Didactics.ua
Понеділок, 2022-Грд-05, 14.20.03
Didactics.ua | RSS
 
Головна 2018РеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
DIDACTICS [104]
Основні події
ЗМІ [7]
Громадянсько-патріотична активність науковців відділу дидактики [4]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування

Яка (які) з технологій якнайкраще підходить для реалізації завдань Нової української школи?

Всього відповідей: 26Перелік наукових праць співробітників відділу дидактики

(2018)

Доступ до електронних версій http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/dd/2018.html

МОНОГРАФІЇ

     1. Кизенко В. І. Варіативний компонент змісту освіти в основній і старшій школі: теорія і практика : [монографія]. Київ, 2018. 405 с.

    2. Формування змісту профільного навчання: теоретико-методологічний аспект : кол. монограф. / [авт. кол.: Г. О. Васьківська, В. І. Кизенко, С. В. Косянчук, О. В. Барановська, С. Е. Трубачева, О. В. Чорноус, О. П. Кравчук, І. І. Доброскок]. Київ, 2018. 260 с.

ДОВІДНИКИ

     1. Покажчики друкованих праць наукових співробітників відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України за НДР «Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових» (2015–2017) : довідник. Київ, 2018. 48 с.

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

 1. Васьківська Г. О. Дидактична характеристика профілізації змісту освіти у старшій школі. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук праць. Глухів, 2018. Вип. 3(38). С. 176–183.
 2. Васьківська Г. О. Дидактичні аспекти соціалізації старшокласників в умовах профільного навчання. Вісник Луганського національного університету. Луганськ, 2018. № 8 (322). Ч. 2. С. 5–11.
 3. Васьківська Г. О. Реалізація педагогічних технологій в умовах профільного навчання: діяльнісний підхід. Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка : зб. наук. праць. Полтава, 2018. Вип. 3. С. 15–22.
 4. Барановська О. В. Шкільний підручник в умовах нового освітнього середовища. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. Київ, 2018. Вип. 21. С. 20–29.
 5. Барановська О. Теоретичні передумови проектування педагогічних технологій в умовах профільного навчання за філологічним спрямуванням. Педагогічна освіта: теорія і практика. Кам’янець-Подільський, 2018. Вип. 24 (1-2018). Ч. 2. С. 276–280.
 6. Барановська О. В. Педагогічні технології профільного навчання: варіативність та особливості в умовах нової української школи. Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка : зб. наук. праць. Полтава, 2018. Вип. 3. С. 67–75.
 7. Барановська О. В., Паламарчук В. Ф. Педагогічні технології навчання в умовах нової української школи: вектор розвитку. Український педагогічний журнал. 2018. № 3. C. 60–66.
 8. Кизенко В. І. Формування і реалізація варіативного освітнього компонента: ґенеза проблеми. Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка : зб. наук. праць. Полтава, 2018. Вип. 3. С. 56–67.
 9. Косянчук С. В., Бондаренко Н. В. Розвиток життєвих компетентностей старшокласників засобами підручника української мови. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. Київ, 2018. Вип. 21. С. 44–56.
 10. Косянчук С. В., Бондаренко Н. В. Українська мова у фокусі перспектив реформування старшої школи. Молодь і ринок. 2018. №4 (159). С. 86–92. doi: https://doi.org/10.24919/2308­4634.2018.131492
 11. Косянчук С. В., Бондаренко Н. В. Соціальний аспект формування українськомовної компетентності старшокласників. Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка : зб. наук. праць. Полтава, 2018. Вип. 3. С. 99–113.
 12. Косянчук С. В. Соціальносутнісні детермінанти розвитку педагогічних технологій профільного навчання: дефініційний аспект. Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка : зб. наук. праць. Полтава, 2018. Вип. 3. С. 84–98.
 13. Кравчук О. П. Базовий суспільно-педагогічний інструментарій реалізації профільного навчання за певним змістовим спрямуванням. Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка : зб. наук. праць. Полтава, 2018. Вип. 3. С. 130–138.
 14. Трубачева С. Е. Дидактичні особливості метапредметних педагогічних технологій в умовах профільного навчання. Педагогічна освіта: теорія і практика. Кам’янець-Подільський, 2018. Вип. 24. Ч. 1. С. 271–277.
 15. Трубачева С. Е. Дидактичні умови формування змісту профільного навчання на основі метапредметного підходу. Науковий вісник Ужгородського університету. Ужгород, 2018. Вип. 1 (42). Ч. І-ІІ. С. 251–254.
 16. Трубачева С. Е. Можливості шкільного підручника у реалізації педагогічних технологій в старшій школі. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. Київ, 2018. Вип. 18. С. 404–411.
 17. Трубачева С. Е., Трубачев С. І. Проектування професійно орієнтованих педагогічних технологій за природничим спрямуванням. Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка : зб. наук. праць. Полтава, 2018. Вип. 3. С. 76–84.
 18. Чорноус О. В. Дидактичні особливості мультимедійної складової у педагогічній технології з розвитку критичного мислення старшокласників. Педагогічна освіта: теорія і практика. Кам’янець-Подільський, 2018. № 24 (1-2018). С. 282–287.
 19. Чорноус О. Мультимедійна складова у педагогічній технології гра-тренінг. Науковий вісник Ужгородського університету. Ужгород, 2018. Вип. 1 (42). Ч. І-ІІ. С. 264–268.
 20. Шелестова О. В. Дослідження професійної готовності вчителя до творчого розвитку старшокласників в умовах профільного навчання. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський, 2018. № 25. Ч. 1. С. 204–210.
 21. Шелестова О. В. Дослідження процесу розвитку творчих здібностей старшокласників у практиці профільного навчання. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. 2018. № 1(20). С. 21–32.
 22. Шелестова О. В. Педагогічні технології як засіб розвитку творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика : зб. наук. праць. Київ, 2018. Вип. 1 (20). С. 24–36.
 23. Шелестова О. В. Розвиток творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання: кількісно-якісний аналіз емпіричних даних. Український педагогічний журнал. 2018. № 2. С. 99–108.

ПУБЛІКАЦІЇ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ ІНШИХ КРАЇН

 1. Васьківська Г. О. Дидактичні чинники формування літературної компетентності старшокласників у процесі реалізації інформаційно-комунікаційних технологій. Балканско научно обозрение. 2018. № 1. С. 30–35.
 2. Vaskivska H. O. Psychodidactic determinants of the development of children of preschool age. Wiadomości Lekarskie. Warszawa, 2018. T. LXXІ. Nr 6. S. 838–842.
 3. Васьковская Г. А. Особенности реализации педагогических технологий профильного обучения. Балканско научно обозрение. 2018. № 1. С. 76–79.
 4. Барановська О. В., Косянчук С. В., Трубачева С. Е., Чорноус О. В. Дидактичний контекст та особливості реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання. Polish Science Journal. 2018. Issue 3. P. 62–72.

СТАТТІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

 1. Васьківська Г. Теоретико-аналітичний підхід до проблеми реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання. Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. Київ, 2018. С. 5–10.
 2. Барановська О. Сутність, структура та особливості реалізації педагогічних технологій філологічного спрямування в умовах профільного навчання. Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. Київ, 2018. С. 16–24.
 3. Кизенко В. Дидактичні детермінанти конструювання курсів за вибором для профільного навчання: проблема реалізації змістового наповнення. Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. Київ, 2018. С. 40–45.
 4. Кизенко В. Знакова роль С. У. Гончаренка в розвитку української педагогіки: слово про Вченого. Лицар педагогічної науки : наук.-попул. вид. до 90-річчя від дня народження акад. Семена Устимовича Гончаренка. Київ, 2018. С. 148–150.
 5. Кизенко В. Постнекласична раціональність – новітня методологічна проблема профорієнтаційної діяльності профільної школи. Біологія і хімія в рідній школі. 2018. № 4. С. 37–43.
 6. Кравчук О. Реалізація ідеї профільного навчання: особливості організації науково-педагогічного експерименту. Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. Київ, 2018. С. 45–51.
 7. Трубачева С. Сучасні тенденції у реалізації педагогічних технологій за природничим спрямуванням у старшій школі. Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. Київ, 2018. С. 51–56.

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Васьківська Г. Дидактичні аспекти реалізації рефлексійно-пізнавальної технології в умовах профільного навчання. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : матеріали третьої Міжнародної наук.-практ. конф., м. Умань, 16–17 лют. 2018 р. Умань, 2018. С. 160–165.
 2. Васьківська Г. Дидактичні аспекти реалізації сучасних педагогічних технологій в умовах профільного навчання. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : матеріали Четвертої Міжнародної наук.-практ. конф., м. Умань, 11–12 жовт. 2018 р. Умань, 2018. С. 40–45.
 3. Васьківська Г. Психодидактичні аспекти ціннісної складової змісту профільного навчання. Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти : матеріали Другої Міжнародної наук.-практ. конф., м. Умань, 20–21 квіт. 2018 р. Умань, 2018. С. 23–29.
 4. Васьківська Г. О. Ґенеза диференційованого навчання: дидактичний аспект. Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ, 16 трав. 2018 р. Київ, 2018. С. 16–20.
 5. Васьківська Г. О. Інтеграція знань як необхідна детермінанта розвитку ціннісних орієнтацій старшокласників. Нова українська школа: теорія і практика інтегрованого підходу : матеріали Міжнародної наук. конф., м. Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р. Тернопіль, 2018. С. 105–108.
 6. Васьківська Г. О. Конструювання змісту профільного навчання як дидактична проблема. Nowoczesna nauka: teoria i praktyka : Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. Katowice, 2018. S. 178–181.
 7. Васьковская Г. А. Мифы в культурном наследии и их роль в формировании мировоззрения учеников. Сакральная география и культура в призме духовного обновления: опыт и практика : материалы Международной науч.-практ. конф., г. Алматы, 26–27 апр. 2018 г. Алмати, 2018. С. 122–124.
 8. Барановська О. В. Розвиток інтегрованого навчання: передумови та реалізація в новій українській школі. Нова українська школа: теорія і практика реалізації інтегрованого підходу : матеріали Міжнародної наук. конф., м. Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р. Тернопіль, 2018. С. 260–262.
 9. Барановська О. В. Теоретичні передумови застосування педагогічних технологій філологічного спрямування (історичний аспект). Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : матеріали Третьої міжнародної наук.-практ. конф., м. Умань, 16–17 лют. 2018 р. Умань, 2018. С. 156–159.
 10. Барановська О. Особливості реалізації педагогічних технологій філологічного спрямування в умовах профільного навчання. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти : V-а Міжнародна наук.-практ. конф., м. Конін – м. Ужгород – м. Херсон – м. Кривий Ріг, 30 лист. 2018 р. Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг, 2018. С. 62–63.
 11. Кизенко В. І. Диференціація навчання у сучасній школі як умова ефективної реалізації варіативного освітнього компонента. Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ, 16 трав. 2018 р. Київ, 2018. С. 155–159.
 12. Кизенко В. І. Інтеграція навчального знання – науково-методична проблема і чинник модернізації змісту курсів за вибором. Нова Українська школа: теорія і практика інтегрованого підходу : матеріали Міжнародної наук. конф., м. Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р. Тернопіль, 2018. С. 120–123.
 13. Кизенко В. Проблеми модернізації змісту варіативного освітнього компонента в умовах профільного навчання і розвиток дидактичних технологій його реалізації. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : ІV-а Міжнародна наук.-практ. конф., м. Конін (Польща) – м. Ужгород – м. Дрогобич, 15 черв. 2018 р. Конін (Польща) – Ужгород – Дрогобич, 2018. С. 169–171.
 14. Кизенко В., Савченко М. Роль дидактичних технологій у процесі досягнення учнями обов’язкових результатів навчання та формування культурно-мовних і морально-громадянських цінностей. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : ІV-а Міжнародна наук.-практ. конф., м. Конін (Польща) – м. Ужгород – м. Дрогобич, 15 черв. 2018 р. Конін (Польща) – Ужгород – Дрогобич, 2018. С. 171–173.
 15. Косянчук С. В. Дидактика педагогічних технологій: протистояння впливу деструктивних проявів віртуальності. Nowoczesna nauka: teoria i praktyka : Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. Katowice, 2018. S. 218–222.
 16. Косянчук С. В. Дидактичний потенціал інтеграції у процесі осучаснення освіти. Нова українська школа: теорія і практика інтегрованого підходу : матеріали Міжнародної наук. конф., м. Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р. Тернопіль, 2018. С. 255–259.
 17. Косянчук С. В. Соціалізація та самовизначення особистості: апґрейдери процесу реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання. Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень : матеріали IІ Міжнародної наук.-практ. конф., м. Переяслав-Хмельницький, 21 берез. 2018 р. Київ, 2018. С. 138–141.
 18. Косянчук С. Інваріантні чинники модернізації освіти: соціальне спрямування педагогічних технологій в умовах профільного навчання. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : матеріали Третьої Міжнародної наук.-практ. конф., м. Умань, 16–17 лют. 2018 р. Умань, 2018. С. 174–178.
 19. Косянчук С. Модернізація і розвиток педагогічних технологій профільного навчання: чинники, потреби, умови. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти : V-а Міжнародна наук.-практ. конф., м. Конін – м. Ужгород – м. Херсон – м. Кривий Ріг, 30 лист. 2018 р. Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг, 2018. С. 168–171.
 20. Косянчук С. Соціономічна сутність дидактичних технологій як основа освітньої стратегії і навчання. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : ІV-а Міжнародна наук.-практ. конф., м. Конін (Польща) – м. Ужгород – м. Дрогобич, 15 черв. 2018 р. Конін (Польща) – Ужгород – Дрогобич, 2018. С. 187–190.
 21. Косянчук С., Бондаренко Н. Феномен українськомовної компетентності: психодидактика педагогічних технологій у процесі соціалізації і самовизначення особистості. Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти : матеріали Другої Міжнародної наук.-практ. конф., м. Умань, 20–21 квіт. 2018 р. Умань, 2018. С. 11–16.
 22. Кравчук О. П. Досвід дослідництва учнів як дидактична умова забезпечення наступності в освітньому процесі. Нова українська школа: теорія і практика реалізації інтегрованого підходу : матеріали Міжнародної наук. конф., м. Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р. Тернопіль, 2018. С. 98–99.
 23. Трубачева С., Барановська О. Компетентнісно орієнтовані педагогічні технології в структурі шкільного підручника. Проблеми сучасного підручника : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., м. Мінськ, 18–19 трав. 2018 р. Київ, 2018. С. 81–85.
 24. Трубачева С. Педагогічні технології профільного навчання як чинник модернізації освітнього середовища. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : матеріали Третьої Міжнародної наук.-практ. конф., м. Умань, 16–17 лют. 2018 р. Умань, 2018. С. 187–190.
 25. Чорноус О. Дидактичні особливості мультимедійної складової технологій профільного навчання. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : матеріали Третьої Міжнародної наук.-практ. конф., м. Умань, 16–17 лют. 2018 р. Умань, 2018. С. 190–193.
 26. Чорноус О. Дидактичні особливості мультимедійної складової у педагогічній технології з розвитку критичного мислення старшокласників. Нова українська школа: теорія і практика реалізації інтегрованого підходу : матеріали Міжнародної наук. конф., м. Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р. Тернопіль, 2018. С. 207–209.
 27. Baranovska O., Trubacheva S., Kosianchuk S. The development of professionally oriented competences of upper secondary school pupils: curricular aspect. Curriculumul școlar: provocări și oportunități de dezvoltare : materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Chişinău, 7–8 decembrie 2018. Chişinău, 2018. P. 452–457.

ТЕЗИ

 1. Васьківська Г. О. Дидактичний потенціал реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік. Київ, 2018. С. 83–84.
 2. Барановська О. В. Педагогічні технології філологічного спрямування: сутність та особливості реалізації в умовах профільного навчання. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік. Київ, 2018. С. 85–86.
 3. Кизенко В. І. Осучаснення змісту варіативного освітнього компонента як чинник модернізації дидактичних технологій профільного навчання. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік. Київ, 2018. С. 86–87.
 4. Косянчук С. В. Педагогічні технології соціального спрямування: інваріантність і варіативність дидактичних одиниць у процесі реалізації профільного навчання. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік. Київ, 2018. С. 87–88.
 5. Кравчук О. П. Тенденції реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік. Київ, 2018. С. 88–89.
 6. Трубачева С. Е. Сучасні тенденції реалізації педагогічних технологій за природничим спрямуванням в умовах профільного навчання. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік. Київ, 2018. С. 89–90.
 7. Чорноус О. В. Мультимедійна складова педагогічних технологій профільного навчання як чинник результативності освітнього процесу. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік. Київ, 2018. С. 92.
 8. Шелестова Л. В. Педагогічні технології розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах профільного навчання. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік. Київ, 2018. С. 91.
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2022 DIDACTICS