Didactics.ua
Понеділок, 2022-Грд-05, 13.44.33
Didactics.ua | RSS
 
Головна Заходи. 2018 рікРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
DIDACTICS [104]
Основні події
ЗМІ [7]
Громадянсько-патріотична активність науковців відділу дидактики [4]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування

Яка (які) з технологій якнайкраще підходить для реалізації завдань Нової української школи?

Всього відповідей: 26Організація, проведення та участь у масових науково-практичних заходах, на яких упроваджувались та апробувались результати науково-дослідної роботи відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України

(2018)

ВНПК// Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми дитинства в контексті сучасної педагогіки» (до 100-річчя Василя Сухомлинського) (м. Дрогобич, 26-27.04.2018 р.). Кількість учасників: 1. Секційні засідання: 1 (Васьківська Г. О. – Виховний потенціал змісту профільного навчання).

ВНПК// Всеукраїнська науково-практична конференція «Диференціація у шкільній освіті : історичний досвід і сучасні технології (м. Київ, 16.05.2018 р., Інститут педагогіки НАПН України). Кількість учасників: 2. Пленарне засідання: 1 (Кизенко В. І. – Диференціація навчання у сучасній школі як умова ефективної реалізації варіативного освітнього компонента). Секційне засідання: 1 (Васьківська Г. О. – Ґенеза диференційованого навчання: дидактичний аспект).

ВНПК// Всеукраїнська науково-практична конференція «Національно-патріотичне виховання засобами козацької педагогіки та краєзнавства» (м. Умань, 14.06.2018 р., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). Кількість учасників: 1. Членство в оргкомітеті заходу: 1 (Васьківська Г. О.). Пленарне засідання: 1 (Васьківська Г. О. – Патріотичні аспекти ціннісної складової змісту профільного навчання).

ВНПК// Ювілейна XX Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні читання–2018» з проблеми «Педагогічна думка: історія, сьогодення, майбуття» (м. Київ, НПУ імені М. П. Драгоманова, 30.10.2018 р.). Виступ: 1 (Кизенко В. І. – Спогади про Миколу Дмитровича Ярмаченка).

МНК// Міжнародна наукова конференція «Шкільний курикулум: проблеми та можливості для розвитку» (м. Кишенеу, 7-8.12.2018 р., Інститут педагогічних наук (Республіка Молдова)). Кількість учасників: 3 (Барановська О. В., Трубачева С. Е., Косянчук С. В. – The development of professionally oriented competences of upper secondary school pupils: curricularly aspect).

МНПК// Друга Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти» (м. Умань, 20-21.04.2018 р., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). Кількість учасників: 2. Членство в оргкомітеті заходу: 1 (Васьківська Г. О.). Пленарне засідання: 1 (Васьківська Г. О. – Психодидактичні аспекти ціннісної складової змісту профільного навчання). Секційні засідання: 1 (Косянчук С. В. – Феномен українськомовної компетентності: психодидактика педагогічних технологій у процесі соціалізації і самовизначення особистості).

МНПК// Міжнародна науково-практична конференція «Нова українська школа: теорія та практика реалізації інтегрованого підходу» (м. Тернопіль, 17-18.05.2018 р., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). Кількість учасників: 5. Секційні засідання: 5 (Васьківська Г. О. – Інтеграція знань як необхідна детермінанта розвитку ціннісних орієнтацій старшокласників; Барановська О. В. – Розвиток інтегрованого навчання: передумови та реалізація в новій українській школі; Кизенко В. І. – Інтеграція навчального знання – науково-методична проблема і чинник модернізації змісту курсів за вибором; Косянчук С. В. – Дидактичний потенціал інтеграції у процесі осучаснення освіти; Кравчук О. П. – Досвід дослідництва учнів як дидактична умова забезпечення наступності в освітньому процесі).

МНПК// Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» (м. Мінськ, Білорусь, 16-18.05.2018 р.). Кількість учасників: 3. Секційні засідання: 3 (Барановська О. В. – Компетентнісно орієнтовані педагогічні технології в структурі шкільного підручника; Кизенко В. І. – Реалізація принципів науковості і доступності у підручниках для природничо-наукових предметів для старшої школи; Трубачева С. Е. – Компетентнісно орієнтовані педагогічні технології в структурі шкільного підручника).

МНПК// Міжнародна науково-практична конференція «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень» (м. Переяслав-Хмельницький, 21.03.2018 р., Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди). Кількість учасників: 1. Секційні засідання: 1 (Косянчук С. В. – Соціалізація та самовизначення особистості: апґрейдери процесу реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання).

МНПК// Третя Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (м. Умань, 16-17.02.2018 р., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). Кількість учасників: 4. Членство в оргкомітеті заходу: 1 (Васьківська Г. О.). Пленарне засідання: 1 (Васьківська Г. О. – Дидактичні аспекти реалізації рефлексійно-пізнавальної технології в умовах профільного навчання). Секційні засідання: 3 (Барановська О. В. – Теоретичні передумови застосування педагогічних технологій філологічного спрямування (історичний аспект); Косянчук С. В. – Інваріантні чинники модернізації освіти: соціальне спрямування педагогічних технологій в умовах профільного навчання; Трубачева С. Е. – Педагогічні технології профільного навчання як чинник модернізації освітнього середовища).

МНПК// Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (м. Умань, 11-12.10.2018 р., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). Кількість учасників: 1. Членство в оргкомітеті заходу: 1 (Васьківська Г. О.). Пленарне засідання: 1 (Васьківська Г. О. – Дидактичні аспекти реалізації сучасних педагогічних технологій в умовах профільного навчання_).

МНПК// IV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» (м. Конін (Польща) – м. Ужгород – м. Дрогобич (Україна), 15.06.2018 р.). Кількість учасників: 5. Секційні засідання: 5 (Кизенко В. І. – Проблеми модернізації змісту варіативного освітнього компонента в умовах профільного навчання і розвиток дидактичних технологій його реалізації; Кизенко В. І., Савченко М. П. – Роль дидактичних технологій у процесі досягнення учнями обов’язкових результатів навчання та формування культурно-мовних і морально-громадянських цінностей; Косянчук С. В. – Соціономічна сутність дидактичних технологій як основа освітньої стратегії і навчання; Кравчук О. П. – Креативності учнів як компетентнісний результат профільного навчання (актуалізація проблеми); Чорноус О. В. – Роль мультимедійних технологій у розвитку основних якостей старшокласників для професійного самовизначення).

МНПК// V Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти» (30.11.2018 р.). Кількість учасників: 2. Секційні засідання: 2 (Барановська О. В. – Особливості реалізації педагогічних технологій філологічного спрямування в умовах профільного навчання; Косянчук С. В. – Модернізація і розвиток педагогічних технологій профільного навчання: чинники, потреби, умови).

МНПК// Десята Міжнародна науково-практична конференція та ХХV Всеукраїнські педагогічні читання «Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах» (04-05.10.2018 р., Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр імені М. Л. Кропивницького, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). Кількість учасників: 2. Секційні засідання: 2 (Васьківська Г. О. – Ідеї профільного навчання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського; Кизенко В. І. – Цінності особистісного розвитку школярів у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського).

МНПК// ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна наука: теорія й практика» (м. Катовіце, Польща, 12.04.2018 р, онлайн, портал «Nowa Nauka», https://nowanauka.weebly.com). Кількість учасників: 2. Секційне засідання: 2 (Васьківська Г. О. – Конструювання змісту профільного навчання як дидактична проблема: Косянчук С. В. – Дидактика педагогічних технологій: протистояння впливу деструктивних проявів віртуальності).

МНПК// Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення якості вищої освіти: європейські й національні стандарти та індикатори» (м. Старобільськ, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 15-16.11.2018). Кількість учасників: 1. Секційні засідання: 1 (Васьківська Г. О. – Дидактичні аспекти соціалізації старшокласників в умовах профільного навчання).

МНПК// Міжнародна науково-практична конференція «Сакральная география и культура в призме духовного обновления: опыт и практика» (м. Алмати, 26-27.04.2018 р.). Секційне засідання: 1 (Васьківська Г. О. – Міфи в культурній спадщині і їх роль у формуванні світогляду учнів).

МНПК// Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (м. Умань, 28.09.2018 р., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). Кількість учасників: 1. Членство в оргкомітеті заходу: 1 (Васьківська Г. О.). Пленарне засідання: 1 (Васьківська Г. О. – Концепція профільного навчання: інноваційний підхід).

НПК// Науково-практична конференція «Зміст і технології шкільної освіти» за результатами науково-дослідної роботи Інституту педагогіки у 2018 році (м. Київ, 26.12.2018 р.). Кількість учасників від відділу дидактики: 10. Секційні засіданні: 10 (Васьківська Г. О. – Дидактичний потенціал реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання; Барановська О. В. – Педагогічні технології філологічного спрямування: сутність та особливості реалізації в умовах профільного навчання; Кизенко В. І. – Осучаснення змісту варіативного освітнього компонента як чинник модернізації дидактичних технологій профільного навчання; Косянчук С. В. – Педагогічні технології соціального спрямування: інваріантність і варіативність дидактичних одиниць у процесі реалізації профільного навчання; Кравчук О. П. – Тенденції реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання; Трубачева С. Е. – Сучасні тенденції реалізації педагогічних технологій за природничим спрямуванням в умовах профільного навчання; Чорноус О. В. – Мультимедійна складова педагогічних технологій профільного навчання як чинник результативності освітнього процесу; Шелестова Л. В. – Педагогічні технології розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах профільного навчання; Власенко О. М. – Особливості формування громадянських цінностей старшокласників в освітніх закладах. Скиба Г. М. – Дидактична характеристика сучасних інноваційних технологій у процесі розвитку суб’єкт – суб’єктної взаємодії старшокласників).

НПК// Науково-практична конференція «ОСОБИСТІСТЬ. ОСВІТА. СУСПІЛЬСТВО. «Інноваційна діяльність суб’єктів освіти як фактор сталого розвитку регіону» (м. Гродно, Республіка Білорусь, 29-30.11.2018 р.). Кількість учасників: 1. Секційні засідання: 1 (Васьківська Г. О. – Інновації профільного навчання: концептуальний підхід).

ВКС// «Внесок Миколи Дмитровича Ярмаченка у розвиток української освіти, педагогіки, психології (до 90-річчя від дня народження)» (06.09.2018 р. (Президія НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ). Кількість учасників: 7. Виступ: 1 (Кизенко В. І. Спогадами про Миколу Дмитровича Ярмаченка – Людину, Вченого, Засновника академії).

ВНПК// Всеукраїнський науково-практичний коучинг (за міжнародної участі) «Психодидактичні засади реалізації концепції «Нова українська школа» (м. Умань, 20.04.2018 р.). Кількість учасників: 2. Членство в оргкомітеті заходу: 1 (Васьківська Г. О.). Пленарне засідання: 1 (Васьківська Г. О. – Пропедевтика профільного навчання у початковій школі). Секційне засідання: 1 (Косянчук С. В. – Характеристика феномена українськомовної компетентності: психодидактика педагогічних технологій у процесі соціалізації і самовизначення особистості).

ВНПСТ// ІV Всеукраїнський науково-практичний семінар-тренінг «Сучасні технології саморегуляції та розвитку особистості» (м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ; 23-24.11.2018). Кількість учасників: 1. Секційне засідання: Васьківська Г. О. – Психологічні аспекти реалізації сучасних педагогічних технологій в умовах профільного навчання.

ВПК// Четверті Всеукраїнські педагогічні читання «Особистий і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи», присвячені 90-річчю від дня народження академіка Семена Устимовича Гончаренка (11.06.2018 р., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, м. Київ, вул. Максима Берлинського, 9). Кількість учасників: 1. Секційне засідання: 1 (Кизенко В. І. – Знакова роль С. У. Гончаренка в розвитку української педагогіки).

ВТНМК// Всеукраїнський творчий навчально-методичний коучинг «Технологія саморегуляції особистості: усунення перешкод особистісного розвитку» (м. Умань, 05.06.2018 р.). Кількість учасників: 1. Членство в оргкомітеті заходу: 1 (Васьківська Г. О.). Пленарне засідання: 1 (Васьківська Г. О. – Виховні аспекти ціннісної складової саморегуляції особистості педагога).

ВТНМК// Всеукраїнський творчий навчально-методичний коучинг «Технологія саморегуляції особистості: усунення перешкод особистісного розвитку» (м. Умань, 11.10.2018 р.). Кількість учасників: 1. Членство в оргкомітеті заходу: 1 (Васьківська Г. О.). Пленарне засідання: 1 (Васьківська Г. О. – Дидактичні аспекти педагогіки партнерства).

ВТНМС// Всеукраїнський творчий навчально-методичний семінар (за міжнародної участі) «Психодидактичні ідеї А. С. Макаренка» (м. Умань, 20.04.2018 р.). Кількість учасників: 2. Членство в оргкомітеті заходу: 1 (Васьківська Г. О.). Пленарне засідання: 1 (Васьківська Г. О. – Виховні аспекти ціннісної складової змісту профільного навчання). Секційне засідання: 1 (Косянчук С. В. – Психодидактика педагогічних технологій у процесі соціалізації і самовизначення особистості).

КС// Круглий стіл «Наукова діяльність: крок за кроком до успіху» (Комунальний позашкільний навчальний заклад «Київська Мала академія наук учнівської молоді», 18.05.2018 р., на базі Київської гімназії східних мов № 1 – Асоційованої школи ЮНЕСКО (м. Київ). Кількість учасників: 1 (Кизенко В. І. – виступ з вітальним словом).

КС// Круглий стіл «Педагогічні технології розвитку творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання» (м. Біла Церква Київської обл. Білоцерківське НВО «Ліцей – Мала Академія Наук», 8.11.2018 р.). Кількість учасників: 1. Повідомлення наукового характеру: 1 (Шелестова Л. В.: використання педагогічних технологій розвитку творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання, ознайомлення учителів закладів загальної середньої освіти з результатами констатувального експерименту).

КС// Круглий стіл «Педагогічні технології розвитку творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання» (м. Рівне, КЗ «Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради, 27.11.2018 р.). Кількість учасників: 1. Повідомлення наукового характеру: 1 (Шелестова Л. В.: використання педагогічних технологій розвитку творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання, ознайомлення учителів закладів загальної середньої освіти з результатами констатувального експерименту).

КС// Круглий стіл «Реалізація інноваційних педагогічних технологій: міжпредметні зв’язки та інтеграція змісту навчання» (гімназія міжнародних відносин №323 м. Києва, 22.11.2018 р.). Обговорення проблем міжпредметності та інтеграції змісту профільного навчання у процесі реалізації інноваційних педагогічних технологій. Кількість учасників: 2 (Барановська О. В. – Дидактичні умови реалізації інтегрованого підходу в умовах профільного навчання; Косянчук С. В. – Компетентнісне ядро технологічності в інноваційній педагогічній діяльності).

КС// Круглий стіл для вчителів закладів загальної середньої освіти м. Славутича «Педагогічні технології розвитку творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання» (м. Славутич Київської обл., 13.09.2018 р.). Кількість учасників: 1. Повідомлення наукового характеру: 1 (Шелестова Л. В.: використання педагогічних технологій розвитку творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання, ознайомлення учителів закладів загальної середньої освіти з результатами констатувального експерименту).

МС// Методичний семінар «Організація профільного навчання: пошук, досвід» (м. Київ, Київський ліцей «ЕКО» № 198, 15.03.2018 р.). Кількість учасників: 1. Повідомлення: 1 (Кравчук О. П. – Еколого-економічне спрямування навчання в закладах загальної середньої освіти).

НПС// Науково-практичний семінар «Реалізація інноваційних технологій в умовах упровадження Концепції Нової української школи» (24.10.2018, м. Київ) у рамках Десятої Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu» (м. Київ, 23–25.10.2018 р., Міський палац для дітей та юнацтва, вул. Мазепи, 13). Кількість учасників: 10. Виступи з повідомленнями: 7 (Васьківська Г. О. – Особливості впровадження і реалізації педагогічних технологій профільного навчання; Кизенко В. І. – Актуальні питання модернізації змісту варіативного освітнього компонента в умовах профільного навчання; Барановська О. В. – Особливості реалізації педагогічних технологій філологічного спрямування в умовах профільного навчання; Косянчук С. В. –Умови та чинники ефективної реалізації соціально спрямованих технологій профільного навчання; Кравчук О. П. – Реалізація педагогічних технологій профільного навчання за еколого-економічним спрямуванням; Трубачева С. Е. – Сучасні тенденції реалізації педагогічних технологій за природничим спрямуванням в умовах профільного навчання; Чорноус О. В. – Дидактичні особливості використання мультимедійних технологій в освітньому середовищі; Власенко О. М., докторант – Формування системи цінностей старшокласників в умовах профільного навчання; Скиба Г. М, аспірант – Реалізація педагогічних технологій у процесі формування суб’єкт-суб’єктної взаємодії старшокласників).

НПС// Науково-практичний семінар «Реалізація сучасних педагогічних технологій в умовах профільного навчання: акмеологічний аспект» (смт Пісківка Бородянського району Київської області, 29.03.2018 р., Пісківська гуманітарна гімназія). Кількість учасників: 2. Членство в оргкомітеті заходу: 1 (Васьківська Г. О.). Пленарне засідання: 2 (Васьківська Г. О. – Дидактичні аспекти реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання; Косянчук С. В. – Педагогічні технології в умовах профільного навчання за соціальним спрямуванням у контексті досліджень відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України.

ПТ// Педагогічний тренінг «Співпраця науковців і педагогічних працівників: профіль дослідника у системі Google Академія» – для учасників науково-практичного семінару «Реалізація сучасних педагогічних технологій в умовах профільного навчання: акмеологічний аспект» (директорів, заступників директорів, учителів Пісківської гуманітарної гімназії, Тетерівської ЗОШ І–ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної, Пісківського НВО «Спеціалізована школа I–III ступенів – загальноосвітня школа I–III ступенів – дитячий садок», Мигалківського НВО «ЗОШ І–ІІІ ступенів – дитячий садок» і представників відділу освіти, молоді, спорту та зовнішніх зав’язків виконавчого комітету ради Пісківської селищної об’єднаної територіальної громади) (смт Пісківка Бородянського району Київської області, 29.03.2018 року, Пісківська гуманітарна гімназія). Кількість тренерів: 1 (Косянчук С. В.).

Г. О. Васьківська

Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2022 DIDACTICS