Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 17.26.52
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Шуляр Василь. Особливості вивчення теоретико-літературних понять у 5–7 класах (за творчістю Миколи Вороного, 6 кл.)
2014-Лис-15, 01.32.33

Шуляр Василь. Особливості вивчення теоретико-літературних понять у 5–7 класах (за творчістю Миколи Вороного, 6 кл.) …14–17.

Для покликання: Шуляр Василь. Особливості вивчення теоретико-літературних понять у 5–7 класах (за творчістю Миколи Вороного, 6 кл.) [Текст] / Василь Шуляр // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №10. – 48 с. – С. 14–17.

 

Далі буде.

 

Автор статті запропонував варіанти методичних моделей для вивчення літературознавчих понять з учнями за творчістю Миколи Вороного (6 кл.).

Ключові слова: ліро-епос, ліричний герой, ліричний персонаж, ноосферно-екологічний урок літератури, ліро-епічна поема.

 

Автор статьи предложил варианты методических моделей для изучения литературоведческих понятий учащимися по творчеству Николая Вороного (6 класс).

Ключевые слова: лиро-эпос, лирический герой, лирический персонаж, ноосферно-экологический урок литературы, лиро-эпическая поэма.

 

The author proposed a technological model of literary theory the concepts of poems Mykola Vorony (6 cl.).

Keywords: lyric-epic, lyrical hero, lyrical character, noosphere-ecological lesson of literature, lyric-epic poem.

 

Цитата, с. 15. У ліричному творі співпраця двохвекторна: між автором-письменником і учнем-читачем. Завдання першого – створити ліричний текст, передати почуття, враження, емоції від описуваної події чи стану (людини, природи тощо), а для другого важливо відчути, пережити, зрозуміти мінливі стани твору в цілому та ліричних героїв зокрема. Під час аналізу, інтерпретування та виконавської діяльності – висловити своє ставлення до побаченого «внутрішнім зором»; поділитися враженнями від пережитого; визначитися із власною точкою зору щодо автора тексту, ліричного твору, ліричного героя (-їв); розуміти, визначати та засобами виразності передавати «настроєвий малюнок» поезії, настрій ліричного героя, автора; демонструвати через власне читання своє ставлення до описаного, передавати настрій тощо.

Складним під час вивчення ліричних творів є розуміння та відмежовування відношень між автором, ліричним героєм і ліричним персонажем. У реалізації означеного другого вектора важливо усвідомити поняття «образ автора», «ліричний герой» і «ліричний персонаж». Дефініції до поданих понять представлено нами у додатку. Вивчене дає підстави стверджувати, що вченими та науковцями ці поняття по-різному потрактовуються, хоча багато є спільного. Кожен відбере для себе той термінологічний апарат, який буде прийнятним для розуміння основного: відношення в ліричному творі автора, ліричного героя і персонажа. Межі відношень між ними в організації ліричного твору поетом не завжди є стійкими. Ліричного персонажа набагато легше відмежувати від автора, а ось межа між автором і ліричним героєм недостатньо визначена.

 

Література

1. Авраменко О. М. Українська література: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. М. Авраменко. – К. : Грамота, 2014. – 264 с.

2. Коваленко Л. Т. Українська література: підруч. для загальноосвіт. навч. заклад. 6 клас / Л. Т. Коваленко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 240 с.

3. Шацький І. В. Проблеми розуміння категорії «ліричний герой» в літературознавстві / І. В. Шацький // Диалог культур: литературоведческий аспект, 2011. – С. 201–204.

4. Шуляр В. І. Валеологічні стратегії сучасного уроку літератури в умовах природовідповідної (ноосферної) освіти: наук.-методичн. посіб. / В. І. Шуляр. – Миколаїв : ОІППО, 2012. – 152 с.

5. Шуляр В. І. Сучасний урок української літератури: теорія, методика, технологія: монографія / В. І. Шуляр. –Миколаїв : Іліон, 2012. – 876 с.

6. Шуляр В. І. Теоретичні і практичні аспекти валеологізації сучасного уроку літератури за ноосферною парадигмою /В. І. Шуляр // Джерело педагогічних інновацій. До 150-річчя від дня народження В. І. Вернадського: науково-методичний журнал. – Випуск № 2 (6). – Харкі в: Харківська академія неперервної освіти, 2014. – 212 с. – С. 74–94.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 531 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS