Відділ дидактики Інституту педагіки НАПН України - Із ел. бібліотеки
Відділ дидактики
Четвер, 2017-Бер-30, 03.50.05
Відділ дидактики Інституту педагогіки НАПН України щиро вітає Вас! | RSS
 
Головна Із ел. бібліотекиРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
DIDACTICS [47]
Основні події
ЗМІ [4]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Васьківська, Галина Олексіївна і Кизенко, Василь Іванович (2013) Диференціація навчання: через цілісність, наступність і теоретичну обґрунтованість до якості освітнього процесу Документ для обговорення. Сайт Лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна.

Кизенко, Василь Іванович і Васьківська, Галина Олексіївна і Бондар, Світлана Пилипівна і Барановська, Олена Володимирівна і Корсакова, Ольга Костянтинівна і Липова, Людмила Андріївна і Трубачева, Світлана Едуардівна і Осадчук, Раїса Іванівна (2012) Дидактичні засади диференціації навчання в основній школі Дослідження за темою. Педагогічна думка, ISBN 978-966-644-281-2, м.Київ, Україна.

 

Васьківська, Галина Олексіївна (2013) Актуальність проблеми фундаменталізації змісту освіти у старшій школі In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2012 рік Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, стор. 6-8.

Васьківська, Галина Олексіївна (2012) Метапредметний підхід до формування системи знань про людину як один із принципів сучасного підручникотворення Проблеми сучасного підручника, 1 (12). стор. 42-50. ISSN ISBN: 978-966-644-248-5

Васьківська, Галина Олексіївна (2012) Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання як соціально-педагогічна проблема In: Дидактика: теорія і практика Лабораторія дидактики Інституту педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, стор. 16-20. ISBN ISBN: 978-966-660-833-1

Васьківська, Галина Олексіївна (2012) Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі як соціально-педагогічна проблемаIn: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2011 рік Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, стор. 17-18.

Васьківська, Галина Олексіївна (2013) Формування системи знань старшокласників як дидактична умова фундаменталізації змісту освіти в умовах профільного навчання In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2013 рік Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, стор. 113-114.

Васьківська, Галина Олексіївна (2010) Особливості формування системи знань про людину у змісті підручника нового покоління Проблеми сучасного підручника, 1 (10). стор. 41-48.

Васьківська, Галина Олексіївна (2013) Теорія без практики – мертва, практика без теорії – сліпа Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна.

Васьківська, Галина Олексіївна (2012) Знання про людину у контексті фундаменталізації змісту освіти На порозі самостійного життя: матеріали Всеукраїнських опитувань учителів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів (вересень–жовтень 2011 року), 1.

Васьківська, Галина Олексіївна (2011) Диференціація як умова особистісно орієнтованого навчання In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2010 рік Інститут педагогіки НАПН України, Київ, Україна, стор. 5-6.

Васьківська, Галина Олексіївна (2014) Конструювання змісту навчального посібника "Людинознавство" як засобу формування системи знань про людину в учнів старшої школи Проблеми сучасного підручника (14). стор. 109-121. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

Васьківська, Галина Олексіївна (2015) Рефлексійно-пізнавальна технологія як детермінанта ефективної реалізації інтерактивного навчання Методичний вісник Науково-дослідницької лабораторії дидактики початкової освіти, 1. стор. 85-87.

Васьківська, Галина Олексіївна (2015) Дидактичні аспекти взаємозв’язку інваріантної і варіативної складових змісту освіти у старшій школі Дидактика: теорія і практика. стор. 5-11.

Васьківська, Галина Олексіївна (2015) Міжпредметність як необхідна умова модернізації змісту освіти In: Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті Посвіт, м.Ченстохова, Польща; м. Ужгород, м. Дрогобич, Україна, стор. 91-92. ISBN 978-617-7235-50-6

Васьківська, Галина Олексіївна (2015) Гносеологічна цінність навчальної книги як засобу реалізації інваріантної та варіативної складових змісту освіти у старшій школі Проблеми сучасного підручника, 1 (15). стор. 79-89. ISSN ISBN 978-966-544-404-5

Васьківська, Галина Олексіївна і Барановська, Олена Володимирівна і Захарчук, Наталія Василівна і Кизенко, Василь Іванович і Косянчук, Сергій Володимирович і Липова, Людмила Андріївна і Трубачева, Світлана Едуардівна (2015) Концепція фундаменталізації змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання [Навчальний матеріал]

Васьківська, Галина Олексіївна і Кизенко, Василь Іванович (2013) Диференціація навчання: через цілісність, наступність і теоретичну обґрунтованість до якості освітнього процесу Документ для обговорення. Сайт Лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна.

Васьківська, Галина Олексіївна і Косянчук, Сергій Володимирович (2011) Формування ціннісно-смислових орієнтацій учнів старшої школи засобами змісту сучасного підручника Проблеми сучасного підручника, 1 (11). стор. 107-120.

Васьківська, Олена Євгеніївна (2015) Роль діалогічного спілкування у становленні особистості Дидактика: теорія і практика: зб. наук. праць. стор. 126-129. ISSN ISBN 978-966-2633-46-7

Васьківська, Олена Євгеніївна (2015) Діалог як засіб розвитку комунікативних умінь учнів In: Методичний вісник Науково-дослідницької лабораторії дидактики початкової освіти: матер. Міжнар. Інтернет-конф. «Дидактика початкової школи: реалізація технологічного та компетентнісного підходів» 10 квіт. 2015 р. Випуск 1 ТОВ «Іліон», м.Миколаїв, Україна, стор. 88-89.

 

Барановська, Олена Володимирівна (2013) Проблема фундаменталізації змісту гуманітарних предметів у теорії навчання і практиці старшої школи In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2012 рік Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, стор. 8-9.

Барановська, Олена Володимирівна (2012) Підручник в умовах фундаменталізації та гуманітаризації навчання Проблеми сучасного підручника, 1 (12). стор. 4-9. ISSN ISBN: 978-966-644-248-5

Барановська, Олена Володимирівна (2012) Фундаменталізація предметів гуманітарного циклу як умова гуманітаризації навчання в старшій школі In: Дидактика: теорія і практика Лабораторія дидактики Інституту педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, стор. 64-66. ISBN ISBN: 978-966-660-833-1

Барановська, Олена Володимирівна (2011) Варіативність форм диференційованого навчання Біологія і хімія в школі, 4 (86). стор. 26-29.

Барановська, Олена Володимирівна (2012) Експериментальне дослідження системи форм організації навчальної діяльності учнів в умовах диференційованого навчання In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2011 рік Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, стор. 21-23.

Барановська, Олена Володимирівна (2013) Гуманістична парадигма фундаменталізації навчання у змісті освіти сучасної школи In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2013 рік Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, стор. 114-115.

Барановська, Олена Володимирівна (2011) Особливості роботи з підручником в умовах диференційованого навчанняПроблеми сучасного підручника, 1 (11). стор. 50-55.

Барановська, Олена Володимирівна (2010) Організація роботи учнів з шкільним підручником в умовах диференційованого навчання Проблеми сучасного підручника, 1 (10). стор. 36-41.

Барановська, Олена Володимирівна (2011) Варіативність форм організації навчальної діяльності учнів в умовах диференційованого навчання In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2010 рік Інститут педагогіки НАПН України, Київ, Україна, стор. 7-8.

Барановська, Олена Володимирівна (2008) Контроль та перевірка навчальних досягнень учнів Енциклопедія освіти. стор. 417-418. ISSN ISBN 978-966-667-281-3

Барановська, Олена Володимирівна (2010) Основні підходи до проблеми форм організації навчальної діяльності учнів в умовах диференційованого навчання In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2009 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, стор. 9-10. ISBN 967-966-644-127-3

Барановська, Олена Володимирівна (2015) Проблема міжпредметної інтеграції в профільній школі «Тридцять третя Міжнародна конференція «Інноваційний потенціал світової науки – ХХI сторіччя». стор. 1-3.

Барановська, Олена Володимирівна (2013) Гуманістична парадигма фундаменталізації навчання у змісті освіти сучасної школи Інститут педагогіки НАПН України. стор. 1-10.

Барановська, Олена Володимирівна (2014) Дидактичні умови фундаменталізації змісту предметів гуманітарного циклу In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік Інститут педагогіки, м.Київ, Україна, стор. 125-126. ISBN 978-966-644-398-5

Барановська, Олена Володимирівна (2015) Проблема міжпредметної інтеграції в профільній школі Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників Тридцять третьої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХI сторіччя» (20-27 трав. 2015 р.), 1. стор. 24-26.

Барановська, Олена Володимирівна (2015) Можливості міжпредметної інтеграції змісту шкільного підручника Проблеми сучасного підручника, 1 (15). стор. 18-25. ISSN ISBN 978-966-544-404-5

Барановська, Олена Володимирівна (2015) Модернізація змісту профільного навчання в світлі міжпредметної інтеграції Директор школи, ліцею, гімназії, 4-5. стор. 94-99.

 

Кизенко, Василь Іванович (2012) Особливості варіативного компонента змісту освіти в умовах профільного навчання In: Дидактика: теорія і практика Лабораторія дидактики Інституту педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, стор. 28-31. ISBN ISBN: 978-966-660-833-1

Кизенко, Василь Іванович (2012) Особливості відбору змісту освіти для основної школи і відображення його у навчальних програмах і підручниках Проблеми сучасного підручника, 1 (12). стор. 112-118. ISSN ISBN: 978-966-644-248-5

Кизенко, Василь Іванович (2013) Факультативне навчання в контексті фундаменталізації змісту освіти In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2013 рік Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, стор. 118-119.

Кизенко, Василь Іванович (2011) Педагогічні функції факультативів у основній школі In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2010 рік Інститут педагогіки НАПН України, Київ, Україна, стор. 8-9.

Кизенко, Василь Іванович (2009) Результати дослідження з реалізації курсів за вибором у старшій школі In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2008 рік Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, стор. 5-6. ISBN 978-966-644-127-3

Кизенко, Василь Іванович (2015) Варіативна складова змісту освіти у контексті особистісно орієнтованого навчання In: Методичний вісник Науково-дослідницької лабораторії дидактики початкової освіти: матер. Міжнар. Інтернет-конф. «Дидактика початкової школи: реалізація технологічного та компетентнісного підходів» 10 квітня 2015 р ТОВ «Іліон», м.Миколаїв, Україна, стор. 102-103.

Кизенко, Василь Іванович (2014) Раціональна система навчальних предметів і курсів за вибором в умовах профільного навчання In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік Інститут педагогіки, м.Київ, Україна, стор. 128-129. ISBN 978-966-644-398-5

Кизенко, Василь Іванович (2015) Варіативна складова змісту освіти у контексті особистісно орієнтованого навчання In: Методичний вісник Науково-дослідницької лабораторії дидактики початкової освіти ТОВ «Іліон», м. Миколаїв, Україна, стор. 102-103.

Кизенко, Василь Іванович (2015) Відбір змісту освіти для старшої школи й відображення його у програмах і підручникахПроблеми сучасного підручника, 1 (15). стор. 276-288. ISSN ISBN 978-966-544-404-5

Кизенко, Василь Іванович і Васьківська, Галина Олексіївна і Бондар, Світлана Пилипівна і Барановська, Олена Володимирівнаі Корсакова, Ольга Костянтинівна і Липова, Людмила Андріївна і Трубачева, Світлана Едуардівна і Осадчук, Раїса Іванівна(2012) Дидактичні засади диференціації навчання в основній школі Дослідження за темою. Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

Кизенко, Василь Іванович і Мальований, Юрій Іванович (2015) Варіативний компонент змісту освіти у старшій школі: педагогічні засоби впровадження Дидактика: теорія і практика. стор. 63-67.

Кизенко, Василь Іванович і Трубачова, Д. В. (2014) Формування способів комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови засобами підручника Проблеми сучасного підручника (14). стор. 258-265. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

 

Косянчук, Сергій Володимирович (2013) Формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників як детермінанти особистісно зорієнтованого навчання In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2012 рік Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, стор. 16-17.

Косянчук, Сергій Володимирович (2013) Дидактичні умови формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників засобами гуманітарних предметів у контексті фундаменталізації змісту освіти In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2013 рік Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, стор. 119-120.

Косянчук, Сергій Володимирович (2015) Аксіологічний підхід до формування змісту профільного навчання як актуальна проблема модернізації змісту освіти Дидактика: теорія і практика. стор. 67-71.

Косянчук, Сергій Володимирович (2014) Формування у старшокласників ціннісно-смислових орієнтацій у процесі фундаменталізації змісту предметів гуманітарного циклу в умовах профільного навчання In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік Інститут педагогіки, м.Київ, Україна, стор. 132-133. ISBN 978-966-644-398-5

Косянчук, Сергій Володимирович (2015) Підготовка майбутніх учителів до процесу формування в учнів ціннісно-смислових орієнтацій In: Методичний вісник Науково-дослідницької лабораторії дидактики початкової освіти ТОВ «Іліон», м. Миколаїв, Україна, стор. 118-119.

Косянчук, Сергій Володимирович (2015) Забезпечення єдності інваріантного і варіативного складників змісту профільного навчання: інтердисциплінарні зв’язки In: Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті Посвіт, м.Ченстохова, Польща; м.Ужгород, м.Дрогобич, Україна, стор. 122-123.

Косянчук, Сергій Володимирович (2012) Ціннісно-смислові орієнтації старшокласників з погляду суб’єктів навчально-виховного процесу На порозі самостійного життя: матеріали Всеукраїнських опитувань учителів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів (вересень–жовтень 2011 року), 1 (1). стор. 97-103.

Косянчук, Сергій Володимирович (2012) Ціннісно-смислові орієнтації змісту предметів гуманітарного циклу в контексті підручникотворення Проблеми сучасного підручника (12). стор. 124-132. ISSN ISBN: 978-966-644-248-5

Косянчук, Сергій Володимирович (2013) Формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників як детермінанти особистісно зорієнтованого навчання In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2012 рік Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, стор. 16-17.

 

Трубачева, Світлана Едуардівна (2012) Діяльнісна спрямованість орієнтовного апарату підручника у формуванні навчальних компетентностей учнів Проблеми сучасного підручника, 1 (12). стор. 251-255. ISSN ISBN: 978-966-644-248-5

Трубачева, Світлана Едуардівна (2012) Дидактичні умови диференціації процесу формування загальнонавчальних компетентностей учнів In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2011 рік Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, стор. 24-26.

Трубачева, Світлана Едуардівна (2013) Проектні технології у реалізації діяльнісного аспекту процесу фундаменталізації змісту освіти старшокласників In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2013 рік Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, стор. 117-118.

Трубачева, Світлана Едуардівна (2011) Трансформація функцій шкільного підручника в умовах компетентнісного підходуПроблеми сучасного підручника, 1 (11). стор. 17-22.

Трубачева, Світлана Едуардівна (2009) Роль шкільного підручника у формуванні загальнонавчальних компетентностей учнів Проблеми сучасного підручника, 1 (9). стор. 50-57. ISSN ISBN 978-966-644-133-4

Трубачева, Світлана Едуардівна (2011) Роль умінь самоконтролю у формуванні загальнонавчальних компетентностей учнів In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2010 рік Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, стор. 10-11.

Трубачева, Світлана Едуардівна (2009) Відображення загальнонавчальних компетентностей учнів у змісті шкільної освітиIn: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2008 рік Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, стор. 14-15. ISBN 978-966-644-127-3

Трубачева, Світлана Едуардівна (2010) Формування загальнонавчальних компетентностей учнів засобами диференційованого навчання In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2009 рік Педагогічна думка, м. Київ, стор. 13-14. ISBN 967-966-644-127-3

Трубачева, Світлана Едуардівна (2014) Розвиток загальнонавчальних компетентностей учнів засобами проектної технології у форматі шкільного підручника Проблеми сучасного підручника (14). стор. 754-760. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

Трубачева, Світлана Едуардівна (2015) Формування загальнонавчальних компетентностей учнів у контексті фундаменталізації змісту освіти In: Тридцять перша Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (25 лютого – 1 березня 2015 року), 25 лютого – 1 березня 2015 року, м.Запоріжжя, Україна.

Трубачева, Світлана Едуардівна (2015) Метапредметний аспект формування загальнонавчальних компетентностей учнів в умовах профільного навчання Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». Випуск 36. стор. 183-185.

Трубачева, Світлана Едуардівна (2015) Дослідницькі технології як засіб реалізації метапредметного підходу в навчанніБіологія і хімія в рідній школі, 3 (109). стор. 34-37.

Трубачева, Світлана Едуардівна (2015) Метапредметні основи профільного навчання Дидактика: теорія і практика, 3. стор. 79-82.

Трубачева, Світлана Едуардівна (2014) Особливості реалізації концептуальної моделі діяльнісної спрямованості змісту освіти в старшій школі In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік Інститут педагогіки, м. Київ, Україна, стор. 130-131. ISBN 978-966-644-398-5

Трубачева, Світлана Едуардівна (2015) Професійно зорієнтована метапроектна діяльність учнів в умовах компетентнісного підходу Витоки педагогічної майстерності, 15. стор. 300-309. ISSN 2075-146Х

Трубачева, Світлана Едуардівна (2015) Шкільний підручник у компетентнісно зорієнтованому освітньому середовищіПроблеми сучасного підручника, 1 (15). стор. 300-307. ISSN ISBN 978-966-544-404-5

Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

Відділ дидактики 2012 © 2017 Інституту педагогіки