Didactics.ua
Четвер, 2021-Бер-04, 07.26.04
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Галушко Максим. Сучасні стратегії розвитку професійної компетентності майбутніх словесників (О. Довженко. «Зачарована Десна»)
2015-Січ-27, 08.46.56

Галушко Максим. Сучасні стратегії розвитку професійної компетентності майбутніх словесників у процесі вивчення повісті О. Довженка «Зачарована Десна» …16–18.

Покликання: Галушко Максим. Сучасні стратегії розвитку професійної компетентності майбутніх словесників у процесі вивчення повісті О. Довженка «Зачарована Десна» [Текст] / Максим Галушко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №12. – 48 с. – С. 16–18.

 

У статті робиться спроба проаналізувати сучасні стратегії розвитку професійної компетентності майбутніх словесників.

З метою апробації розробленої моделі управління та механізму управлінського супроводу розвитку професійної компетентності молодих учителів літератури визначено процесуально-особистісний та результативний підходи.

Враховуючи проаналізовані аспекти управління розвитком професійної компетентності майбутнього словесника, запропоновано фрагмент заняття з вивчення повісті О. Довженка «Зачарована Десна».

Ключові слова: управління, методика, словесник, Довженко, «Зачарована Десна».

 

Максим Галушко. Современные стратегии развития профессиональной компетентности будущих словесников в процессе изучения повести А. Довженко «Очарованная Десна»

В статье делается попытка проанализировать современные стратегии развития профессиональной компетентности будущих словесников.

С целью апробации разработанной модели управления и механизма управленческого сопровождения развития профессиональной компетентности молодых учителей определены процессуально-личностный и результативный подходы.

Учитывая проанализированные аспекты управления развитием профессиональной компетентности будущего словесника, предложен фрагмент занятия по изучению повести А. Довженко «Очарованная Десна».

Ключевые слова: управление, методика, словесник, Довженко, «Очарованная Десна».

 

Maksym Galushko. Current Management Strategies of Professional Competence Development of Literature Teachers in Teaching «The Enchanted Desna» by Dovzhenko

This article attempts to analyze the current management strategies of professional competence development of literature teachers.

For the purpose of testing the developed model control and mechanism of managing professional competence development of literature teachers defined procedural-personal and resultative approaches.

Due to analyze aspects of the managing professional competence development of literature teachers, abstract of class activity to study novel by Dovzhenko «The Enchanted Desna» is supplied.

 

Цитата, с. 16. У сучасній освітній парадигмі професійне зростання майбутнього учителя літератури пов'язане з успішним опануванням секретів педагогічної майстерності, якими є: творче й емоційне спілкування з учнем та учнівським колективом, процедура підготовки і опрацювання навчального матеріалу, добір ефективних форм, методів і прийомів роботи тощо.

Вимоги до підготовки словесника, навчальний процес, включаючи етапи (планування, організація, контроль), у полі зору дослідника «проявляють себе як багаторівнева система взаємозв'язків» [1, с. 47], що вимагає усвідомленого і системного управління розвитком професійної компетентності майбутніх словесників.

Розвиток професійної компетентності майбутнього словесника може трактуватися як цілеспрямований, незворотний процес якісних змін у системі знань, умінь і навичок, здатностях, досвіді молодого педагога та результатах його професійної діяльності.

На основі функціонального підходу визначена змістова основа розвитку професійної компетентності молодого вчителя, на основі полісуб'єктного – підґрунтя міжособистісної взаємодії як соціокультурного тла професійної компетентності, на основі особистісного – зміст і структура професійної «Я – концепції» молодого вчителя як стратегії розвитку його професійної компетентності.

Управління розвитком професійної компетентності майбутнього учителя літератури розглядається у контексті здійснення ним педагогічної діяльності як процес визначення стратегії і тактики досягнення заданого кваліфікаційного рівня, прогнозування професійного зростання і самореалізації.

Список використаних джерел

1.   Наукові основи методики літератури: навч.-метод. посібн. / за ред. д. пед. н., проф., члена-кореспондента АПН України Н. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – 344с.

2. Шамова Т., Третьяков П., Капустин Н. Управление образовательными системами: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Т. Шамовой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 320 с.

Spysok vykorystanyx dzherel

1. Naukovi osnovy metodyky literatury: navch.-metod. posibn. / za red. d. ped. n., prof., chlena-korespondenta APN Ukrayiny N. Voloshynoyi. – K.: Lenvit, 2002. – 344 s.

2.Shamova T., Tret'yakov P., Kapustyn N. Upravlenye obrazovatel'nymi systemamy: ucheb. posobye dlya stud. Waissh. ucheb. zavedenyy / Podred. T Shamovoy. – M.: Humanyt. yzd. tsentr VLADOS, 2002. – 320 s.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 312 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS