Didactics.ua
Понеділок, 2022-Грд-05, 13.37.21
Didactics.ua | RSS
 
Головна Розширена інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
DIDACTICS [104]
Основні події
ЗМІ [7]
Громадянсько-патріотична активність науковців відділу дидактики [4]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування

Яка (які) з технологій якнайкраще підходить для реалізації завдань Нової української школи?

Всього відповідей: 26Відділ дидактики – один з провідних наукових підрозділів Інституту педагогіки НАПН України. У жовтні 1925 р. керівником секції методики й дидактики Харківської науково-дослідної кафедри педагогіки було призначено Я. Ф. Чепігу (Зеленкевича). За рік, у жовтні 1926-го, на базі цієї кафедри організаційно оформився Український науково-дослідний інститут педагогіки (УНДІП). У 1927–1928 рр. уже відділом методики й дидактики УНДІПу керував О. Г. Дяков. Згодом у Київській філії УНДІПу було створено секцію дидактики, якою в 1929–1932 рр. завідував В. І. Помагайба.

Загалом розвиток в Україні теорії навчання 20-30-х рр. ХХ ст. розпочато з обґрунтування й удосконалення експериментального методу дослідження в педагогіці. Водночас розроблялися проблеми розбудови нової української школи.

Повноправно педагогічний експеримент входить у практику дидактичних досліджень у 30-40-ті рр., коли сектор дидактики став підрозділом відділу педагогіки. Цей період характеризується дослідженнями специфіки навчального процесу: розробляються питання змісту освіти; тривають пошуки нових форм і методів навчання (бригадно-лабораторний, дослідницький, метод проектів); актуалізується рефлексологічний підхід у педагогіці (Помагайба В. І., Чепіга Я. Ф., Дертьова О. Г., Савицька Г. І., Чамата П. Р.).

Подальший розвиток дидактичних досліджень пов’язаний з ім’ям видатного вченого-педагога С. Х. Чавдарова, який у 1938–1941 рр. очолював відділ педагогіки. За його керівництва розроблялися принципи і методи навчання, вийшов друком перший україномовний підручник «Педагогіка» (1940). У післявоєнні роки, очоливши Інститут педагогіки, С. Х. Чавдаров й надалі плідно працював над дидактичними проблемами. У 1949 р. була опублікована його книга «Принципи радянської дидактики».

Сприятливі умови для розвитку теорії навчання виникли після створення в Інституті окремого відділу дидактики (1961), очолюваного відомим ученим В. І. Помагайбою. За його керівництва відділ працював над визначенням сутності, законів і закономірностей навчального процесу; уточнювалися принципи навчання.

Нової якості й актуальності набули дослідження в галузі дидактики протягом наступних десятиліть: 50–60-ті рр. – досліджувалися сутність навчально-виховного процесу, закономірності, принципи і правила навчання; 70–80-ті рр. – проблеми змісту освіти, форми організації і методи навчання.

Починаючи з 70-х рр. ХХ ст. лабораторію дидактики очолювали В.О. Онищук, В.Ф. Паламарчук, Ю.І. Мальований, Л.Л. Момот, С.П. Бондар, С.Е. Трубачева, В.І. Кизенко.

У грудні 2010 року лабораторію дидактики очолила кандидат педагогічних наук Г.О. Васьківська.

У січні 2012 року створено сайт лабораторії http://didactics.ucoz.ua/ і започатковано видання неперіодичного збірника наукових праць «Дидактика: теорія і практика» (https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=r5tvyx0AAAAJ).

Із 1 січня 2015 року – у зв’язку зі зміною структури Інституту педагогіки НАПН України – лабораторію дидактики розширено і перейменовано на відділ дидактики.У червні 2015 року створено офіційну сторінку відділу дидактики у соціальній мережі Facebook – https://www.facebook.com/didaktika.ip/

Упродовж 2015-2017 рр. науковці відділу дидактики працювали над реалізацією НДР «Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових»; науковий керівник – Васьківська Г.О., завідувач відділу дидактики, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Наразі у відділі виконується НДР «Дидактичні засади реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання» (01.01.2018 – 31.12.2020); науковий керівник – Васьківська Г.О., завідувач відділу дидактики, доктор педагогічних наук, професор.

Напрями досліджень

• 20–30-ті рр. XX ст. – розроблялися проблеми розбудови нової школи, обґрунтовувався й удосконалювався експериментальний метод дослідження в педагогіці.

• 30–40-ті рр. XX ст. – розроблялися питання змісту освіти (комплексні програми навчання), рефлексологічний підхід, дослідницький і бригадно-лабораторний методи навчання.

• 50–60-ті рр. XX ст. – досліджувалася сутність навчально-виховного процесу, закономірності, принципи, правила навчання.

• 70–80-ті рр. XX ст. – досліджувалися проблеми змісту освіти, форм організації і методів навчання.

• 1993–2000 рр. – розроблялися проблеми гуманізації процесу навчання, дидактичні засади навчального процесу у 12-річній школі.

• 2000–2005 рр. – досліджувалися проблеми методів навчання, реформування змісту освіти 12-річної середньої загальноосвітньої школи, сучасних педагогічних технологій.

• 2006–2008 рр. – розроблялися дидактичні засади формування і реалізації профільного навчання.

• 2009–2011 рр. – досліджувалися проблеми дидактичних засад диференціації навчання в основній школі.

• 2012–2014 р. – досліджувалася проблема фундаменталізації змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання.

• 2015–2017 рр. – завершено дослідження проблеми формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових.

У різні роки у відділі (лабораторії) працювали: С.П. Бондар, В.П. Волинський, Л.П. Вороніна, Л.О. Голік, Н.І. Головко, О.К. Корсакова, Л.П. Кулинська, Г.Ф. Кумаріна, Л.А. Липова, В.В. Максименко, Ю.І. Мальований, Л.Л. Момот, В.О. Онищук, Р.І. Осадчук, В.Ф. Паламарчук, В.І. Помагайба, В.Є. Римаренко, О.М. Топузов, Л.В. Чашко, О.Г. Ярошенко та ін.

Заслуговують на увагу такі наукові праці:

«Принципи радянської дидактики» ( Чавдаров С.Х., 1949);

 «Типы, структура и методика урока в школе» (Онищук В.А., 1976);

«Функції і структура методів навчання» (колективний посібник за ред. В.О. Онищука, 1979);

«Урок в современной школе» (Онищук В.А., 1981);

«Семінарські заняття в школі» (Римаренко В.Є., 1981);

«Школа учит мыслить» (Паламарчук В.Ф., д-р пед. наук, проф., 1979, 1981, 1984);

«Методические рекомендации о формировании общеучебных умений и самостоятельного мышления учащихся» (Паламарчук В.Ф., 1986);

«Дидактика современной школы» (колективний посібник за ред. В.О. Онищука, 1987);

«НОТ школьника – путь к творчеству» (Паламарчук В.Ф., Орлов С.І., 1988);

«Передовий педагогічний досвід: теорія і методика» (за ред. Л.Л. Момот, 1990);

«Форми навчання в школі» (колективний посібник за ред. Ю.І. Мальованого, 1992);

Учителю о дифференциации обучения: аннотированный указатель литературы (Голик Л.А., Кизенко В.И., Ярошенко О.Г., 1992);

Про тебе: факультативні курси для 5-6 кл. – Сер. I (Кизенко В.І., Голік Л.О., Скворцова С.О., 1993);

Людина і природа: факультативні курси для 5-6 кл. – Сер. II (Головко Н.І., Топузов О.М., 1993);

Ким стати: факультативні курси для 5-6 кл. – Сер. III (Кизенко В.І., Вороніна Л.П., Головко Н.І., 1993);

Красиве і корисне: факультативні курси для 5-6 кл. – Сер. IV (Кизенко В.І., Корсакова О.К., Скворцова С.О., 1994);

Народні скарби: факультативні курси для 5-6 кл. – Сер. V (Васьківська Г.О., 1993);

«Формування інформаційних умінь в учнів» (Барановська О.В. (Почупайло)), 1997);

«Шкільний освітній компонент: сутність, функції, реалізація» (Кизенко В.І., Мальований Ю.І., Соф’янц Е.М., 1999);

«Інформаційні методи навчання учнів» (Барановська О.В., 1999);

«Методи навчання в класах природничих профілів» ( Липова Л.А., 1999);

«Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі освіти: посібник для вчителів і батьків (Бондар С.П., Трубачева С.Е. та ін., 2000);

«Гуманізація процесу навчання в школі» (колективний посібник лабораторії за ред. С.П. Бондар, 2000; 2001);

«Діалогічні методи навчання» (Осадчук Р.І., 2002);

«Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті» (Бондар С.П., Момот Л.Л., Липова Л.А., Головко Н.І.; за ред. С.П. Бондар, 2003);

«Зміст сучасної шкільної освіти: дидактичний аспект» (Корсакова О.К., Трубачева С.Е., 2003);

«Варіативний освітній компонент змісту освіти в старшій школі» (Кизенко В.І., 2007);

«Профільне навчання: теорія і практика» (колективний посібник за ред. Л.А. Липової, 2007);

«Інформаційна компетенція: дидактичні підходи, технологія формування, передовий досвід» (Барановська О.В., 2008);

«Упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів: методичні рекомендації (Кизенко В.І., Полонська Т.К., Лашевська Г.А., 2008);

Концепція профільного навчання в старшій школі (Кизенко В.І., Трубачева С.Е., Корсакова О.К., 2003; 2009);

«Профільне навчання: нормативно-правові й теоретико-методичні засади» (колективний посібник, упоряд. Л.А. Липова, М.Є. Терещенко, 2010);

 «Дидактичні засади формування навчальних профілів» (колективна монографія за ред. В.І. Кизенка, 2010);

«Дидактичні засади диференціації навчання в основній школі» (2012) (автори: Кизенко Василь Іванович, Васьківська Галина Олексіївна, Бондар Світлана Пилипівна, Барановська Олена Володимирівна, Корсакова Ольга Костянтинівна, Липова Людмила Андріївна, Трубачева Світлана Едуардівна, Осадчук Раїса Іванівна). Дослідження за темою. Педагогічна думка, ISBN 978-966-644-281-2, м.Київ, Україна;

Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика : кол. монограф. / [авт. кол.: Г. О. Васьківська, В. І. Кизенко, С. Е. Трубачева, С. П. Бондар, Л. А. Липова, О. В. Барановська, С. В. Косянчук, Н. В. Захарчук]; за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської. Київ : Пед. думка, 2015. 288 с.

Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання : метод. рек. / [авт. кол.: Г. О. Васьківська, Н. В. Захарчук, С. В. Косянчук] ; вступ. ст. і наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. 68 с.

Концепція фундаменталізації змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання (http://didactics.ucoz.ua/load/materiali/http_didactics_ucoz_ua_load_materiali_1/koncepcija_fundamentalizaciji_zmistu_osviti_u_starshij_shkoli_v_umovakh_profilnogo_navchannja/1-1-0-724); 

Кизенко В. І. Варіативний компонент змісту освіти в основній і старшій школі: теорія і практика : [монографія]. Київ : Вид. дім «Слово», 2018. 405 с.: Бібліогр. С. 311–360 (443 назви); табл., рис.;

Формування змісту профільного навчання: теоретико-методологічний аспект : кол. монограф. / [авт. кол.: Г. О. Васьківська, В. І. Кизенко, С. В. Косянчук, О. В. Барановська, О. П. Кравчук та ін] ; за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. 260 с.: іл. Бібліограф.: 454 назви. С. 233–258.

Васьківська Г. О. Конструювання і реалізація змісту профільного навчання: особистісно орієнтований підхід : практич. посіб. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2019. 96 с. 

Васьківська Г. О. Рефлексійно-пізнавальна технологія в умовах профільного навчання : метод. посіб. Київ : Педагогічна думка, 2019. 116 с.

Васьківська Г. О. Педагогіка з основами інклюзивної освіти: дидактика початкової школи. Електронний сертифікований курс для ОКР «Бакалавр». Київ : Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, 2019. 

Васьківська Г. О. Дидактика початкової школи : навч.-метод. посіб. Київ : Педагогічна думка, 2019. 240 с.

Шелестова Л. В. Вчимося читати. Робочий зошит для дітей 4–5 років. Частина 1. Київ : Фенікс, 2019. 272 с.

Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи : матер. Першої міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Київ, 18 квіт. 2019 р. / Дидактика: теорія і практика : спецвип. зб. наук. праць. Київ : Фенікс, 2019. 268 с. Google Scholar). URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/717220 

Організаційно-дидактичні особливості реалізації технологій профільного навчання : зб. матер. круглого столу, м. Київ, 14 берез. 2019 р. / [наук. ред. Г. О. Васьківська]. Київ : Ін-т пед. НАПН України, 2019. 90 с. (Серія: Дидактика: теорія і практика). URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/717441 

Реалізація профільного навчання в умовах Нової української школи : зб. матер. наук.-практ. семінару, м. Київ, 24 жовт. 2019 р. / [наук. ред. Г. О. Васьківська]. Київ : Ін-т пед. НАПН України, 2019. 132 с. (Серія: Дидактика: теорія і практика). URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/717733 

Україна, українська мова – світ ХХІ століття у діалозі культурно-мовних, морально-громадянських цінностей особистості та педагогічних систем : ел. зб. статей за матер. Дванадцятої всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 жовт. 2019 р. / [за наук. ред. Г. О. Васьківської]. Київ : Педагогічна думка, 2019. 588 с. (Серія: Дидактика: теорія і практика). URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718122 

Покажчики публікацій у неперіодичному збірнику наукових праць відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України «Дидактика: теорія і практика» (2012–2014) : довідник. Київ, 2019. 76 с. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/716966 

Покажчики публікацій у неперіодичному збірнику наукових праць відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України «Дидактика: теорія і практика» (2015–2017) : довідник. Київ, 2019. 51 с. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/716973

 

Статті у журналах, що індексуються у Scоpus та Web of Sciеnce Core Colection:

http://didactics.ucoz.ua/board/publ_scopus_wos/1

Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2022 DIDACTICS