Didactics.ua
Понеділок, 2022-Грд-05, 14.51.19
Didactics.ua | RSS
 
Головна 2013РеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
DIDACTICS [104]
Основні події
ЗМІ [7]
Громадянсько-патріотична активність науковців відділу дидактики [4]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування

Яка (які) з технологій якнайкраще підходить для реалізації завдань Нової української школи?

Всього відповідей: 26КАТАЛОГ 

наукових праць співробітників лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України

2013 рік

 

Васьківська Г.О. Актуальність проблеми фундаменталізації змісту освіти у старшій школі / Г.О. Васьківська // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік : інформ. видання. – К. : Пед. думка, 2013. – 352 с. – С. 17–18.

Васьківська Г.О. Дидактичні умови реалізації інтерактивних технологій у процесі формування системи знань про людину / Г.О. Васьківська // Молодь і ринок. – 2013. – №1 (96). – С. 18–23.

Васьківська Г.О. Конструювання змісту навчального посібника «Людинознавство» як засобу формування системи знань про людину в учнів старшої школи / Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2013. – Вип. 13.

Васьківська Г.О. Людиноцентризм як домінанта формування у старшокласників системи знань про людину / Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2013 – С. 43–49.

Васьківська Г.О. Метапредметний підхід у процесі формування системи знань про людину в старшокласників / Г.О.Васьківська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – №3(69). – 2013. – С. 70–74.

Васьківська Г.О. Методологічні підходи до створення концепції формування системи знань про людину в учнів старшої школи / Г.О. Васьківська // Молодь і ринок. – 2013. – №2 (97). – С. 26–31.

Васьківська Г.О. Особистісне самовизначення у контексті формування риторичних умінь старшокласників / Г.О. Васьківська, С.В. Косянчук // Materialy IX mezinarodnivedecko–prakticka konference «Moderni vymozenostivedy–2013». – Dil 32. Pedagogika :Praha : Publishing House «Educationand Science» s.r.o. – 104 stran. – Stran 7–11.

Васьківська Г.О. Особистісне самовизначенняу контексті формування риторичних умінь старшокласників / Г.О. Васьківська, С.В. Косянчук // Materialy IX mezinarodnivedecko – prakticka konference «Moderni vymozenostivedy–2013». – Dil 32. Pedagogika: Praha : Publishing House «Educationand Science» s.r.o. – 104 stran. – Stran 7–11.

Васьківська Г.О. Теорія без практики – мертва, практика без теорії – сліпа : вступ. ст. / Г.О. Васьківська // Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання (2012–2014). Аналітико-констатувальний, пошуково-теоретичний етапи : Матеріали науково-практичного семінару для вчителів «Теоретико-методичні засади формування системи знань про людину в учнів старшої школи в умовах фундаменталізації змісту освіти», Тетерівська гімназія Бородянського р-ну Київської обл., 16 квіт. 2013 р.] / [вступ. ст., наук. ред. Г.О. Васьківської; упоряд. С.В. Косянчука]. – К. : Лабораторія дидактики Ін-ту педагогіки НАПН України, 2013. – Вип. 2. – 48 с. – С. 4–5.

Васьківська Г.О. Формування методологічної компетентності старшокласників в умовах фундаменталізації змісту освіти // Компетентнісні засади змісту освіти в 11-річній школі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 березня 2013 року / [ред. кол.: Федоренко О. А., Єрмаков І. Г. (наук. ред.), Ратушна А. М.]. – К. : Оберіг, 2013 – 608 с.

Васьківська Г.О. Формування у старшокласників системи знань про людину в контексті фундаменталізації змісту освіти / Г.О. Васьківська // Молодь і ринок. – 2013. – №3 (98) – С. 44–49.

Васьківська Г.О., Косянчук С.В. Організаційнопедагогічні умови профільного навчання / Г.О. Васьківська, С.В. Косянчук // Молодь і ринок. – 2013. – №5 (100) – С. 19–25.

Васьківська Галина. Використання навчальних тестів у процесі формування системи знань про людину в учнів старшої школи [Текст] / Галина Васьківська // Рідна школа. – 2013. – №6. – 80 с. – С. 41–45.

Васьківська Галина. Формування системи знань про людину в учнів старшої школи крізь призму поглядів Яна Амоса Коменського / Галина Васьківська // Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до сьогодення : матеріали Першої Міжнародної Інтернет-конференції (м. Умань, 22 лют. 2013 р.) // Вісник лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського / [гол. ред. Побірченко Н. С.]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. – 116 с. – С. 8–11.

Vaskivska G. Formation of High School Students’ Communicative Competencies by Means of Acquiring Knowledge About Human [Text] / G. Vaskivska // // The advanced science journal [ISSN 2219-746X]. – Volume 2013, Special Issue for China. – 2013, June. – 6. – 94 p. – P. 17–20.

Vaskivska G. Socialization of the High School Students in the Process of the System of Know ledge about Human Formation / G. Vaskivska // Theadvancedsciencejournal. – Torrance, CA, UnitedStates. – 2013, January. – Issue 1. – 92 p. – P. 55–58.

Vaskivska G.O. Development of high school students’ value orientations as an area of school reforming [Text] / G.O. Vaskivska, S.V. Kosianchuk // Материали за 9-а международна научна практична конференция, «Новината за напреднали наука», 2013. – Том 21. – Педагогически науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – 80 стр. – Стр. 8–12.

Vaskivska G.O. Formation in the high school students knoweledge system about a human of the man-centristic context. – Univers Pedagogic. – 2013. – №3(39). – С. 33–42.

Vaskivska G.O., Kosianchuk S.V. Development of high school students’ value orientations as an area of school reforming // Материали за 9-а международна научна практична конференция, «Новината за напреднали наука», – 2013. Том 21. – Педагогически науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 80 стр. – Стр. 8–12.

Барановська О.В. Основні напрями розвитку гуманітарної освіти в умовах компетентнісного підходу // Українська мова і література в школі. – №7. – С. 51 – 54 [0,5].

Барановська О.В. Сучасні підходи до гуманітаризації освіти в умовах фундаменталізації її змісту // Проблеми сучасного підручника, 2013. – [0,5].

Барановська О.В. Фундаменталізація змісту предметів суспільно-гуманітарного циклу в профільній школі // Історія в школі . – 2013. – №9. – С. 10–13.

Барановська О.В. Проблема фундаменталізації змісту гуманітарних предметів у теорії навчання і практиці старшої школи //Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік: наукове видання – К. : Ін-т педагогіки, 2013. – 352 с. – С. 8–9.

Барановська О.В. Фундаменталізація змісту гуманітарних предметів у старшій школі в умовах компетентнісно спрямованої освіти // Компетентнісні засади змісту освіти в 11-річній школі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 березня 2013 року / [ред. кол. : Федоренко О.А., Єрмаков І.Г. (наук. ред.), Ратушна А.М]. – К. : Оберіг, 2013. – 608 с. – С. 290–294.

Захарчук Н.В. Do your clothes help in cross-cultural communication? / Н.В. Захарчук // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: Міжнародна науково-практична конференція, 7-8 червня 2013 р. : тези доп. – К. : Вид-во ун-т Україна, 2013. – C. 83–88.

Захарчук Н.В. Використання комунікативних ситуацій у процесі підготовки майбутніх екологів до міжкультурної комунікації / Н.В. Захарчук // Молодь і ринок: зб. наук. праць. – Дрогобич, 2013. – Вип. 5 (100). – С. 117–121.

Захарчук Н.В. Дидактичні умови формування системи екологічних знань старшокласників у процесі фундаменталізації змісту освіти / Н.В. Захарчук // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2012 рік : наукове видання. – К. : Ін-т педагогіки, 2013. – С. 11.

Захарчук Н.В. Іноземна мова як засіб професійної підготовки майбутніх екологів / Н.В. Захарчук // Молодь і ринок: зб. наук. праць. – Дрогобич, 2013. – Вип. 3 (98). – С. 121–125.

Захарчук Н.В. Моделювання ситуацій міжкультурної комунікації у процесі підготовки спеціалістів авіаційної сфери / Н.В. Захарчук // Авіа -2013: Міжнародна науково-практична конференція, 17–19 квітня 2013 р. : тези доп. – К. : НАУ, 2013. – C. 231–237.

Захарчук Н.В. Соціально-позитивна мотивація як умова підготовки майбутніх спеціалістів до міжкультурної комунікації / Н.В. Захарчук // Актуальні проблеми філології, американські та британські студії : VІ Міжнародна науково-практична конференція, 17–19 квітня 2013 р. : тези доп. – К. : Вид-во ун-т Україна, 2013. – C. 283–285.

Захарчук Н.В. Шляхи формування системи екологічних знань старшокласників у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу / Н. В. Захарчук // Молодь і ринок: зб. наук. праць. – Дрогобич, 2013. – Вип. 2 (97). – С. 31–35.

Захарчук Н. В. Фундаменталізація екологічних знань старшокласників засобами підручника з екології [Текст] / Н. В. Захарчук // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол., наук. ред. О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2013. – Вип. 13. – С. 117–121.

Zakharchuk N. Integrative Nature of Ecological Knowledge / N. Zakharchuk, S. Harytska, V. Kuznetsov, Y. Pryshupa // Украински и балкански междудисциплинарни изследвания : сб. стат. – Софія : Издателска куща Богиана, 2013. – С. 280–284.

Кизенко В.І. Варіативна складова змісту освіти у контексті диференціації навчання / Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2013 – С. 62–68.

Кизенко В.І. Диференціація навчання: через цілісність, наступність і теоретичну обґрунтованість до якості освітнього процесу [Електронний ресурс] .– Режим доступу : http://didactics.ucoz.ua

Кизенко В.І. Курси за вибором як засіб компетентнісного розвитку школярів / Юрій Іванович Мальований, Василь Іванович Кизенко // Компетентнісна парадигма розвитку мовної освіти у середній і вищій школах: сучасні виклики : зб. матер. Всеукраїнської наук. – практ. конф. (м. Чернігів, 22–23 лютого 2013 р.) / за ред. канд. пед. наук, доцента В.П. Іванишиної. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – 335 с. – С. 190–196.

Кизенко В.І. Курси за вибором як засіб компетентнісного розвитку школярів / Юрій Іванович Мальований, Василь Іванович Кизенко // Компетентнісна парадигма розвитку мовної освіти у середній і вищій школах: сучасні виклики : зб. матер. Всеукраїнської наук. – практ. конф. (м. Чернігів, 22–23 лютого 2013 р.) / за ред. канд. пед. наук, доцента В.П. Іванишиної. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – 335 с. – С. 190–196.

Кизенко В.І. Розширення сфери міжособистісного спілкування на факультативних заняттях як умова розвитку творчого потенціалу учнів / Василь Іванович Кизенко // Наукові записки / [ред. кол. : В.В. Радул, С.П. Величко та ін.]. – Вип. 123. – Т. II. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2013. – 416 с. – (Серія: Педагогічні науки). – С. 149 – 152.

Кизенко В.І. Формування способів комунікативної діяльності студентів-філологів засобами підручника / Василь Іванович Кизенко, Дар’я Володимирівна Трубачова // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ ред. кол. ; наук. ред. – О.М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2013. – Вип. 13. – С.

Кизенко В.І. Педагогічні засоби розв’язання проблеми фундаменталізації змісту курсів за вибором у старшій школі / В.І. Кизенко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2012 рік : наукове видання. – К. : Ін-т педагогіки, 2013. – С. 12–13.

Косянчук С.В. Формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників як детермінанти особистісно зорієнтованого навчання [Текст] / С.В. Косянчук // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік : наук. вид. – К. : Пед. думка, 2013. – 352 с. – С. 16–17.

Косянчук С.В. Риторичні завдання у змісті сучасного підручника як інструмент формування ціннісно-смислових орієнтацій / Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол., наук. ред. О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2013. – Вип. 13. – С.

Косянчук С.В. Формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників в умовах особистісно-орієнтованого навчання [Текст] / С.В. Косянчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2013 – С. 69–74.

Косянчук Сергій. Особливості формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників у процесі засвоєння змісту предметів гуманітарного циклу [Текст] / Сергій Косянчук // Молодь і ринок. – 2013. – №3(98). – 174 с. – С. 159–163.

Косянчук Сергій. Педагогічна спадщина Яна Амоса Коменського як джерело ідей формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників [Текст] / Сергій Косянчук // Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до сьогодення : матеріали Першої Міжнародної Інтернет-конференції (м. Умань, 22 лютого 2013 року) // Вісник лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського / [гол. ред. Побірченко Н. С.]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. – 116 с. – С. 51–54.

Липова Л.А. Визначення рівня фундаментальних знань в учнів ЗНЗ / Л.А.Липова, М.Ф.Войцехівський, П.І. Замаскіна // Довідник директора школи. – 2013. – №5. – С. 16–23.

Липова Л.А. Дидактичні засади формування екологічної компетентності випускників / Л.А. Липова, Т.Ф. Лукашенко, В.В. Малишев // Освіта регіону. – 2013. – №1. – С. 245–250.

Липова Л.А. Опанування фундаментальних природничих знань учнями старшої школи / Л.А. Липова // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2012 рік : наук. вид. – К. : Ін-т педагогіки, 2013. – С. 13–14.

Липова Л.А. Фундаменталізація знань із природничих предметів – основа компетентнісної освіти / Л.А.Липова, М.Ф. Войцехівський, П.І. Замаскіна // Довідник директора школи. – 2013. – №1–2. – С. 20–27.

Липова Л.А. Фундаментальність знань – основний чинник професійного іміджу педагога / Л.А. Липова, М.Ф. Войцехівський, В.В. Малишев // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – №1. – С. 63–66.

Осадчук Р.І. Здійснення міжпредметних зв’язків як необхідна складова інтеграції навчально-виховного процесу у структурі діяльності вчителя // Історія в школі. – 2013. – №1. – С. 28–31.

Осадчук Р.І. Міжпредметні зв’язки в умовах фундаменталізації змісту суспільно-гуманітарних предметів у старшій школі. / Р.І. Осадчук // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2012 рік. – К. : Пед. думка. – 352 с. – С. 17–18.

Осадчук Р.І. Педагогічні технології реалізації міжпредметних зв’язків у навчально-виховному процесі // Історія в школі. – 2013. – №9. – С. 14–16.

Трубачева С.Е. Універсальні способи навчальної діяльності учнів у реалізації компетентнісного підходу [Текст] / С.Е. Трубачева, Р.І .Осадчук // Українська мова і література в школі. – №7. – С. 48–51.

Трубачева С.Е. Можливості шкільного підручника у реалізації процесу фундаменталізації змісту освіти учнів старшої школи [Текст] / С.Е. Трубачева // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. Г.О. Васьківської; упоряд. С.В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 128 с. – С. 21–29.

Трубачева С.Е. Проектування блоків універсальних навчальних дій як основа фундаменталізації змісту освіти старшокласників / С.Е. Трубачева // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2012 рік. – К. : Пед. думка. – С. 15.

Трубачева С.Е. Діяльнісна спрямованість змісту освіти як основа реалізації компетентнісного підходу [Текст] / С.Е. Трубачева // Компетентнісні засади змісту освіти в 11-річній школі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28–29 березня – К. : Оберіг. – 2013 – 608 с. – С. 87–89.

Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2022 DIDACTICS