Didactics.ua
Понеділок, 2022-Грд-05, 15.24.20
Didactics.ua | RSS
 
Головна НавчанняРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
DIDACTICS [104]
Основні події
ЗМІ [7]
Громадянсько-патріотична активність науковців відділу дидактики [4]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування

Яка (які) з технологій якнайкраще підходить для реалізації завдань Нової української школи?

Всього відповідей: 26Цитату додано 30.05.2012 року.

НАВЧАННЯ

Навчання. Закономірності

 

Ще Я.А. Коменський сформулював дослідні закономірності процесу навчання, які входять в усі підручники педагогіки як «дидактичні принципи». Психолого-педагогічна наука підводить під ці принципи експериментальні підтвердження, намагається виявити кількісні залежності. Однак нині педагогіка й педагогічна психологія залишаються здебільшого ще якісними (описовими) науками.

Дидактичні закономірності

Результати навчання (у відомих межах) залежать від:

тривалості навчання;

усвідомлення цілей навчання тими, хто навчається (принцип свідомості);

значимості для учнів засвоюваного змісту;

застосовуваних методів і форм;

застосовуваних засобів;

структури (способу розчленовування й розподілу) навчального матеріалу на частини, які потрібно засвоїти (принцип систематичності й послідовності):

майстерності (кваліфікації, професіоналізму) викладача.

Продуктивність засвоєння заданого обсягу знань, умінь (у відомих межах) залежить від:

труднощів і складності досліджуваного навчального матеріалу, формованих дій (принцип доступності, що доповнюється сьогодні принципом зони найближчого розвитку);

  співвідношення теорії і вправ (принцип зв'язку теорії з практикою).

Психологічні закономірності

Продуктивність засвоєння (у відомих межах) залежить від:

рівня проблемності навчання, інтенсивності включення учнів у вирішення посильних і значимих для них навчальних проблем;

уміння учнів учитися;

пізнавальної активності учнів (принцип активності);

навченості;

кількості повторень, тренувальних вправ (принцип міцності); =15=

 розподілу завчання матеріалу;

частоти й обсягу зворотного зв'язку.

Соціально-педагогічні закономірності

Розвиток людини зумовлений розвитком інших людей, з якими вона перебуває в прямому або опосередкованому спілкуванні.

Продуктивність навчання залежить від обсягу й інтенсивності пізнавальних контактів особистості.

Ефективність навчання залежить від рівня «інтелектуальності середовища», інтенсивності взаємонавчання.

Ефективність навчання підвищується при пізнавальній напруженості, викликаної змаганням.

Розумова працездатність дітей залежить від стану здоров'я, режиму розумової діяльності, статі, віку, пори року, дня тижня, часу доби (принцип урахування вікових і індивідуальних особливостей).

Усі прогресивні освітні технології так чи інакше спрямовані на особистість, на реалізацію суб'єкт-суб'єктних відносин в освітньому процесі.

З огляду на це вчителеві необхідно знати, що таке учень як цілісна особистість, які структури визначають його суб'єктні позиції, які якості слід у нього розвивати. =с. 16= Цитовано за: Селевко Г. К.  Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. Т. 1. / Г. К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий. – 2006. – 816 с. (серия «Энциклопедия образовательных технологий»). – С. 15–16.


Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2022 DIDACTICS