Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 16.59.27
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Писко Надія. Тлумачення жіночого буття у вісниківській традиції: основні аспекти
2015-Бер-16, 14.38.37

Писко Надія. Тлумачення жіночого буття у вісниківській традиції: основні аспекти …2–5.

Для покликання: Писко Надія. Тлумачення жіночого буття у вісниківській традиції: основні аспекти [Текст] / Надія Писко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – №2. – 48 с. – С. 2–5.

 

У статті досліджується проблема розуміння жіночого буття у вісниківському дискурсі. Поглиблено аналізуються відповідні праці Д. Донцова, Ю. Липи та Є. Маланюка. Вісниківське тлумачення жінки формувалося в жорстоких обставинах національно-визвольної боротьби, а тому поруч із ніжністю, любов’ю чи еротичністю утверджувались такі риси української жінки, як патріотизм, мужність, розумність, активність, безкомпромісність, героїзм, гордість, вірність, свободолюбство, твердість, ненависть до ворогів, посвята, честь, дисциплінованість.

Ключові слова: вісниківство, жіноче буття, тлумачення, нація, емансипація, націоналізм, неоромантизм.

 

Пыско Надежда. Толкование женского бытия в висныкивской традиции: основные аспекты

В статье исследуется проблема понимания женского бытия в висныкивском дискурсе. Углубленно анализируются соответствующие труды Д. Донцова, Ю. Лыпы и Е. Маланюка. Висныкивское толкование женщины формировалось в жестоких обстоятельствах национально-освободительной борьбы, поэтому наряду с нежностью, любовью и эротичностью утверждались такие черты украинской женщины, как патриотизм, мужество, разумность, активность, посвящение, героизм, гордость, верность, свободолюбие, твердость, ненависть к врагам, бескомпромиссность, честь, дисциплинированность.

Ключевые слова: висныкивство, женское бытие, толкование, нация, эмансипация, национализм, неоромантизм.

 

Nadiya Pysko. Interpretation of women’s existence in visnykivska tradition: main aspects

It is explored the problem of understanding the women’s existence in visnykivskiy discourse in the article. It is deeper analyzed suitable works of D. Dontsov, Y. Lypa and Y. Malaniuk. Visnykivska interpretation of woman was formed in the cruel circumstances of national and liberation fight and that’s why alongside with tenderness, love or erotic such features of Ukrainian woman as patriotism, courage, rationality, activity, uncompromising, heroism, pride, loyalty, love to freedom, hardness, hate to enemies, dedication, honor and discipline were affirmed.

Keywords: visnykivstvo, women’s existence, interpretation, nation, emancipation, nationalism, neoromanticism.

 

Цитата, с. 2. У контексті української традиції тлумачення взагалі і розуміння покликання жінки зокрема в минулому та сучасності виділяється традиція вісниківська, до якої належала й О. Теліга. Ця традиція сформувалася у міжвоєнний період у Західній Україні та еміграції у творчості кількох десятків талановитих філософів, публіцистів, митців, критиків, учених та ін. (Д. Донцов, Є. Маланюк, Ю. Дараган, Ю. Липа, Ю. Клен, Л. Мосендз, У. Самчук, М. Мухин, О. Стефанович, Б. Кравців, Р. Бжеський, Р. Єндик, Л. Луців, О. Ольжич, О. Теліга, І. Ірлявський, Д. Гуменна, О. Лятуринська, Н. Лівицька-Холодна, І. Колос, М. Чирський, Зореслав, Г. Мазуренко та ін.), зосереджених передусім довкола львівських журналів «Літературно-науковий вісник» та «Вісник» (1922-1939), що виходили за редакцією Дмитра Донцова. Вони культивували концепти й почуттєвість традиціоналізму, ідеалізму та націоцентризму, репрезентуючи той тип творчості й мислення, котрий у сучасній націології та постколоніальній теорії окреслюють як «культурний націоналізм» (Е. Сміт, Е. Саїд). При цьому велась доволі активна полеміка з іншими помітними міжвоєнними течіями – консервативною (грекокатолицькою), комуністичною, лібералістичною та ін.

Сучасні дослідники (С. Квіт, Т. Салига, В. Іванишин, 0.       Баган,  Г.  Сварник,  М.  Крупач,  Н. Лисенко, І. Набитович, І. Руснак, Н. Мафтин, В. Просалова, П. Іванишин та ін.) виявляють низку характеристик вісниківства, що допомагає осягнути його як певний культурний феномен та герменевтичний досвід.

Насамперед ідеться про те, що до вісниківського кола варто зараховувати не лише активних представників «Вісника». Йдеться загалом про авторів, незалежно від партійної приналежності й тимчасових орієнтацій, що виступали в річищі ірраціоналістично-ідеалістичної філософської системи, об’єктивно виражали її світоглядні принципи у проекції на українську дійсність і завдання української культури. Тобто належали до українського націоналізму як масштабної ідеологічної течії міжвоєнного періоду і тому за своїми світоглядними та естетичними орієнтаціями були так чи інакше близькими до журналу ЛНВ-«Вісник».

 

Література

1. Баган О. Вісниківство як понадчасовий феномен: ідеологія, естетика, настроєвість / О.Баган // Вісниківство: літературна традиція та ідеї. Збірник наукових праць, присвячений пам’яті Василя Іванишина / Ред. колегія: Л. Кравченко, О. Баган, П. Іванишин та ін. – Дрогобич: Коло, 2009. – С.6-49.

2. Баган О. Естетичні засади вісниківського неоромантизму / О. Баган // Вісниківство: літературна традиція та ідеї. Науковий збірник: Вип. 2. / Ред. колегія: О. Баган (голова), П. Іванишин (заст. голови), В. Дончик та ін. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С.16-49.

3. Віконська Д. Нова історична повість Б. Лепкого / Д. Віконська // Дарія Віконська (1893-1945 рр.): Біобібліографічний покажчик / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. Відділення «Науково-дослідний центр періодики»; Уклад., авт. передм. і прим. В. Ґабор; Відп. ред. Л. Сніцарчук. – Львів, 2007. – С.149-157.

4. Донцов Д. Козацька жінка у Шевченка / Д. Донцов // Донцов Д. Літературна есеїстика. – Дрогобич: ВФ «Відродження», 2009. – С.371-383.

5. Донцов Д. Мати Лесі Українки (Олена Пчілка) / Д. Донцов // Донцов Д. Дві літератури нашої доби. – Торонто: Гомін України, 1958. – С.154-175.

6. Донцов Д. Поетка українського рисорджименто / Д.Донцов // Донцов Д. Літературна есеїстика. – Дрогобич: ВФ «Відродження», 2009. – С.59-97.

7. Іванишин В. Нація. Державність. Націоналізм / В.Іванишин. – Дрогобич: ВФ «Відродження», 1992. – 178 с.

8. Іванишин П. Національно-екзистенціальна інтерпретація (основні теоретичні та прагматичні аспекти): Монографія / П.В. Іванишин. – Дрогобич: ВФ «Відродження», 2005. – 308 с.

9. Квіт С. Дмитро Донцов: Ідеологічний портрет: Монографія / С. Квіт. – К.: ВЦ «Київський університет», 2000. – 260 с.

10. Липа Ю. Бій за українську літературу / Ю. Липа // Липа Ю. Твори: В 10 т. – Львів: Каменяр, 2012. – Т.4. – С.17-257.

11. Липа Ю. Українська жінка / Ю. Липа // Жінка. – 1938. – № 7-8. – С.2-4.

12. Маланюк Є. Ще про жіночу мужність / Є.Маланюк // Маланюк Є. Книга спостережень. Проза. Том другий. – Торонто: Гомін України, 1966. – С.392-397.

13. Омельчук О. Літературні ідеали українського вістниківства (1922-1939): Монографія / О. Омельчук. – К.: Смолоскип, 2011. – 336с.

14. Сварник Г. Юрій Липа і Дмитро Донцов крізь призму особистих і творчих взаємин / Г. Сварник // Юрій Липа: голос доби і приклад чину: Збірник наукових праць. – Львів: [ЛНУ], 2001. – С.213-229.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 582 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS