Відділ дидактики Інституту педагіки НАПН України - Розширена інформація
Відділ дидактики
Понеділок, 2017-Січ-16, 13.50.18
Відділ дидактики Інституту педагогіки НАПН України щиро вітає Вас! | RSS
 
Головна Розширена інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
DIDACTICS [46]
Основні події
ЗМІ [4]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Відділ дидактики – один з провідних наукових підрозділів Інституту педагогіки НАПН України. У жовтні 1925 р. керівником секції методики й дидактики Харківської науково-дослідної кафедри педагогіки було призначено Я. Ф. Чепігу (Зеленкевича). За рік, у жовтні 1926-го, на базі цієї кафедри організаційно оформився Український науково-дослідний інститут педагогіки (УНДІП). У 1927–1928 рр. уже відділом методики й дидактики УНДІПу керував О. Г. Дяков. Згодом у Київській філії УНДІПу було створено секцію дидактики, якою в 1929–1932 рр. завідував В. І. Помагайба.

Загалом розвиток в Україні теорії навчання 20-30-х рр. ХХ ст. розпочато з обґрунтування й удосконалення експериментального методу дослідження в педагогіці. Водночас розроблялися проблеми розбудови нової української школи.

Повноправно педагогічний експеримент входить у практику дидактичних досліджень у 30-40-ті рр., коли сектор дидактики став підрозділом відділу педагогіки. Цей період характеризується дослідженнями специфіки навчального процесу: розробляються питання змісту освіти; тривають пошуки нових форм і методів навчання (бригадно-лабораторний, дослідницький, метод проектів); актуалізується рефлексологічний підхід у педагогіці (Помагайба В. І., Чепіга Я. Ф., Дертьова О. Г., Савицька Г. І., Чамата П. Р.).

Подальший розвиток дидактичних досліджень пов’язаний з ім’ям видатного вченого-педагога С. Х. Чавдарова, який у 1938–1941 рр. очолював відділ педагогіки. За його керівництва розроблялися принципи і методи навчання, вийшов друком перший україномовний підручник «Педагогіка» (1940). У післявоєнні роки, очоливши Інститут педагогіки, С. Х. Чавдаров й надалі плідно працював над дидактичними проблемами. У 1949 р. була опублікована його книга «Принципи радянської дидактики».

Сприятливі умови для розвитку теорії навчання виникли після створення в Інституті окремого відділу дидактики (1961), очолюваного відомим ученим В. І. Помагайбою. За його керівництва відділ працював над визначенням сутності, законів і закономірностей навчального процесу; уточнювалися принципи навчання.

Нової якості й актуальності набули дослідження в галузі дидактики протягом наступних десятиліть: 50–60-ті рр. – досліджувалися сутність навчально-виховного процесу, закономірності, принципи і правила навчання; 70–80-ті рр. – проблеми змісту освіти, форми організації і методи навчання.

Упродовж 1993–2000 рр. – розроблялися проблеми гуманізації процесу навчання, дидактичні засади навчального процесу у 12-річній школі. 2000–2005 рр. позначені дослідженнями методів навчання, змісту освіти 12-річної середньої загальноосвітньої школи, сучасних педагогічних технологій. Дидактичним засадам формування і реалізації профільного навчання присвячено наукові пошуки впродовж 2006–2008 рр. Проблеми дидактичних засад диференціації навчання в основній школі науковці розкривали у 2009–2011 рр. Упродовж 2012–2014 рр. розроблялася тема «Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання». Основні наукові результати презентовано у відповідних концепції, монографії та методичних рекомендаціях.

З 1 січня 2015 р., у зв’язку зі зміною структури Інституту педагогіки НАПН України, лабораторію дидактики (1986–2014) перейменовано на відділ. Наразі у відділі досліджується тема «Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових» (2015–2017); науковий керівник – Г. О. Васьківська, завідувач відділу дидактики, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник. За її керівництва започатковано видання збірника наукових праць «Дидактика: теорія і практика» (2012), створено веб-сайт (2012) http://didactics.ucoz.ua/, проводяться соціологічні опитування вчителів і учнів, розпочато діяльність у соціальних мережах тощо.

Науковці відділу тісно співпрацюють з такими загальноосвітніми навчальними закладами: гімназія міжнародних відносин №323 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва, Київська гімназія східних мов №1 – асоційована школа ЮНЕСКО, гімназія № 290 м. Києва, Кременчуцька гімназія № 5 імені Т. Г. Шевченка Полтавської області, Пісківська гуманітарна гімназія Бородянського району Київської області, Авторська школа М. П. Гузика – експериментальна спеціалізована загальноосвітня школа-комплекс І–ІІІ ступенів Южненської міської ради Одеської області та ін.

 

Заслуговують на увагу такі наукові праці:

«Принципи радянської дидактики» ( Чавдаров С.Х., 1949);

 «Типы, структура и методика урока в школе» (Онищук В.А., 1976);

«Функції і структура методів навчання» (колективний посібник за ред. В.О. Онищука, 1979);

«Урок в современной школе» (Онищук В.А., 1981);

«Семінарські заняття в школі» (Римаренко В.Є., 1981);

«Школа учит мыслить» (Паламарчук В.Ф., д-р пед. наук, проф., 1979, 1981, 1984);

«Методические рекомендации о формировании общеучебных умений и самостоятельного мышления учащихся» (Паламарчук В.Ф., 1986);

«Дидактика современной школы» (колективний посібник за ред. В.О. Онищука, 1987);

«НОТ школьника – путь к творчеству» (Паламарчук В.Ф., Орлов С.І., 1988);

«Передовий педагогічний досвід: теорія і методика» (за ред. Л.Л. Момот, 1990);

«Форми навчання в школі» (колективний посібник за ред. Ю.І. Мальованого, 1992);

Учителю о дифференциации обучения: аннотированный указатель литературы (Голик Л.А., Кизенко В.И., Ярошенко О.Г., 1992);

Про тебе: факультативні курси для 5-6 кл. – Сер. I (Кизенко В.І., Голік Л.О., Скворцова С.О., 1993);

Людина і природа: факультативні курси для 5-6 кл. – Сер. II (Головко Н.І., Топузов О.М., 1993);

Ким стати: факультативні курси для 5-6 кл. – Сер. III (Кизенко В.І., Вороніна Л.П., Головко Н.І., 1993);

Красиве і корисне: факультативні курси для 5-6 кл. – Сер. IV (Кизенко В.І., Корсакова О.К., Скворцова С.О., 1994);

Народні скарби: факультативні курси для 5-6 кл. – Сер. V (Васьківська Г.О., 1993);

«Формування інформаційних умінь в учнів» (Барановська О.В. (Почупайло)), 1997);

«Шкільний освітній компонент: сутність, функції, реалізація» (Кизенко В.І., Мальований Ю.І., Соф’янц Е.М., 1999);

«Інформаційні методи навчання учнів» (Барановська О.В., 1999);

«Методи навчання в класах природничих профілів» ( Липова Л.А., 1999);

«Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі освіти: посібник для вчителів і батьків (Бондар С.П., Трубачева С.Е. та ін., 2000);

«Гуманізація процесу навчання в школі» (колективний посібник лабораторії за ред. С.П. Бондар, 2000; 2001);

«Діалогічні методи навчання» (Осадчук Р.І., 2002);

«Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті» (Бондар С.П., Момот Л.Л., Липова Л.А., Головко Н.І.; за ред. С.П. Бондар, 2003);

«Зміст сучасної шкільної освіти: дидактичний аспект» (Корсакова О.К., Трубачева С.Е., 2003);

«Варіативний освітній компонент змісту освіти в старшій школі» (Кизенко В.І., 2007);

«Профільне навчання: теорія і практика» (колективний посібник за ред. Л.А. Липової, 2007);

«Інформаційна компетенція: дидактичні підходи, технологія формування, передовий досвід» (Барановська О.В., 2008);

«Упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів: методичні рекомендації (Кизенко В.І., Полонська Т.К., Лашевська Г.А., 2008);

Концепція профільного навчання в старшій школі (Кизенко В.І., Трубачева С.Е., Корсакова О.К., 2003; 2009);

«Профільне навчання: нормативно-правові й теоретико-методичні засади» (колективний посібник, упоряд. Л.А. Липова, М.Є. Терещенко, 2010);

 «Дидактичні засади формування навчальних профілів» (колективна монографія за ред. В.І. Кизенка, 2010);

«Дидактичні засади диференціації навчання в основній школі» (2012) (автори: Кизенко Василь Іванович, Васьківська Галина Олексіївна, Бондар Світлана Пилипівна, Барановська Олена Володимирівна, Корсакова Ольга Костянтинівна, Липова Людмила Андріївна, Трубачева Світлана Едуардівна, Осадчук Раїса Іванівна). Дослідження за темою. Педагогічна думка, ISBN 978-966-644-281-2, м.Київ, Україна;

Концепція фундаменталізації змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання (http://didactics.ucoz.ua/load/materiali/http_didactics_ucoz_ua_load_materiali_1/koncepcija_fundamentalizaciji_zmistu_osviti_u_starshij_shkoli_v_umovakh_profilnogo_navchannja/1-1-0-724), 

Відділ дидактики Інституту педагіки НАПН України

Статистика сайту

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

Відділ дидактики 2012 © 2017 Інституту педагогіки