Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 16.54.56
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Кавецька Леся. Робота вчителя та учнів з чинними підручниками під час вивчення творчості І. Малковича
2014-Лис-15, 01.30.00

Кавецька Леся. Робота вчителя та учнів з чинними підручниками під час вивчення творчості І. Малковича …8–22.

Для покликання: Кавецька Леся. Робота вчителя та учнів з чинними підручниками під час вивчення творчості І. Малковича [Текст] / Леся Кавецька // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №10. – 48 с. – С. 18–22.

 

У статті зроблено аналіз чинних підручників «Українська література» для 7 та 8 класів, відзначено творчі здобутки їхніх укладачів та окреслено основні парадигми роботи з названими підручниками вчителя й учнів. Автор статті особливо уважно аналізує методичний апарат підручників «Українська література. 7 клас», «Українська література. 8 клас» одноосібних авторів методично-навчальних книг Ольги Слоньовської та Олени Міщенко,порушує питання інтерпретації художніх текстів підручників для

середніх класів учнями методом контрольованого коментованого читання та роботи над проблемними ситуаціями.

Ключові слова: підручник, методичний апарат, система запитань та завдань, різні види роботи з навчальним підручником, інтерпретація.

 

В статье произведен анализ действующих учебников «Українська література» для 7 и 8 классов, отмечены творческие достижения их составителей, очерчены основные парадигмы работы учителя и учащихся с названными учебниками. Автор статьи особенно внимательно анализирует методический аппарат учебников Ольги Слоневской и Елены Мищенко, затрагивает вопрос интерпретации художественных текстов учебников для средних классов учениками методом контролированного комментированного чтения и работы над проблемными ситуациями.

Ключевые слова: учебник, методический аппарат, система вопросов и заданий, различные виды работы с учебниками, их интерпретация.

 

In the article is made the analysis of the valid textbooks«Ukrainian Literature» for the 7-th and the 8-th form, it is also marked here the creative achievement of comilers, it is also outlined basic paradigm of the searching work with following textbooks of teacher and pupils. The author of the article pays great attention to the analysis of the methodological apparatus the textbooks «Ukrainian Litrature for the 7-th form»,«Ukrainian Literature for the 8-th form» individual authors of the methodologically educational textbooks by Olha Slonovska and Olena Mishtchenk,. also raises the questions of the interpretation of literary texts of the textbooks for the secondary forms with the pupils by the method of controlled commented reading and searching work according to the problem situations.

Keywords: textbook, methodological apparatus, the system tasks and questions, different types of work with educational text-books, interpretation.

 

Цитата, с. 18. Робота учнів з навчально-методичною книгою вважається обов’язковою як на уроці, так і під час виконання домашніх завдань, адже «через дидактичні функції шкільного підручника найповніше і найпослідовніше реалізуються виховні, освітні й розвиваючі навчальні завдання [3, c. 308]». Позатекстові компоненти офіційно затвердженого МОН України підручника, серед яких найважливішим вважається методичний апарат, покликані стимулювати пізнавальну активність учнів, перевіряти якість засвоєння нового матеріалу, закріплювати вивчене. Крім запитань і відповідей до художнього тексту та передбачених чинною програмою понять з теорії літератури поза текстовими компонентами навчальних книг є теоретико-літературні поняття, літературознавчий словник, ілюстрації до художніх творів, репродукції. Текстовий компонент підручника включає в себе художні твори, передбачені чинною програмою і подані в навчальній книзі в повному чи усіченому обсязі. У підручниках з української літератури для 5–8 класів поєднано текстовий і позатекстовий (логічний) компоненти у пропорціях, найбільш оптимальних для сприймання учнями відповідного віку, їхнього засвоєння й уміння аналізувати художні твори. У старших класах хрестоматія і підручник-критика розглядається «як одна навчальна книга вдвох томах [3, с. 304]». Різні авторські колективи, закономірно, в основному дотримуються досить близького наповнення текстового компонента підручника для одного й того ж класу, бо цього вимагає чинна програма, зате мають можливість пропонувати відмінні між собою методичні апарати до того самого художнього твору. Щоб зрозуміти, як це застосовується на практиці, ми вирішили проаналізувати вивчення віршів Івана Малковича у підручниках з української літератури для 8 класу різних авторських колективів і на основі зіставлення й порівняння запропонувати вчителям-практикам оптимальні для успішної реалізації чинної програми види роботи.

Творчість І. Малковича у підручнику О.М. Авраменка та Г. Дмитренко розглядається на стор.190–194. У навчальній книзі є гарний портрет письменника, коротка довідка про митця, в анотації авторами названі три відомі збірки поезій: «Іван Малкович (народився 1961 р.) – український письменник, перекладач, редактор, видавець. Відомі збірки поезій: «Білий камінь», «Ключ», «Вірші» [2, с. 190], але років видання перелічених книг не вказано. Також подана коротка біографія, в якій найцікавішою, на наш погляд, для восьмикласників виявиться така інформація: «Понад десять років тому Іван Малкович заснував нині найвідоміше в Україні видавництво дитячої літератури «А-ба-ба-га-ла-ма-га». Тепер його незмінно асоціюють з красивими, добрими книжками для тих, кому «від 2 до 102» (такий віковий читацький діапазон визначає Іван Малкович для своїх видань). Саме його стараннями кожен том надзвичайно популярної книжки Дж. К. Ролінґ «Гаррі Поттер» потрапляє до рук українських читачів у перекладі рідною мовою. Оформлення цієї книжки вважається найкращим у світі – цей факт визнає не лише Лондонський офіс «Гаррі Поттера», а й сама авторка» [2, 190]. У рубриці «До речі» після тексту вірша І. Малковича «Свічечка букви ї» учитель й учні теж знаходять важливу й цікаву інформацію: «Ї – тринадцята літера українського алфавіту. Відсутня в усіх інших алфавітах. Створена за зразком кириличної літери і. Друкована форма літери ї з’явилася в ХVІ ст. Уперше в сучасному значенні літера ї вжита в 1875 р. (з енциклопедії) [2, 191]. Методичний апарат до вірша І. Малковича «Свічечка букви ї» цікавий насамперед такими запитаннями з блоку «Аналізуємо художній твір»: «4. Як називають вірш з неримованими рядками? Чому такі твори вважають поетичними, а не прозовими? 6. Знайди й прочитай слова, які свідчать про те, що це «вірш-напучування». 7. Чому, ведучи розмову про букви ї та є, автор уживає слова зі зменшувально-пестливими суфіксами? 8. Прокоментуй останнє речення вірша «Свічечка букви ї» [2, с. 193]»; з блоку «Творчо мислимо» – «11. Поміркуй, за яким принципом вірш поділено на п’ять частин. 12. Чому ліричний герой (сільський учитель) радить захищати саме букви ї та є? [2, с. 192]». Оригінальним, на перший погляд, може видатися завдання з блоку «Виконуємо домашнє завдання»: «Намалюй букви ї та є, художньо їх оформи [2, с. 192]», але чому воно саме такого аспекту та ще й одне-єдине – пояснити трудно. Будь-який учитель-практик наведе вагомі контраргументи проти такого домашнього завдання: далеко не всі учні уміють малювати, тим більше, художньо оформлювати букви; домашнє завдання покликане закріплювати вивчене, а в цьому випадку закріплення взагалі не прослідковується і т. д.

 

Література

1. Авраменко О. М. Українська література. Підручник для 7-го кл. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / Олександр Авраменко. – К. : Грамота, 2007. – 296 с. : іл.

2. Авраменко О. М., Дмитренко Г. К. Українська література: Підручн. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / Олександр Авраменко, Галина Дмитренко. – К. : Грамота, 2008.– 384 с. : іл.

3. Бандура О. М., Волошина Н. Й. Зміст, структура і навчально-виховні функції шкільного підручника з літератури // Наукові основи методики літератури / за ред. доктора пед. наук, професора, члена-кореспондента АПН України Н. Й. Волошиної. – К. : Ленвіт, 2002. – С. 303–308.

4. Міщенко О. Українська література. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / Олена Міщенко. – К. : Ґенеза, 2007. – 288 с. : іл.

5. Міщенко О. Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / Олена Міщенко. – К. : Ґенеза, 2008.– 304 с.: іл.

6. Слоньовська О. Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / Ольга Слоньовська. К. : Освіта, 2008, 2011. – 400 с. : іл.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 719 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS