Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 07.52.58
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Бондаренко Лідія. Методика організації рольової гри «Урок літератури» для студентів-філологів (із досвіду роботи)
2015-Чер-15, 09.13.47

Бондаренко Лідія. Методика організації рольової гри «Урок літератури» для студентів-філологів (із досвіду роботи) …42–43.

Для покликання: Бондаренко Лідія. Методика організації рольової гри «Урок літератури» для студентів-філологів (із досвіду роботи) [Текст] / Лідія Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – №5. – 48 с. – 42–43.

 

У статті подаються матеріали про організацію рольової гри для майбутніх учителів української літератури з досвіду роботи на факультеті філології та журналістики Херсонського державного університету.

Ключові слова: методика викладання української літератури, учитель літератури, урок української літератури, рольова гра.

 

Бондаренко Л. Методика организации ролевой игры «Урок литературы» для студентов-филологов (из опыта работы)

В статье предлагаются материалы об организации ролевой игры для будущих учителей украинской литературы из опыта работы на факультете филологии и журналистики Херсонского государственного университета.

Ключевые слова: методика преподавания украинской литературы, учитель литературы, урок украинской литературы, ролевая игра.

 

Bondarenko L. Methodology of organization of a role-playing game for students-philologists (from work experience)

The article presents materials about organization of a role-playing game "Literature lesson" for future teachers of literature from work experience at the Faculty of Philology and Journalism of Kherson state university.

Keywords: methodology of teaching Ukrainian literature, teacher of literature, lesson of Ukrainian literature, role-playing game.

 

Цитата, с. 42. Із легкої руки високошановного професора Волошиної Ніли Йосипівни понад 10 років читаю курс «Методика викладання української літератури». За цей час змінилася навчальна програма, навчальні плани, зменшилася кількість годин. Можу похвалитися досягненнями і констатувати невдачі. Але орієнтиром для мене була і залишається настанова мого наукового керівника: «Основне для вчителя-словесника – не вичерпати себе, не залишитись на одному місці, не відстати від вимог сучасності» [2, с. 156]. Такою запам’яталася і Ніла Йосипівна – професійно компетентною, вимогливою, справедливою, тактовною, уважною, інтелігентною, людяною; мала блискучі ораторські здібності, розвинене естетичне чуття і великий життєвий досвід. Вона була Учителем, Майстром.

У наукових та науково-методичних працях професора Ніли Волошиної накреслено «основні вектори перспективного розвитку вітчизняної методики в аспекті проблеми формування творчого вчителя...» [1, с. 208]. Серед професійно важливих рис вона виділяє всебічну гармонійну освіченість, високі моральні якості, вольові риси характеру, любов до людей, спостережливість, самостійний склад мислення, здатність до аналізу й самоаналізу, вміння чітко і ясно викладати матеріал та ін. Н.Й. Волошина вважала, що сучасний урок літератури має бути науковим, творчим, емоційним, із раціональним використанням методів і прийомів, застосуванням технічних засобів. Це «час інтенсивного духовного спілкування педагога з вихованцями, вихованців – із художнім твором» [2, с. 156].

Вишівський курс «Методика викладання української літератури» покликаний ознайомити майбутніх фахівців із системою принципів, методів, технологій, прийомів, форм, видів, засобів навчальної і виховної роботи на уроках української літератури та в позакласній літературній діяльності вчителя й учнів. Практика свідчить, що ефективним напрямом формування у студентів умінь моделювання і проведення занять є рольова гра «Урок літератури». Підготовку до неї починаємо уже на першому практичному занятті, на якому студенти представляють презентацію або рекламу шкільного підручника з літератури для учнів певного класу. Продовжуємо цю роботу під час вивчення теми «Сучасний урок літератури». На це заняття третьокурсники розробляють фрагмент початку уроку, а саме: організацію класу, мотивацію навчальної діяльності, оголошення теми та мети. Також працюємо над виробленням умінь оформлення дошки. Рольову гру «Урок літератури» практикуємо під час опанування тем «Розгляд біографії письменника», «Вивчення епічних творів у школі», «Шкільний аналіз лірики», «Особливості опрацювання драматичних творів», «Специфіка вивчення фольклору». Робота над нею проходить у три етапи: розробка поурочного плану; проведення заняття в аудиторії та аналіз апробованої моделі уроку.

 

Цитата, с. 43. Висловлюючись щодо можливих шляхів удосконалення процесу підготовки та проведення рольової гри, більша частина опитаних вважає за доцільне визначати одного-двох відповідальних за урок. Студенти, які вже брали безпосередню участь у такій формі роботи, висловили бажання спробувати свої сили у проведенні інших етапів або навіть окремого заняття, хоча при цьому не забули і про обмежену кількість годин на опанування дисципліни. Третьокурсники запропонували багато інших цікавих варіантів. Наприклад, запрошувати на такі уроки інших викладачів та учителів-практиків, щоб почути і їхню точку зору, а також молодших братиків і сестричок для створення достовірнішої атмосфери; проводити такі заняття в інших групах, щоб спробувати свої сили в малознайомій аудиторії тощо. В одній із робіт було висловлене наступне побажання: «Я вважаю, що на уроках усе занадто правильно (діти слухняні). Вчителям треба вчитися працювати з проблемними дітьми. Можна підмовляти деяких студентів,щоб вони порушували дисципліну, щоб словесник учився їх заспокоювати, аби на практиці в такій ситуації бути впевненим».

Таким чином, проведені рольові ігри «Урок літератури» та опитування студентів засвідчили ефективність цієї форми роботи і необхідність подальшого удосконалення її методики.

 

Література

1. Куцевол О. М. Генеза проблеми методичної творчості вчителя української літератури в науковій спадщині професора Ніли Волошиної / Ольга Куцевол // Теорія і методика навчання української літератури: актуальні проблеми: Зб. наук. праць / Наук. ред. і упоряд. Логвіненко Н.М. – К.: Пед. думка, 2015. – С. 198-208.

2. Наукові основи методики літератури: Навчально-методичний посібник / За ред. доктора педагогічних наук, проф., члена-кореспондента АПН України Н.Й. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – 344с.

3. Хомич Н. «Буковинська орлиця з Карпатських гір» (життєвий і творчий шлях Ольги Юліанівни Кобилянської) / Наталія Хомич // Укр. літ. в загальноосвітній школі. – 2009. – №11. – С. 14-18.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 655 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS