Didactics.ua
Понеділок, 2022-Грд-05, 15.07.38
Didactics.ua | RSS
 
Головна 2012РеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
DIDACTICS [104]
Основні події
ЗМІ [7]
Громадянсько-патріотична активність науковців відділу дидактики [4]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування

Яка (які) з технологій якнайкраще підходить для реалізації завдань Нової української школи?

Всього відповідей: 26«Дидактика: теорія і практика».
Збірник наукових праць
2012


Вступ. ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ – ВИМОГА СУЧАСНОСТІ
http://didactics.ucoz.ua/index/titul_vstup/0-47

Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ
http://didactics.ucoz.ua/index/rozdil_i/0-48
Ольга Турянська. Зміст шкільної освіти в особистісно зорієнтованому навчанні (Луганськ)
Віра Ільченко. Ідеї фундаменталізації в еволюції змісту вітчизняної освіти (Полтава)
Світлана Моторна. Психокомпетизація і фундаменталізація вищої освіти (Севастополь)
Лидия Кондрашова. Фундаментализация содержания педагогической подготовки будущих учителей в системе университетского образования (Черкассы)
Галина Васьківська. Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання як соціально-педагогічна проблема (Київ)
Світлана Бондар. Компетентнісний підхід до змісту освіти в умовах його фундаменталізації (Київ)
Сергій Косянчук. Формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників в умовах фундаменталізації змісту освіти (Київ)
Світлана Трубачева, Олександра Кабанова. Проектна діяльність старшокласників в умовах фундаменталізації змісту освіти (Київ)
Василь Кизенко. Особливості варіативного компонента змісту освіти в умовах профільного навчання (Київ)
Оксана Братаніч. Інтеграція стандартів освіти України до глобального європейського освітнього простору (Київ)
Микола Васьківський. Взаємозв’язок трудової підготовки та професійної орієнтації в умовах профільного навчання (Київ)
Віталій Литвин. Проблема фундаменталізації змісту підготовки фахівців у технічних університетах (Львів)
Олена Анісенко. Формування перцептивних умінь студентів вищих технічних навчальних закладів в умовах фундаменталізації змісту освіти (Харків)
Валентина Гайдамака. Компетентнісний підхід у формуванні змісту освіти в гімназії: шляхи реалізації (Київ)
Примітки до розділу І

Розділ ІІ. ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
http://didactics.ucoz.ua/index/rozdil_ii/0-49
Валерій Редько, Тамара Полонська, Олександр Пасічник, Надія Басай. Фундаменталізація змісту навчання іноземних мов учнів старшої школи: рівневий підхід (Київ)
Катерина Слесик. Міжпредметна модель формування етичної культури учнів у процесі навчання гуманітарних предметів (Харків)
Лариса Курач. До проблеми реалізації лінгвокультурологічного підходу до навчання російської мови в загальноосвітніх школах України (Київ)
Олена Ковтун. Фундаменталізація змісту мовної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі (Київ)
Олена Фідкевич. Культурно-ціннісні поняття як елементи змісту соціокультурної складової у навчанні російської мови у загальноосвітніх школах України (Київ)
Лидия Симакова. Ценностные составляющие культурологического подхода в процессе изучения литературы в школе (Киев)
Олена Барановська. Фундаменталізація предметів гуманітарного циклу як умова гуманітаризації навчання в старшій школі (Київ)
Дар’я Трубачова. Формування комунікативної діяльності як основа фундаменталізації освіти майбутніх учителів іноземної мови (Київ)
Валентина Снєгірьова. До проблеми презентації біографії письменника в підручниках з інтегрованого курсу літератури для 5–6 класів (Київ)
Лілія Рябовол. Передумови формування змісту як компонента сучасної системи шкільної правової освіти (Кіровоград)
Майя Жданова. До проблеми формування соціальної компетентності старшокласників у процесі фундаменталізації змісту предметів суспільно-гуманітарного циклу (Російська Федерація)
Олена Костенко. Формування комунікативних умінь студентів вищих технічних навчальних закладів в умовах фундаменталізації змісту освіти (Харків)
Тамара Жиденко. Фундаментализация языкового образования (Київ)
Наталія Кожукало. Пізнавально-активна діяльність учнів на уроках світової літератури (Київ)
Олександр Федій. Роль демографічних знань у формуванні економічно компетентної і соціально адаптованої особистості (Полтава)
Тетяна Коршук. Мовленнєва практика і комунікативна ситуація як елемент професійної діяльності студента технічної спеціальності в аспекті фундаменталізації освіти (Київ)
Лариса Варзацька. Узагальнені способи діяльності у системі компетентнісної мовної освіти (Київ)
Тетяна Клюка. Підготовка майбутніх учителів англійської мови до особистісно-орієнтованого навчання школярів (Івано-Франківськ)
Людмила Синюкова. Специфіка викладання предметів мовно-літературного циклу (Житомир)
Галина Білоконь. Методика передавання змісту текстів іноземною мовою: суб’єктивні аспекти в фундаментальному (Київ)
Татьяна Трофимова. Русский язык как компонент культуры общения народов Крыма (Ялта)
Раїса Осадчук. Дослідження міжпредметних зв’язків як однієї з умов фундаменталізації змісту суспільно-гуманітарних предметів у старшій школі (Київ)
Примітки до розділу ІІ

Розділ ІІІ. ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
http://didactics.ucoz.ua/index/rozdil_iii/0-50
Марина Сидорович. Методична система формування теоретичних знань з біології в учнів середньої школи як засіб фундаменталізації знань про живу природу (Херсон)
Людмила Липова. Фундаменталізація змісту природничих предметів як основний чинник здобуття методологічних знань (Київ)
Наталія Захарчук. Проблема формування екологічної культури старшокласників у контексті фундаменталізації змісту освіти (Київ)
Ліна Рибалко. Фундаменталізація природничо-наукової освіти з позицій еколого-еволюційного підходу (Полтава)
Ірина Лов’янова. Зміст математичної освіти старшокласників в умовах профільної школи (Кривий Ріг)
Євгеній Копилець. Фундаменталізація змісту початкового курсу географії як шлях до підвищення ефективності екологічної освіти та виховання підлітків: pro et contra (Київ)
Ольга Цуруль. Оновлення змісту методичної підготовки майбутнього вчителя в умовах реформування шкільної біологічної освіти (Київ)
Тетяна Сігіда. Фундаментальні поняття природничої освіти у світлі її гуманітаризації (Полтава)
Світлана Харбатович. Математичне моделювання в системі фундаменталізації вищої освіти (Житомир)
Борис Чернов, Катерина Ковальська. Проблеми теоретико-дидактичної основи змісту географічної підготовки майбутніх учителів (Переяслав-Хмельницький)
Маркіян Ярка. Проблеми сучасної валеологічної освіти: цільові пріоритети (Дрогобич)
Ірина Бацуровська. Формування загальнобіологічних понять як засіб розвитку логічного мислення учнів (Миколаїв)
Наталія Генсіцька-Антонюк. Теорії та концепції математичних здібностей школярок (Рівне)
Примітки до розділу ІІІ

Розділ ІV. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ
http://didactics.ucoz.ua/index/rozdil_iv/0-51
Ольга Толстова. Використання педагогічних технологій в умовах фундаменталізації та гуманітаризації шкільної природничо-математичної освіти (Житомир)
Світлана Харицька. Тестування: соціально-педагогічна проблема чи шлях до її розв’язання (Київ)
Алла Жукова. Застосування інтерактивних технологій в освітньому середовищі гімназії (Київ)
Галина Діденко. Профільна диференціація в умовах особистісно-орієнтованого навчання (Южний, Одеська обл.)
Поліна Замаскіна. Допрофільна підготовка – важливий етап здобуття фундаментальних знань учнями (Київ)
Людмила Філянович. Формування інтелектуальних умінь учнів у сучасній школі (Житомир)
Ольга Васько. Формування змісту курсів за вибором в аспекті фундаменталізації освіти (Суми)
Оксана Ходорич. Інноваційні педагогічні технології на уроках світової літератури як ефективний засіб формування ключових компетентностей старшокласників (Київ)
Ольга Мацейко. Завдання електронних навчально-методичних комплексів у контексті фундаменталізації змісту професійно-технічної освіти (Львів)
Оксана Зданевич. Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів в умовах диференційованого навчання: сутність і види (Київ)
Майя Синиця. Використання мультимедійних технологій для інтенсифікації процесу навчання у вищому навчальному закладі (Житомир)
Раїса Бусол. Використання технології конструювання системи культуротворчих ситуацій на уроках фізики в гуманітарній гімназії (Київ)
Іван Василиків. Інформаційні технології як нова форма організації навчального процесу (Дрогобич)
Наталія Величко. Науковий контекст визначення сутності полікультурної компетентності майбутніх учителів (Житомир)
Наталія Примаченко. Маркетингова культура майбутніх учителів технологій: від традиційності до інноваційності (Дрогобич)
Анатолій Хрипливий, Анатолій Очкас. Специфіка вивчення англійської мови в технічному вищому навчальному закладі (Київ)
Світлана Захарчук. Мовностилістичні засоби передачі рівня офіційності під час здійснення акту комунікації в англійській мові (Київ)
Наталія Вачевська. Сутність виховання і розвитку культури учнів початкової і основної школи в освітньо-виховних напрямах (Дрогобич)
Олена Кубіцька. Наукові основи формування народознавчої компетентності молоді (Житомир)
Марія Волчанська. Уміння і навички професійно спрямованого письмового перекладу при розробці системи вправ для його навчання (Харків)
Юлія Пришупа. Навчання термінологічної лексики студентів технічних спеціальностей як складова їхньої комунікативної компетенції (Київ)
Олена Свиридюк. Теоретичні аспекти реалізації процесу навчання (Житомир)
Примітки до розділу ІV

Розділ V. ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:
НАСТУПНІСТЬ І НЕПЕРЕРВНІСТЬ
http://didactics.ucoz.ua/index/rozdil_v/0-52
Андрій Литвин. Взаємозв’язок фундаменталізації та професійної спрямованості в підготовці фахівців (Львів)
Ярослав Собко. Деякі аспекти фундаменталізації професійної освіти (Львів)
Лариса Руденко. Формування комунікативної культури майбутніх фахівців у контексті фундаменталізації змісту освіти (Львів)
Вікторія Жигірь. Диференціація педагогіки, особливості становлення й розвитку професійної педагогіки (Дрогобич)
Алла Кирда. Особливості розробки курсу спеціальної мовної підготовки у вищому навчальному закладі (Київ)
Любов Малик. Сутність і структура формування готовності учнівської і студентської молоді до туристичних походів та майбутньої туристичної діяльності (Дрогобич)
Лідія Бойченко. Особливості процесу фундаменталізації освіти у технічному вищому навчальному закладі (на прикладі Житомирського державного технологічного університету) (Житомир)
Юлия Ауксель. Фундаментализация образования и проблемы подготовки студентов морских специальностей (Севастополь)
Ганна Кильова. Тенденції планування і реформування системи педагогічної освіти до сучасних ринкових умов господарювання.
Ганна Решетнікова. Формування креативності під час вивчення фахових дисциплін як важлива характеристика фундаменталізації змісту освіти (Кривий Ріг)
Світлана Вітер. Когнітивно-пізнавальний аспект формування економічної компетентності молодших спеціалістів (Київ)
Леся Глазунова. Сучасні вимоги до підготовки вчителя-філолога та його роль у процесі формування естетичної компетентності учнів (Житомир)
Вікторія Шурупова. Дистанційна система навчання студентів вищих навчальних закладів як важливий чинник фундаменталізації освіти (Київ)
Аліна Слезенко. Особливості професійного спілкування викладача економіки (Київ)
Ярослава Заворотна. Структура інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом (Мелітополь)
Примітки до розділу V

Розділ VІ. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
http://didactics.ucoz.ua/index/rozdil_vi/0-53
Мирон Вачевський. Управління якісною підготовкою фахівців у професійно-технічних навчальних закладах на основі маркетингу ринку праці та освітнього моніторингу в умовах регіоналізації (Київ)
Олександр Губачов. Аспекти фундаменталізації змісту професійної підготовки майбутніх психологів (Кременчук)
Олександр Лагодинський. Суб’єктно-діяльнісний підхід до англомовної підготовки майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах (Київ)
Тетяна Яблонська. Про рольову перспективу як стратегію якісної підготовки майбутніх учителів-філологів (Одеса)
Алла Кожевникова. Суб’єкт-суб’єктне управління педагогічним процесом – фундамент професійної підготовки майбутніх учителів (Мелітополь)
Марина Радзей. Моделі викладання як чинник відповідності вимогам менеджменту якості (Київ)
Марія Большакова. Фундаменталізація процесу професійної підготовки перекладача (Севастополь)
Людмила Ковальова. Морально-духовні цінності викладача вищої школи (Мелітополь)
Тетяна Вдовичин. Фундаменталізація підготовки бакалаврів інформатики заочної форми навчання (Київ)
Алла Заслужена. Компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки фахівців (Київ)
Інна Ахмад. Рефлексійний підхід у формуванні культури викладання у вищому навчальному закладі (Київ)
Наталія Петриченко. Іншомовна підготовка як компонент загальної професійної освіти майбутніх фахівців (Київ)
Володимир Кулішов. Економічна культура особистості як складова професіоналізму майбутнього фахівця (Київ)
Анна Юрєєва. Іншомовна підготовка фахівця: реалії та перспективи (Київ)
Михайло Примаченко. Формування професійної компетенції з інтелектуальної власності майбутніх фахівців маркетингової діяльності (Дрогобич)
Наталя Колотова, Ірина Погорельська. Формування лінгвосоціокультурної компетентності військовослужбовців (Київ)
Катерина Делюкіна. Дидактичні умови організації і проведення моніторингу якості навчання спеціальних дисциплін майбутніх менеджерів невиробничої сфери (Кривий Ріг)
Наталія Демченко, Наталія Фреган. До питання активізації самостійної роботи слухачів Національного університету оборони України (Київ)

 

Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2022 DIDACTICS