваним з європейськими лише в окремих містах, а рівень комп’ютерної грамотності пересічних громадян є загалом достатньо низьким» [Лук’янова Л. Б. О. Комбіноване навчання в системі освіти дорослих: організаційно-технологічний аспект. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Київ-Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2016. Вип. 44. С. 48–51, с. 48–49].
 
DidacticsДата: П’ятниця, 2020-Бер-27, 17.36.11 | Повідомлення # 12
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
ЦИТАТА
«Завдяки бурхливому розвитку технічного прогресу доступ до інформації на зламі століть став значно простішим і легшим. Однією з характерних ознак освітнього простору стала віртуалізація, що передбачає як застосування інтернет-технологій в традиційному процесі масової школи, так і впровадження дистанційного навчання, створення віртуального освітнього простору і впровадження технологій фасилітації навчання» [Матвієнко О. В. Відкриті освітні ресурси в європі як джерело навчальної інформації для опанування мов. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Київ-Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2016. Вип. 44. С. 57–61, с. 57].
 
DidacticsДата: Субота, 2020-Бер-28, 22.29.14 | Повідомлення # 13
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Для дистанційного навчання учнів можна використати пряму трансляцію. Цей он-лайн ресурс ефективний, якщо ви хочете провести урок засвоєння нових знань, і необхідність у спілкуванні з учнями мінімальна.
Технічно організувати пряму трансляцію надзвичайно просто за допомогою будь-якого смартфона і встановленого на ньому додатку You tube. Окрім того, ви маєте зареєструватися на You tube, тобто створити свій канал. Це потрібно для того, щоб ваші прямі ефіри автоматично завантажувались на ваш канал. Ну і звісно, потрібен якісний інтернет.
Як це зробити? Заходите на свій канал You tube. Угорі праворуч натискаєте на символ відеокамери, обираєте опцію «Пряма трансляція». Далі з’являється діалогове вікно, яке пропонує вам заповнити інформацію про ваш прямий ефір: тема, для всіх/не для всіх та інші налаштування. Необхідно обрати «не для всіх» – бо ви будете надсилати посилання на свою трансляцію (свій ролик) лише учням певного класу. (Якщо виберете «для всіх», ваш ролик стане доступним усім користувачам You tube.)
Після заповнення інформації про свій ролик натискаєте кнопку «Далі» і протягом кількох секунд камера сфотографує вас чи будь-яке інше зображення, яке ви поставити перед камерою. Це зображення буде значком вашого ролика. І далі натискаєте кнопку «Почати трансляцію». Починаєте розповідати учням навчальний матеріал, використовуючи для цього стільки часу, скільки вам потрібно. Ви можете використовувати додаткові засоби (наочні, схеми, діаграми тощо), показавши їх на камеру. Спілкування з учнями можна проводити в чаті: вони пишуть запитання, ви їх читаєте і відповідаєте на них.
Після закінчення трансляції зупиніть зйомку відео, натиснувши кнопку в правому верхньому куті екрана. Трансляція зупиниться і почнеться автоматичне завантаження відео на ваш канал. Цей процес може тривати від 3 до 10 хвилин – все залежить від тривалості ролика, а значить і від його розмірів.
Після завантаження ролика на ваш канал, вам лишається скопіювати посилання на нього і відправити це посилання своїм учням!.
Перед тим, як записувати урок для учнів, спробуйте записати себе, знову-таки вибравши опцію «не для всіх». Налаштуйте всі параметри. Ваше відео ніхто не побачить до того часу, поки ви не надішлете комусь посилання на нього. Пробне відео дуже легко видаляється із вашого каналу.
Пробуйте щось нове! Вперше це може видатись складним. Насправді – дуже легко!

Консультує Л. В. Шелестова, д-р пед. наук, відділ дидактики.
 
DidacticsДата: Понеділок, 2020-Бер-30, 23.07.50 | Повідомлення # 14
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
Як користуватися програмою ZOOM?

Відеоконсультація

https://www.youtube.com/watch?v=ocbM_PWYtek
 
 
DidacticsДата: Понеділок, 2020-Бер-30, 23.10.36 | Повідомлення # 15
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
Інтерактивний урок: ресурси для створення дидактичних онлайн-ігор та роздаткового матеріалу

https://www.youtube.com/watch?v=Q2NeMc8uBvk
 
DidacticsДата: Понеділок, 2020-Бер-30, 23.11.28 | Повідомлення # 16
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
Як організувати дистанційне навчання за допомогою найпростіших онлайн-ресурсів

https://www.youtube.com/watch?v=RJQC95prSu8
 
DidacticsДата: Вівторок, 2020-Бер-31, 01.32.42 | Повідомлення # 17
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
55 сайтів на час карантину надають безоплатний доступ.
http://www.podumay.info/2020....wLc&m=1
 
DidacticsДата: П’ятниця, 2020-Кві-03, 15.17.14 | Повідомлення # 18
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
Дистанційне навчання

Як створити відеоурок?

https://www.youtube.com/watch?v....Zhr4jOo
 
DidacticsДата: Понеділок, 2020-Кві-06, 17.28.18 | Повідомлення # 19
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
МОН про вчительську конференціюВчительська конференція EdCamp з 13 до 17 квітня (реєстрація до 12 години 10 квітня)

В Україні розпочалась реєстрація на традиційну вчительську конференцію EdCamp – цього року вона проходитиме 5 днів поспіль у режимі онлайн. Участь у національному онлайн-марафоні – безкоштовна. Крім того, організатори не проводитимуть попередній відбір учасників.
П'ятиденна онлайн-конференція триватиме з 13 до 17 квітня. Зареєструватися можна до 12:00 10 квітня 2020 року.
"Вчительська спільнота зараз як ніколи потребує підтримки та уваги. І мова не лише про методики та інструменти для дистанційної роботи з учнями. Насамперед йдеться про підтримку емоційного ресурсу педагогів, розуміння викликів, на які вони щодня дають відповідь. Такі конференції як EdCamp є платформою, де ми можемо обговорити усі значущі питання, почути та зрозуміти одне одного. Я хочу подякувати організаторам, які попри складну ситуацію в Україні та світі продовжують працювати та не втрачають оптимізму", – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
Тема антикризового національного онлайн-EdCamp 2020 – «Тримай п'ять, освіто!" Організатори пояснюють її спільним для всіх бажанням підтримки, адже люди з майже всього світу зараз уникають зайвих фізичних контактів, зокрема рукостискань, і тим більше потребують підтримки одне одного. Тримай п'ять!" – це готовність взаємної підтримки між учителями, батьками і учнями.
"Участь батьків у освітніх процесах ще ніколи в нашій новітній історії не була такою глибокою, як у ці дні. Це було б добре, якби не було настільки виснажливо. Учительство теж виснажене, оскільки більшість педагогів не мали справу з дистанційною освітою, не мають звичних способів дії та напрацювань. Крім того, ми всі – живі люди, яких турбує, як зміниться наше економічне становище, як не втратити здоровий глузд в умовах ізоляції, як узагалі зміниться світ після пандемії і як нам адаптуватися до цих змін? Власне, ми спробуємо дати відповіді на ті запитання, які зараз хвилюють і вчительство, і батьків", – розповів голова ГО EdCamp Ukraine Олександр Елькін.
Під час вебінарів експерти не лише даватимуть практичні поради та коментуватимуть зміни, запроваджені МОИ, а й розкажуть, як самі переживають карантин, що переоцінили за цей час, яким бачать "світ після". Крім освіти, на онлайн-марафоні обговорять, як об'єднати вчительську й батьківську спільноти задля допомоги українським медикам, та запропонують конкретні корисні дії.
Серед спікерів EdCamp-2020:
т.в о Міністра освіти та науки Любомира Мандзій
10-та і 11-та міністерки освіти та науки Лілія Гриневич і Ганна Новосад
директор Українського інституту розвитку освіти Вадим Карандій і його заступниця Наталія Софій
голова комітету з питань освіти, науки та інновацій у Верховній Раді України Сергій Бабак та його заступник Сергій Колебошин
освітній омбудсмен Сергій Горбачов
амбасадор Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA Ukraine) Тарас Тополя кураторка соціального проєкту "Право на освіту" Наталія Мосейчук
засновниця Фонду розвитку та підтримки молодого мистецтва України Slava Frolova-Croup В’ячеслава Фролова
засновниця світового руху EdCamp Хадлі Фергюсон педагогиня та журналістка Естер Войчицькі
розробниця программ емоційно-етичного розвитку дитини Університету Еморі Кріста Тінарі
дитяча та сімейна психологиня Світлана Ройз
національна координаторка PISA в Україні Тетяна Вакуленко
співзасновник платформи масових відкритих онлайн-курсів Prometheus Іван Примаченко
Магістральним партнером проєкту виступив Фонд народонаселення ООН в Україні. Події надають державну підтримку Міністерство освіти і науки України, Український інститут розвитку освіти, Освітній омбудсмен України.

Доступ: https://mon.gov.ua/ua....mp-2020
Прикріплення: 5248729.jpg(132.9 Kb)
 
DidacticsДата: Середа, 2020-Кві-08, 02.16.26 | Повідомлення # 20
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
Дистанційні уроки

«Трикутник партнерства». Ролі: учень – учитель – батьки

Зібратися разом – це початок,
залишатися разом – це прогрес,
працювати разом – це успіх.
Генрі Форд

В умовах всесвітнього карантину і введення дистанційного навчання нового звучання набуває співпраця вчителя, учня і батьків.

