Didactics.ua
Четвер, 2021-Бер-04, 07.28.45
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Небеленчук Ірина. Твори М. Лєскова і Л. Толстого в контексті вивчення літератури рідного краю
2015-Січ-27, 08.35.37

Небеленчук Ірина. Твори М. Лєскова і Л. Толстого в контексті вивчення літератури рідного краю …43–45.

Покликання: Небеленчук Ірина. Твори М. Лєскова і Л. Толстого в контексті вивчення літератури рідного краю [Текст] / Ірина Небеленчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №12. – 48 с. – С. 43–45.

 

У статті розглянуто повість М. Лєскова «Запечатленный ангел» і статтю Л. Толстого «Не могу молчать», показана їх значущість у контексті краєзнавчого дослідження з історії краю.

Ключові слова: краєзнавство, дослідження, історія краю, іконопис, старообрядці, самодержавство, страта, Російська імперія, Єлисаветградщина.

 

Ирина Небеленчук. Произведения Н. Лескова и Л. Толстого в контексте изучения литературы родного края как составляющая краеведческого исследования

В статье рассмотрены повесть Н. Лескова «Запечатленный ангел» и статья Л. Толстого «Не могу молчать», показана их значимость в контексте краеведческого исследования истории края.

Ключевые слова: краеведение, исследования, история края, иконопись, старообрядцы, самодержавие, казнь, Российская империя, Елисаветградщина.

 

Irina Nebelenchuk. N. Leskov's and L. Tolstoy's in the context of learning of native land's literature as a component of country studies research

The article considers N. Leskov's story «The Sealed Angel» and L. Tolstoy's article «I Can't Remain Silent» and shows their significance of the native land History.

Keywords: country studies, recearches, history of native land, icon paiting, old Believers, autocracy, execusion, Russian empire, Elizabethrad region.

 

Цитата, с. 43. Одним із компонентів у процесі вивчення літератури є виховний, зокрема виховання свідомого читача, здатного поціновувати надбання української культури, з повагою ставитися до національних символів, традицій, звичаїв. В умовах сьогодення актуальним є питання вивчення історії рідного краю, з'ясування культурно – літературних зв'язків, дослідження хроніко-документальних джерел, аналіз художніх творів письменників-земляків, а також тих, доля яких певним чином була пов'язана з історією краю. Серед письменників-земляків Кіровоградщини можемо назвати І. Карпенка-Карого, І. Микитенка, Л. Юхвіда, Н. Рибака, Яра Славутича, В. Винниченка, А. Тарковського, Ю. Яновського, Ю. Олешу, Є. Маланюка, В. Козаченка, С. Плачинду та інших, із сучасних – В. Біль – Білоцерківського, В. Бондаря, Г. Гусейнова, О. Кердіваренка, О. Жовну, В. Погрібного, В. Власюка, К. Горчар, А. Кримського та інших. Спогади про Єлисаветград -Кіровоград знаходимо у творах українських, російських, польських письменників, які свого часу перебували в нашому місті.

 

Цитата, с. 45. Розглянувши повість М. Лєскова «Запечатленный ангел», можемо зазначити, що Єлисаветградщина славилася не лише письменниками та художниками, математиками та співаками, композиторами та винахідниками. Вона була відома майстрами з іконопису, яких на той час так багато було в Російській імперії. Талант майстрів був особливий, як і техніка створення ікон. Предметом знахідок може бути дослідження суспільного життя, історії поселень Клинці та Злинка другої половини Х-ХІХ – початку ХХ століть. Повість М. Лєскова може бути розглянута в контексті вивчення творів українських письменників, де чільне місце відводиться іконі як найважливішій складовій духовного життя українського народу. Повість доцільно порівняти з творами Г. Квітки-Основ'яненка, М. Гоголя, Т. Шевченка, І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, М. Коцюбинського, В. Стефаника, О. Довженка, В. Шевчука та інших.

Предметом навчально-дослідницьких знахідок учнів може стати концепт ікони у творах українських і зарубіжних письменників, а також знаходження мотивів спільності щодо національної традиції, культури, життя того чи того народу у ставленні до ікон; дослідження В. Лепахіна, який вивчав ікони на основі творів художньої літератури.

Стаття Л. Толстого «Не могу молчать» може бути розглянута у ході вивчення розділу «Література рідного краю» як складова краєзнавчого дослідження про Єлисаветградщину, а також під час текстуального вивчення таких творів, як «Наймичка», «Катерина», «Великий льох», «І мертвим, і живим, і ненародженим.», «Кавказ», віршів Т. Шевченка, «Під міноретами», «Intermezzo» М. Коцюбинського, «Каторжна» Б. Грінченка, «Людина» О. Кобилянської, «Мойсей» І. Франка, «Момент», «Гріх» В. Винниченка, під час розгляду творів початку ХХ століття, творів О. Теліги, В. Стуса, І. Світличного, Л. Костенко, а також у контексті порівняльного аналізу зазначених творів із подіями початку ХХ століття та сучасності.

Твори М. Лєскова та Л. Толстого відкриють читачеві нові знання про Єлисаветградщину, стануть вагомою сторінкою в дослідженні історії рідного краю, збагатять новими краєзнавчими знахідками, що допоможуть розкрити таємниці дивовижної «степової Еллади».

Список використаних джерел

1. Блакитні вежі: Хрестоматія творів письменників Приінгульського краю у двох томах. – Кіровоград : Поліграфічно-видавничий центр «Мавік», 2011. – Т. 1: Поезія. – 2011. – 508 с. – Том 2: Проза. – 2011. – 408 с.

2.  Дашкевич Я. Учи неложними устами сказати правду: історична есеїстика / Я. Дашкевич; [авт. передм. І. Гирич]; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня. – К. : Темпора, 2011. – 828 с.

3. Дон – Аминадо. Поезд на третьем пути / Дон – Аминадо. – М.: Вагриус, 2006. – 66 с.

4. Лесков Н. Повести. Рассказы / Н. Лесков; [составитель: Л. Крупчанов]. – М. : Художественная литература, 1973. – 560 c.

5. Небеленчук І. Вивчаємо мемуарну літературу про місто Єлисаветград – Кіровоград. Організація навчально-дослідницької діяльності учнів // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – № 9. – С. 30-32.

6. Небеленчук І. «Моє село в терновому вінку». Вивчення творчості Дмитра Іванова в контексті літератури рідного краю / І. Небеленчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 7 – 8. – С. 39-41.

7. Небеленчук І. О. Навчально-дослідницька діяльність учнів у процесі аналізу творів українських і російських письменників про місто Єлисаветград-Кіровоград / І. О. Небеленчук // Наукові записки Малої академії наук України : збірник наукових праць / Відповідальний редактор Т. І. Чернецька. -К., – 2014. – 336 с. – С. 171 – 180.

8. Толстой Л. Н. Избранные произведения в трёх томах / Л. Н. Толстой. – М., 1989. – Т.3. – С. 589 – 601.

9. Толстой Л. Н. Собрание сочинений. В 22-х томах. Т. 22. Дневники. 1895 – 1910 / Л. Н. Толстой / Сост. и коммент. А. И. Шифмана. – М. : Художественная литература, 1985. – 559 с.

10. Шевченко С. Козацькі витоки Кіровограда. – [Електронний ресурс] / С. Шевченко. – Режим доступу: http://persha.kr.ua/kozacki-vitoki-kirovograda-3/

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 353 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS