Didactics.ua
Четвер, 2021-Бер-04, 06.57.54
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Шуляр Василь. Проблеми літературної освіти у спадщині Тетяни і Федора Бугайків, Ніли Волошиної, Олександри Бандури і сучасний урок
2015-Бер-16, 08.46.11

Шуляр Василь. Проблеми літературної освіти у спадщині Тетяни і Федора Бугайків, Ніли Волошиної, Олександри Бандури і сучасний урок …2–5.

Для покликання: Шуляр Василь. Проблеми літературної освіти у спадщині Тетяни і Федора Бугайків, Ніли Волошиної, Олександри Бандури і сучасний урок [Текст] / Василь Шуляр // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – №1. – 48 с. – С. 2–5.

 

У статті автор зробив спробу аспектно проаналізувати спадщину відомих методистів літератури (Т. і Ф. Бугайків, Н. Волошиної, О. Бандури), зактуалізувати проблеми літературної освіти у зіставленні, спроектувати їх щодо конструювання сучасної моделі уроку української літератури.

Ключові слова: літературна освіта; сучасний урок; стратегії уроку літератури; учень-читач; Т. і Ф. Бугайки, Н. Волошина, О. Бандура.

В статье автор представил аспектный анализ научного наследия известных методистов (Т. и Ф. Бугайко, Н. Волошиной, А. Бандуры), подчеркнул актуальность проблемы литературного образования в сопоставлении, спроектировал их на конструирование современной модели урока украинской литературы.

Ключевые слова: литературное образование; современный урок; стратегии урока литературы; учащийся-читатель; Т. и Ф. Бугайко, Н. Волошина, А. Бандура.

Shuliar Vasyl. PROBLEMS OF LITERARY HERITAGE EDUCATION of Tetiana and Fedir Buhaiko, NilaVoloshyna, Olexandra Bandura and modern Lesson

The author has attempted to analyze the heritage of famous literature methodists (T. and F. Buhaiko, N. Voloshyna, O. Bandura), to actualize the problems of literary education in comparison, to design them for construction of modern model of Ukrainian literature’s lesson.

There singled out the problems of pupils’ literary education from their heritage and designed them for the realities of training of modern lesson on child / reader / text-central position’s paradigm. Analysis of T. and F. Buhaiko, N. Voloshyna, O. Bandura heritage on reader education provided of author models for solving this problem and extrapolating them to the realities of modern literature lesson’s design.

Partial analysis of them scientific heritage, focused on in-depth study of literature or profile training, show how they take into account the following aspects: education of the reader and his reading skills; forming ability of self education students; ability to work with the concepts and literary article; capacity for deep penetration into a text of by its imaginative perception combined with a logical, conceptual analysis; education of nation-central and patriotic student reader.

Keywords: literary education; modern lesson; strategy for literature lesson; student-reader; T. and F. Buhaiko, N. Voloshyna, O.Bandura.

Цитата, с. 5. Стратегіями сучасного уроку української літератури можуть бути:

1) валеологічна стратегія і тактика пізнання/оздоровлення в структурній моделі людини та її просторові складові (за М. Гончаренко) для конструювання сучасного уроку літератури, що охоплюють: фізичну, психологічну (емоційно-інтелектуальну, духовну сфери);

2) кордоцентрична стратегія і тактика пізнання/збагачення людини та просторові складові для конструювання моделі сучасного уроку літератури: вектор пізнання (макрокосм – всесвіт; мікрокосм – людина; світ символів – культура) і вектор збагачення: культура – закони моралі, загальнолюдські цінності; людина – соціальне оточення; всесвіт – природне середовище;

3) ноосферно-екологічна стратегія і тактика пізнання/ збагачення людини та просторові складові для конструювання моделі сучасного уроку літератури: тактика пізнання (макрокосм – природовідповідна складова; мікрокосм – здоров’язбережувальна складова; екологічна складова), тактика збагачення (екологічна складова – загальнолюдські цінності; здоров’язбережувальна – соціальне оточення; природовідповідна складова – природне середовище);

4) особистісно зорієнтована стратегія і тактика пізнання/збагачення Я-особистості (дитини-читача-культури) та просторові складові для конструювання моделі сучасного уроку літератури: тактика пізнання – текстоцентризм, читацькоцентризм, дитиноцентризм; тактика збагачення: ціннісна сфера, компетентнісна діяльність, культурний досвід;

5) компетентнісно-діяльнісна стратегія і тактика пізнання/збагачення Я-особистості (дитини-читача-культури) та просторові складові моделі сучасного уроку літератури: тактика пізнання (літературні знання, уміння і навички, система читацьких компетенцій, досвід літературної діяльності); тактика збагачення: ціннісна сфера, компетентнісна діяльність, культурний досвід. Акме-розвитком кожного суб’єкта уроку літератури має стати Я-націозорієнтована особистість, людина-культури, а результатом співпраці – особистісно й соціально значущий літературно-мистецький продукт (для учня-читача) та професійно-фаховий – для вчителя літератури. Досягнення результату кожним має відбуватися в екобезпечних умовах і середовищі.

Література

1. Бандура О. Українська література : підручник для 9 кл. гуманітарних гімназій, ліцеїв і шкіл з поглибленим вивченням предмета / [2-ге вид., перероб.]. – К. : Освіта, 1998. – 544 с.

2. Бугайко Т. Ф. Навчання і виховання засобами літератури / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. – К. : Рад. шк., 1973. – 176 с.

3. Волошина Н. Й. На тернистих шляхах нації / Ми є. Були. І будем Ми! Виховання національної самосвідомості учнів засобами художньої літератури : навч.-метод. посіб. [за ред. Н. Й. Волошиної] / Н. Й. Волошина. – К. : Ленвіт, 2003. – 215 с. – С. 4-8.

4. Волошина Н.Й. Учень і література / Наукові основи методики літератури [за ред. д. пед. н., проф., чл.-кор. АПН України Н. Й. Волошиної] / Н. Й. Волошина. – К. : Ленвіт, 2002. – 344 с.

5. Дроздовський Д. Концепція літературної освіти : стратегія прихованої загрози / Д. Дроздовський // Мандрівець. -2011. – № 5. – С. 4-8.

6. Клочек Г. Д. Концепція реформування літературної освіти в середній школі (предмет – українська література). Коментований варіант / Г. Д. Клочек // Дивослово, 2011. – № 10. – С. 4-16.

7. Шуляр В. І. Сучасний урок літератури : монографія / В. І. Шуляр : Іліон, 2014. – 553 с.

8. Шуляр В. І. Сучасний урок української літератури : теорія, методика, технологія : монографія / В. І. Шуляр. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 876 с.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 470 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS