Відділ дидактики
Субота, 2018-Кві-21, 18.15.25
Відділ дидактики Інституту педагогіки НАПН України щиро вітає Вас! | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Лубчак Вадим. Альманахи «З-над хмар і долин» і «З потоку життя»: спроба запровадження європейського культурного простору
2015-Кві-26, 19.59.52

Лубчак Вадим. Альманахи «З-над хмар і долин» і «З потоку життя»: спроба запровадження європейського культурного простору …10–13.

Для покликання: Лубчак Вадим. Альманахи «З-над хмар і долин» і «З потоку життя»: спроба запровадження європейського культурного простору [Текст] / Вадим Лубчак // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – №4. – 48 с. 10–13.

 

Стаття присвячена історії виходу у світ південноукраїнських літературних альманахів «З-над хмар і долин» (Одеса, 1903) і«З потоку життя» (Херсон, 1905) та їхньої ролі в літературній дискусії 1901–1904 рр. У матеріалі акцентується увага на публіч-них зверненнях упорядників та видавців альманахів до українських письменників з проханням працювати над новими темамита формами, активніше звертати увагу на кращі зразки європейського мистецтва, відмовлятися від народницької манериподачі матеріалів та більше працювати в напрямку модерну.

Ключові слова: літературна дискусія, альманах «З-над хмар і долин», альманах «З потоку життя», модернізм, літератур-на критика, редактор.

 

В.М. Лубчак. Альманахи «З-над хмар і долин» и «З потоку життя»: попытка введения европейского культурногопространства

Статья посвящена истории выхода в свет южноукраинских литературных альманахов «З-над хмар і долин»» (Одесса,1903) и «З потоку життя» (Херсон, 1905) и их роли в литературной дискуссии 1901–1904 гг. В материале акцентируется внимание на публичных обращениях составителей и издателей альманахов к украинским писателям с просьбой работать надновыми темами и формами, активно обращать внимание на лучшие образцы европейского искусства, отказываться от народ-нической манеры подачи материалов и больше работать в направлении модерна.

Ключевые слова: литературная дискуссия, альманах «З-над хмар і долин», альманах «З потоку життя», модернизм, литературная критика, редактор.

V. M. Lubchak. Almanacs «Z-nadkhmaridolyn», «Z potokyzhyttia»: an attempt of European cultural space establishment

This article is dedicated to the history of publication of South-Ukrainian literature almanacs «Z-nadkhmaridolyn» (Odesa, 1903)and «Z potokyzhyttya» (Kherson, 1905) and their role in literature discussion 1901-1904. This material highlights the almanacs editorsand publishers public appeals to Ukrainian writers to work on new topics and forms, to pay their attention on the best examples ofEuropean art and to refuse from folk manner and work more towards the modern.

Keywords: literature discussion, almanac «Z-nadkhmaridolyn», almanac «Z potokyzhyttya», modernism, literacy criticism, editor.

 

Цитата, с. 10. Під кінець ХІХ – на початку ХХ століття в українській літературі активно почали впроваджуватися нові принципи художнього мислення, що відображалося значними естетичними зрушеннями: жанрово-стильове оновлення красного письменства, активне розширення тематичних горизонтів, пошук новітніх форм реалізації художніх ідей.

Нова генерація українських письменників, зависловом І. Франка, «прагнула цілком модерним європейським способом зобразити своєрідність життя українського народу» [11, с. 110]. Відтак зародилася дискусія про шляхи розвитку української літератури, яка чітко продемонструвала кризу романтико-народницького світосприйняття, етнографічних ознак творчості, дидактичного спрямування, тяжіння до реалістичних, традиційних літературних форм. Антитезою народництву у літературі став модернізм як система звідмінними естетичними координатами та стильовими орієнтирами.

Ініціаторами літературного «оновлення» на початку ХХ ст. насамперед стають ідейні натхненники – упо-рядники, редактори та видавці неперіодичних літературних збірників авторів-сучасників – Микола Вороний, Михайло Коцюбинський та Микола Чернявський. А своєрідною спробою апробації модерністичного письма на широкій аудиторії – підготовлені та видані ними південноукраїнські літературні альманахи «З-над хмар і долин» (Одеса, 1903 р.) та «З потокужиття» (Херсон, 1905 р.).

 

Література

1. Вороний М. Український альманах. Відозва / Микола Вороний // Літературно-науковий вісник. – 1901. – Т. 16. – Кн. 11. – С. 14.

2. Єфремов С. В поисках новой красоты (Заметки читате-ля) // Літературно-критичні статті / Сергій Єфремов. – К.,1993. – 351 с.

3. Єфремов С. Історія українського письменства / Сергій Єфремов. – К. : Femina, 1995. – 688 с.

4. Коцюбинський М. Твори: В 6 т. / Михайло Коцюбинський. – К., 1961. – Т. 5. – С. 338.

5. Листи до Михайла Коцюбинського / [упоряд. та комент.В. Мазного]. – Ніжин: Чернігівські обереги, 2002. – Т. 1. – 368 с.

6. Листи до Михайла Коцюбинського / [упоряд. та комент. В. Мазного]. – Ніжин: Чернігівські обереги, 2002. – Т. 2. – 344 с.

7. Листи до Михайла Коцюбинського / [упоряд. та комент.В. Мазного]. – Ніжин: Чернігівські обереги, 2002. – Т. 3. – 480 с.

8. Листи до Михайла Коцюбинського / [упоряд. та комент.В. Мазного]. – Ніжин: Чернігівські обереги, 2003. – Т. 4. –398 с.

9. Лицар честі і краси. Микола Вороний у спогадах, листах і матеріалах / упор., передм. та прим. І.М. Лисенка. Київ. : Рада, 2011. – 208 с.

10. Павличко С. Теорія літератури / Соломія Павличко. – К. : Основа, 2002. – 679 с.

11. Франко І. Зібр. творів: у 50-ти т. / Іван Франко. – К. : Наукова думка, 1976–1982. – Т. 35. – С. 110.

12. Шумило Н. Гнат Хоткевич проти Сергія Єфремова: до історії відомої полеміки / Наталія Шумило // Рад. літературознавство. – 1988. – № 10. – С. 40–50.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 798 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

Відділ дидактики 2012 © 2018 Інституту педагогіки