Didactics.ua
Понеділок, 2022-Грд-05, 14.55.48
Didactics.ua | RSS
 
Головна 2012РеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
DIDACTICS [104]
Основні події
ЗМІ [7]
Громадянсько-патріотична активність науковців відділу дидактики [4]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування

Яка (які) з технологій якнайкраще підходить для реалізації завдань Нової української школи?

Всього відповідей: 26КАТАЛОГ СТАТЕЙ і ТЕЗ

наукових співробітників лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України

2012 рік

 

Барановська, О.В. Підручник в умовах фундаменталізації та гуманітаризації навчання [Текст] / О.В. Барановська // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол., наук. ред. О.М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – 776 с. – С. 4–9.

Барановська, Олена. Фундаменталізація предметів гуманітарного циклу як умова гуманітаризації навчання в старшій школі [Текст] / Олена Барановська // Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема» : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 264 с. – С. 64–66.

Бондар, С. П. Компетентнісна спрямованість змісту і структури навчального предмета в умовах фундаменталізації освіти [Текст] / С. П. Бондар // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 20: зб. наук. праць. – К.: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 232 с. – С. 10–23.

Бондар, С. П. Процес формування ключових компетентностей учнів [Текст] / С. П. Бондар // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. 27: зб. наук. праць / за ред. проф. В.Д.Сиротюка. – К.: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 280 с. – С. 44–51.

Бондар, С. П. Роль і значення навчального тексту підручника у розвитку пошуково-дослідницької компетентності старшокласників [Текст] / С. П. Бондар // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол., ред. О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – 776 с. – С. 24–32.

Бондар, Світлана. Компетентнісний підхід до змісту освіти в умовах його фундаменталізації [Текст] / Світлана Бондар // Дидактика: теорія і практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фундаметалізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема»: зб. наук. праць [вступ. ст., за ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчук]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 264 с. – С. 20–22.

Васьківська Г. О. Метапредметний підхід до формування системи знань про людину як один із принципів сучасного підручникотворення [Текст] / Г. О. Васьківська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – 784 с. – С. 42–50.

Васьківська, Г. О. Знання про людину у контексті фундаменталізації змісту освіти [Текст] Г. О. Васьківська // На порозі самостійного життя: матеріали Всеукраїнських опитувань учителів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів (вересень–жовтень 2011 року) / [за наук. ред. Н. М. Лавриченко; упоряд. С. В. Косянчук / Інститут педагогіки НАПН України, Інститут соціології НАН України. – К. : Ін-т пед. НАПН України. – 2012. – 104 с. – С. 92–96.

Васьківська, Г. О. Людина як об’єкт наукового пізнання у контексті суб’єктивного досвіду старшокласників [Текст] / Г. О. Васьківська // Молодь і ринок. – 2012. – № 2 (28-29). – С. 88–92.

Васьківська, Г. О. Міф як першоджерело пізнання світу і людини [Текст] / Г. О. Васьківська // Українська мова і література в школі. – 2012. – №4. – С. 39–41.

Васьківська, Г. О. Формування комунікативної компетентності старшокласників на основі засвоєння системи знань про людину [Текст] / Г. О. Васьківська // Українська мова і література в школі. – 2012. – №2 (96). – С. 52–58.

Васьківська, Г. О. Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика [Текст] / Г. О. Васьківська // Рідна школа. – 2012. – № 3. – С. 25–31.

Васьківська, Галина. Фундаменталізація змісту освіти – вимога сучасності : вступна стаття [Текст] / Галина Васьківська // Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема» : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 264 с. – С. 3–6.

Васьківська, Галина. Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання як соціально-педагогічна проблема [Текст] / Галина Васьківська // Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема» : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 264 с. – С. 16–20.

Захарчук, Н. В. Використання підручників з іноземної мови у формуванні системи екологічних знань старшокласників [Текст] / Н. В. Захарчук // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол., наук. ред. О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – 776 с. – С. 376–380.

Захарчук, Н. В. Засоби подолання стереотипних уявлень у процесі підготовки студентів до міжкультурної комунікації [Текст] / Н. В. Захарчук // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К. : Університет «Україна», 2012. – Вип. 25. – С. 212–220.

Захарчук, Наталія. Проблема формування екологічної культури старшокласників у контексті фундаменталізації змісту освіти [Текст] / Наталія Захарчук // Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема» : зб. наук. праць / [вступ. ст., за ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчук]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 264 с. – С. 107–108.

Zakharchuk, N. The problem of preparing future environmentalists to their professional activity in the context of fundamentalization of education [Text] / N. Zakharchuk // Proceedings of the Fifth World Congress «Aviation in the XXI-st century» : Continuous professional education. Upgrading and recurrent training. – K. : NAU. – P. 11.26–11.30.

Кизенко, В. І. Курси за вибором у змісті профілю навчання [Текст] / Ю. І. Мальований, В.І. Кизенко // Педагогічна і психологічна науки в Україні: зб. наук. праць : в 5 т. – Т. 3. : Загальна середня освіта. – К. : Педагогічна думка, 2012. – С. 218–225.

Кизенко, В. І. Особливості відбору змісту освіти для основної школи і відображення його у навчальних програмах і підручниках [Текст] / В. І. Кизенко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць [ред. кол., наук. ред. О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – 776 с. – С. 112–118.

Кизенко, В. І. Система підготовки вчителя до проведення факультативних занять [Текст] / В.І. Кизенко // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2012. – № 5. – С. 23–28.

Кизенко, Василь. Особливості варіативного компонента змісту освіти в умовах профільного навчання [Текст] / Василь Кизенко Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема» : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 264 с. – С. 28–31.

Косянчук, С. В. Ціннісно-смислові орієнтації змісту предметів гуманітарного циклу в контексті підручникотворення [Текст] / С. В. Косянчук // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – 784 с. – С. 124–132.

Косянчук, С. В. Ціннісно-смислові орієнтації старшокласників з погляду суб’єктів навчально-виховного процесу [Текст] С. В. Косянчук // На порозі самостійного життя: матеріали Всеукраїнських опитувань учителів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів (вересень–жовтень 2011 року) / [за наук. ред. Н. М. Лавриченко; упоряд. С. В. Косянчук / Інститут педагогіки НАПН України, Інститут соціології НАН України. – К. : Ін-т пед. НАПН України. – 2012. – 104 с. – С. 97–103.

Косянчук, Сергій. Особливості формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників з огляду на компетентнісний підхід в літературній освіті [Текст] / Сергій Косянчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – №11. – 48 с. – С. 18–21.

Косянчук, Сергій. Формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників в умовах фундаменталізації змісту освіти [Текст] / Сергій Косянчук // Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема» : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 264 с. – С. 23–26.

Липова Л. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів / Л. Липова // Довідник класного керівника. – 2012. – № 2. – С. 43–49.

Липова, Л. А. Екологічна компетентність особистості в умовах фундаменталізації освіти / Л. Липова, Т. Лукашенко, В. Малишев // «Освіта регіону»: Політологія, психологія, комунікації. – К. : Ун-т «Україна». – 2012. – № 1. – С. 277–281.

Липова, Л. Основні принципи формування фундаментальних знань учнів старшої школи / Л. Липова, М. Войцехівський, В. Малишев // Післядипломна освіта в Україні. – 2012. – № 1. – С. 17–20.

Липова, Л. Фундаменталізація змісту природничих предметів як основний принцип його побудови у старшій школі / Л. Липова, П. Замаскіна // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук праць. / ред. кол. К. : Пед. думка, 2012. – Вип. 12. – С. 784 с. – С. 139–146.

Липова, Л. Фундаменталізація знань учнів – запорука якості освіти / Л. Липова, М. Войцехівський, П. Замаскіна // Довідник директора школи. – 2012. – № 1. – С. 18–22.

Липова, Людмила. Фундаменталізація змісту природничих предметів як основний чинник здобуття методологічних знань [Текст] / Людмила Липова // Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема» : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 264 с. – С. 104–106.

Осадчук, Р. І. Інтегративні процеси в системі фундаменталізації змісту освіти старшої школи / С. Е. Трубачева, Р. І. Осадчук // Історія в школі. – № 7-8, 2012. – С. 41–42.

Осадчук, Р. І. Міжпредметні проекти у формуванні навчальних компетентностей старшокласників [Текст] / С. Е. Трубачева, Р. І. Осадчук // Українська мова і література в школі. – № 5. – 2012. – С. 56–58.

Осадчук, Р. І. Теоретико-методологічні засади використання міжпредметних зв’язків в умовах фундаменталізації змісту суспільно-гуманітарних предметів у старшій школі // Історія в школі – № 5-6, 2012. – С. 20–22.

Осадчук, Раїса. Дослідження міжпредметних зв’язків як одна з умов фундаменталізації змісту суспільно-гуманітарних предметів у старшій школі [Текст] Раїса Осадчук // Дидактика: теорія і практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема»: зб. наук. праць / [вступ. ст., за ред. Г.О. Васьківської; упоряд. С.В. Косянчук]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 264 с. – С. 99–101.

Трубачева С. Е. Діяльнісна спрямованість орієнтовного апарату підручника у формуванні навчальних компетентностей учнів С. Е. Трубачева // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. – К. : Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – С. 251–255.

Трубачева, С. Е. Інтегративні процеси в системі фундаменталізації змісту освіти старшої школи [Текст] / С. Е. Трубачева, Р. І. Осадчук // Історія в школі. – №7-8. – 2012. – С. 41–43.

Трубачева, С. Е. Міжпредметні проекти у формуванні навчальних компетентностей старшокласників [Текст] / С. Е. Трубачева, Р. І. Осадчук // Українська мова і література в школі. – 2012. – №5. – 64 с. – С. 56–58.

Трубачева, С. Е. Саморегуляція як чинник формування загальнонавчальних компетентностей учнів / С. Е. Трубачева // Біологія і хімія в школі – 2012– №3. – С. 43–46.

Трубачева, Світлана. Проектна діяльність старшокласників в умовах фундаменталізації змісту освіти [Текст] // Світлана Трубачева, Олександра Кабанова // Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукраїнської наук.-прак. конф. «Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема» : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 264 с. – С. 26–28.

 

ТЕЗИ

 

Барановська, О. В. Експериментальне дослідження системи форм організації навчальної діяльності учнів в умовах диференційованого навчання [Текст] / О. В. Барановська // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2011 рік: інформаційне видання. – К. : Інститут педагогіки, 2012. – 376 с. – С. 21–23.

Бондар, С. П. Дидактичні умови застосування методів активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи в умовах диференціації навчання [Текст] / С. П. Бондар // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2011 рік: наук. видання. – К. : Інститут педагогіки, 2012. – С. 20-21.

Васьківська, Г. О. Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі як соціально-педагогічна проблема [Текст] / Г. О. Васьківська // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2011 рік : інформаційне видання – К. : Інститут педагогіки, 2012. – С. 17–18.

Кизенко, В. І. Особливості реалізації системи факультативного навчання в основній школі [Текст] / В. І. Кизенко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2011 рік : інформаційне видання. – К., Інститут педагогіки, 2012. – С. 18-20.

Косянчук, С. В. Формування ціннісно-смислових орієнтацій у змісті освіти старшої школи [Текст] / С. В. Косянчук // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2011 рік: наукове видання. – К., Ін-т педагогіки, 2012. – 376 с. – С. 27–29.

Липова, Л. А. Допрофільна підготовка [Текст] / Л. А. Липова // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2011 рік: наук. видання. – К., Інститут педагогіки, 2012. – С. 23–24. 

Липова, Л. Проблеми на шляху сталого розвитку довкілля України [Текст] / Т. Лукашенко, Л. Липова, В. Малишев // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – 2012. – №2. – С. 286–288.

Осадчук, Р. І. Проблема формування диференціації самостійної роботи учнів основної школи [Текст] / Р. І. Осадчук // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2011: інформаційне видання – К., Інститут педагогіки, 2012. – 376 с. – С. 29–30.

Трубачева, С. Е. Дидактичні умови диференціації процесу формування загальнонавчальних компетентностей учнів [Текст] / С. Е. Трубачева // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2011 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2012. – С. 24–26.
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2022 DIDACTICS