Модель взаємодії:Головні напрями дистанційної освіти та роботи «трикутника партнерства»Тези Олени Барановської   – BOV_2020-04f.pdf (344.9 Kb).
Прикріплення: 5006279.jpg(55.6 Kb) · 9738180.jpg(369.1 Kb) · BOV_2020-04f.pdf(344.9 Kb)
 
DidacticsДата: Четвер, 2020-Кві-09, 12.11.46 | Повідомлення # 21
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
Сервіси дистанційного навчання для вчителів

https://thedigital.gov.ua/news....hiteliv


Добірка сервісів для дистанційного навчання для вчителів від Оленки Северенчук та команди Мінцифри.
 
DidacticsДата: Субота, 2020-Кві-11, 20.31.22 | Повідомлення # 22
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
Як налаштувати дистанційне навчання: досвід та поради вчителів

https://rubryka.com/article/distance-learning/

На віддалений режим перейшла не лише офісна робота, але і освітній процес. Як організувати клас из тридцяти дітей на навчання онлайн, якими інструментами користуватися і як підтримувати дітей вмотивованими — розпитали у вчителів молодших, середніх та старших класів.
 
DidacticsДата: Субота, 2020-Кві-11, 20.31.32 | Повідомлення # 23
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

 Сайт дистанційного навчання вчителів створений та спрямований на вдосконалення фахової майстерності освітян та допомогу в модернізації системи викладання курсів підвищення кваліфікації.
   Курси вчителів за дистанційною формою навчання являються інтерактивною формою освіти на відстані; це варіативна, спрямована і контрольована самоосвіта, заснована на єдності самостійної праці слухачів та оцінки їх рівня підготовки.
   Метою кожного курсу є створення умов професійного розвитку працівників освіти, допомога педагогам у розумінні необхідності перетворення свого мислення, пошук нових можливостей самореалізації у професійній діяльності.
   Для забезпечення курсової перепідготовки педагогічних працівників області  було створено 40 дистанційних курсів для директорів, заступників директорів, методистів та викладачів з різних предметів, та забезпечено реєстрацію 922 вчителів навчальних закладів області та викладачів інституту, які працюють в системі дистанційного навчання.

https://dnepredu.com/uk/site/distantsiine-navchannya-d.html
 
DidacticsДата: Субота, 2020-Кві-11, 20.31.43 | Повідомлення # 24
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
Простою мовою

Які рекомендації щодо дистанційного навчання дає латвійське міністерство освіти своїм учителям

https://nus.org.ua/article....ZtHn2KM
 
DidacticsДата: Середа, 2020-Кві-22, 10.44.08 | Повідомлення # 25
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ДОБОРУ ЗМІСТУ ГУМАНІТАРНИХ ПРЕДМЕТІВ
У СТАРШІЙ ШКОЛІ
Дидактичні умови добору змісту гуманітарних предметів у старшій школі є взаємозалежною сукупністю компонентів освітнього процесу, що забезпечують реалізацію і зворотний зв’язок його змістового і процесуального блоків.
Барановська О. В., канд. пед. наук, старш. наук. співроб. відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України розглядає шляхи трансформації змісту предметів гуманітарного циклу на основі принципів гуманізації, гуманітаризації, оптимальності та фундаменталізації.
Див. прикріплений нижче файл у форматі doc.
Прикріплення: 0406715.jpg(272.8 Kb) · BOV_f2020-04-27.doc(424.0 Kb)
 
DidacticsДата: Понеділок, 2020-Кві-27, 16.57.12 | Повідомлення # 26
Група: Администраторы
Повідомлень: 361
Статус: Offline
Вітаємо на Форумі
«Реалізація педагогічних технологій в умовах дистанційного навчання» – http://didactics.ucoz.ua/forum/

Ви переглядаєте тему
«Дидактичний супровід дистанційної самоосвіти вчителів» http://didactics.ucoz.ua/forum/2-9-1

Не повертаючись назад, Ви можете перейти на будь-яку тему:
«Дидактичне забезпечення дистанційного навчання» http://didactics.ucoz.ua/forum/2-8-1

«Методичне забезпечення дистанційного навчання» http://didactics.ucoz.ua/forum/2-5-1

«Реалізація педагогічних технологій» http://didactics.ucoz.ua/forum/2-6-1

Спілкування з учасниками форуму http://didactics.ucoz.ua/forum/2-4-1
 
Форуми для педагогічних працівників » Didactics » Реалізація педагогічних технологій в умовах дистанційного навчання » Дидактичний супровід дистанційної самоосвіти вчителів
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:

DIDACTICS 2012 © 2022 DIDACTICS