Didactics.ua
Понеділок, 2022-Грд-05, 15.29.11
Didactics.ua | RSS
 
Головна 2011РеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
DIDACTICS [104]
Основні події
ЗМІ [7]
Громадянсько-патріотична активність науковців відділу дидактики [4]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування

Яка (які) з технологій якнайкраще підходить для реалізації завдань Нової української школи?

Всього відповідей: 26КАТАЛОГ СТАТЕЙ і ТЕЗ

наукових співробітників лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України

2011 рік

 

Барановська, О. В. Варіативність форм диференційованого навчання [Текст] / О. В. Барановська // Біологія і хімія в школі . – 2011. – № 4. – С. 26–29.

Барановська, О. В. Особливості роботи з підручником в умовах диференційованого навчання [Текст] / О. В. Барановська // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць ; [ред. кол., головн. ред. В. М. Мадзігон; наук. ред. О. М. Топузов] – К. : Пед. думка, 2011. – Вип. 11. – С. 5055.

Барановська, О. В. Форми організації навчальної діяльності учнів в умовах компетентнісно спрямованого навчання [Текст] / О. В. Барановська // Компетентнісно спрямована освіта: перший досвід, порівняльні підходи, перспективи. – К.: Київський університет ім. Б. Грінченка, 2011.

Бондар, С. П. Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів як важливий компонент особистісно-орієнтованого навчання [Текст] / С. П. Бондар / Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Серія 5. – Педагогічні науки: реалії та перспективи: Зб. наук. праць. – Випуск 26. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 245 с. – С. 184–189.

Бондар, С. П. Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів як складова технології формування ключових компетентностей [Текст] / С. П. Бондар / Компетентнісно спрямована освіта: перший досвід, порівняльні підходи, перспективи. – К. : Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2011.

Бондар, С. П. Роль методів активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів у реалізації технологій формування ключових компетентностей [Текст] / С. П. Бондар // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Серія 17. – Теорія і практика навчання та виховання: Зб. наук. праць. – Вип. 16. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – С. 41–54.

Васьківська, Г. О. Наукова картина світу як теоретична основа формування системи знань про людину [Текст] / Г. О. Васьківська // Біологія і хімія в школі. – 2011. № 6. – С. 39–42.

Васьківська, Г. О. Реалізація принципу фундаменталізації знань про людину в сучасному підручнику [Текст] / Г. О. Васьківська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В. М. Мадзігон; наук. ред. О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2011. – Вип. 11. – 800 с. – С. 30–35.

Васьківська, Г. О. Риторичні уміння учнів старшої школи у контексті ціннісно-смислової сфери [Текст] / Г. О. Васьківська, С. В. Косянчук // Українська мова і література в школі. – 2011. – №8. – С. 14–19.

Васьківська, Г. О. Формування соціальної компетентності у процесі засвоєння знань про людину [Текст] / Г. О. Васьківська // Компетентнісно спрямована освіта: перший досвід, порівняльні підходи, перспективи. – К. : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2011. –

Васьківська, Галина. Ґенеза системного підходу в радянській педагогічній науці [Текст] / Галина Васьківська // Історико-педагогічний альманах : Наукове видання. – 2011. – № 1. – С. 4–7.

Кизенко, В. І. Варіативний компонент змісту освіти основної школи [Текст] / В. І. Кизенко // Біологія і хімія в школі. – 2011. – № 4. – С. 39–42.

Кизенко, В. І. Теоретико-методичні засади диференціації навчання в сучасній школі [Текст] / В. І. Кизенко, Г. О. Васьківська // Рідна школа. – 2011. – № 6. – С. 15–20.

Косянчук, С. В. Риторичні уміння учнів старшої школи у контексті ціннісно-смислової сфери [Текст] / Г. О. Васьківська, С. В. Косянчук // Українська мова і література в школі. – 2011. – №8. – С. 14–19.

Косянчук, С. В. Формування ціннісно-смислових орієнтацій учнів засобами змісту сучасного підручника [Текст] / С. В. Косянчук, Г. О. Васьківська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В. М. Мадзігон; наук. ред. О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2011. – Вип. 11. – 800 с. – С. 107–120.

Липова, Л. А. Диференціація навчання в основній школі засобами підручника [Текст] / Л. А. Липова, П. І. Замаскіна // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць; [ред. кол., головн. ред. В. М. Мадзігон; наук. ред. О. М. Топузов] – К. : Пед. думка, 2011. – Вип. 11. – С. 56–60.

Липова, Л. Дидактичні особливості сучасної безперервної освіти [Текст] / Л. Липова, М. Войцехівський, В. Малишев // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 49–53.

Липова, Людмила. Вибір профілю навчання – важливий крок до професійного самовизначення [Текст] / Людмила Липова, Поліна Замаскіна, Віктор Малишев // Практика управління закладом освіти. – 2011. – № 4. – С. 36–46.

Липова, Людмила. Впровадження моделі допрофільної підготовки учнів [Текст] / Людмила Липова, Поліна Замаскіна, Віктор Малишев. // Шкільний інформаційно-бібліотечний центр. – 2011. – № 1. – С. 90–95.

Липова, Людмила. Диференціація як провідний принцип допрофільної підготовки учнів основної школи [Текст] / Людмила Липова, Михайло Войцехівський, Поліна Замаскіна // Рідна школа. – 2011. – № 1. – С. 56–60.

Липова, Людмила. Допрофільна підготовка учнів в основній школі [Текст] / Людмила Липова, Людмила Шкода, Юлія Іванова // Шкільний інформаційно-бібліотечний центр. – 2011. – № 2. – С. 85–89.

Осадчук, Р. І. Дидактичні вимоги до будови і застосування системи диференційованих завдань для самостійної роботи учнів основної школи [Текст] / Р. І. Осадчук // Історія в школі. – 2011. – № 1.

Трубачева, С. Е. Розвиток умінь самоконтролю в процесі формування загальнонавчальних компетентностей учнів в основній школі [Текст] / С. Трубачева // Компетентнісно спрямована освіта: перший досвід, порівняльні підходи, перспективи. – К. : Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2011.

Трубачева, С. Е. Трансформація функцій шкільного підручника в умовах компетентнісного підходу [Текст] / С. Е. Трубачева // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць; [ред. кол., головн. ред. В. М. Мадзігон; наук. ред. О. М. Топузов] – К. : Пед. думка, 2011. – Вип. 11 – С. 17–22.

Трубачева, Світлана. Формування загальнонавчальних компетентностей учнів [Текст] / Світлана Трубачева // Біологія і хімія в школі. – №1. – 2011. – С. 12–15.

 

ТЕЗИ

Барановська, О. В. Варіативність форм організації навчальної діяльності учнів в умовах диференційованого навчання [Текст] / О. В. Барановська // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2010 рік: наук. видання – К. : Ін-т педагогіки НАПН України. – 2011.  – 312 с. – 7–8.

Бондар, С. П. Класифікація методів активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів та її застосування в умовах диференціації навчання [Текст] / С. П. Бондар / Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2010 рік: наук. видання – К. : Ін-т педагогіки НАПН України, 2011.  – 312 с. – С. 6–7.

Васьківська, Г. О. Диференціація як умова особистісно орієнтованого навчання [Текст] / Г. О. Васьківська // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2010 рік: наук. видання – К. : Ін-т педагогіки НАПН України, 2011.  – 312 с. – С. 5–6.

Кизенко, В. І. Педагогічні функції факультативів у основній школі [Текст] / В. І. Кизенко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2010 рік: наук. видання – К. : Ін-т педагогіки НАПН України, 2011.  – 312 с. – С. 8–9.

Косянчук, С. В. Систематизовані навчальні ситуації і задачі як соціально-психологічний чинник формування риторичних умінь учнів старшої школи [Текст] / С. В. Косянчук // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2010 рік: наук. видання – К. : Ін-т педагогіки НАПН України. – 2011.  – 312 с. – 128–129.

Липова, Л. А. Диференціація допрофільної підготовки учнів основної школи [Текст] / Л. А. Липова // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2010 рік: наук. видання – К. : Ін-т педагогіки НАПН України. – 2011.  – 312 с. – С. 9–10.

Осадчук, Р. І. Теоретичні засади диференціації самостійної роботи учнів основної школи на навчальних заняттях [Текст] / Р. І. Осадчук // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2010 рік: наук. видання – К. : Ін-т педагогіки НАПН України, 2011. – 312 с. – С. 11-12.

Трубачева, С. Е. Роль умінь самоконтролю у формуванні загально­навчальних компетентностей учнів [Текст] / С. Е. Трубачева // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2010 рік: наук. видання – К. : Ін-т педагогіки НАПН України, 2011.  – 312 с. – С. 10.

Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2022 DIDACTICS