Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 08.50.05
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Шуляр Василь. Управління розвитком методичної компетентності вчителів-словесників (конструювання компетентнісно-діяльнісного уроку ...
2015-Бер-16, 14.32.12

Шуляр Василь. Управління розвитком методичної компетентності вчителів-словесників (конструювання компетентнісно-діяльнісного уроку літератури) …13–17.

Для покликання: Шуляр Василь. Управління розвитком методичної компетентності вчителів-словесників (конструювання компетентнісно-діяльнісного уроку літератури) [Текст] / Василь Шуляр // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – №2. – 48 с. – С. 13–17.

 

Автор статті запропонував модель управління розвитком методичної компетентності вчителя-словесника в конструюванні уроку літератури; розроблені моделі включають компоненти методичної компетентності вчителя у конструюванні компетентнісно-діяльнісного уроку української літератури і передбачають механізм управління ними.

Ключові слова: формування, розвиток, методична компетентність, конструювання компетентнісно-діяльнісного уроку літератури, структура методичної компетентності, критерії оцінювання методичної компетентності вчителя літератури.

 

Автор статьи предложил модель управления развитием методической компетентности учителя литературы; модель включает компоненты методической компетентности учителя литературы в конструировании компетентностно-деятельностного урока украинской литературы и предвидит механизмы управления ими.

Ключевые слова: формирование, развитие, методическая компетентность, конструирование компетентностно-деятельностного урока литературы, структура методической компетентности, критерии оценивания методической компетентности учителя литературы.

 

Shuliar Vasyl. DEVELOPMENT OF METHODICAL COMPETENCE OF THE TEACHER TO DESIGN OF LITERATURE LESSON'S COMPETENCE-ACTIVITY
The author proposed a model of development for management methodical competence of the teacher to design literature lesson; developed models include the components of methodical competence of the teacher to design of competence-activity lesson of Ukrainian literature and provide the management mechanism.
The first model represents the structural components of teacher's methodical competence, and the second - provides mechanism for managing the development of such competence philologist to design a competence-activity literature lesson.
The components of teacher's methodical competence in designing of literature lesson are: motivational-value, cognitive-educational, operational-cognitive, reflective-remedial one. For each of components identified components, skills and abilities, the rules need for teacher and criteria of methodological competence.
These models are implemented in practice of training teaching staff through the introduction course «Modern competence-activity literature lesson: technology training and analysis», holding seminars and workshops.
Keywords: formation, development, methodological competence, design of competence-activity literature lesson, methodological competence's structure, evaluation criteria of methodical competence of literature teacher.

 

Цитата, с. 13. Розвиток компетентності педагогічного працівника відбувається в системі вищої школи, підвищення кваліфікації, під час самоосвітньої діяльності та ін. Професійна складова підвищення кваліфікації вчите-ля-практика реалізується як під час курсів, так і в між-курсовий період шляхом колективних і групових форм методичної роботи з педагогічними працівниками. На сьогодні ще недостатньо відпрацьовано модель розвитку методичної компетентності вчителя літератури для набуття конкретної фахової дії за компетентнісною стратегією. Метою статті є вибудова моделі управління розвитком методичної компетентності вчителя-словесника в конструюванні уроку літератури; завдання включають: виокремлення компонентів методичної компетентності вчителя в конструюванні компетентнісно-діяльнісного уроку української літератури; розроблення механізму управління; виявлення дефініційних різниць вживання понять «формування», «розвиток» у системі підвищення кваліфікації вчителів-практиків.

Проблема розвитку методичної компетентності вчителя літератури в нашому дослідженні розв’язувалася шляхом використання моделей дослідження об’єктів пізнання, що лежить в основі моделювання, і набула в педагогіці та методиці широкого застосування. «Моделювання» як процес передбачає пізнання об’єкта, отже, моделювання його і відтворення в іншій моделі. Вибудувана своєрідна ієрархія моделей забезпечить представлення реально існуючої системи, що моделюється в різноманітних аспектах і за допомогою різних засобів (за Г. Суходольським). Ми поділяємо позицію В. Штоффа, що це «уявно представлена або матеріально реалізована система, яка відображає або відтворює об’єкт дослідження... і дає повну інформацію про цей об’єкт» [5, с. 19], і А. Дахіна, який вважає, що «модель – це штучно створений зразок у вигляді схеми, фізичних конструкцій, знакових форм.», «відображає і відновлює у більш простому. вигляді структуру, властивості, взаємозв’язки та відношення між елементами цього об’єкта» [1, с. 22]. Об’єднувальним є твердження і філософа, і дидакта про модель як інструмент; аналог певного фрагмента соціальної дійсності служить для зберігання та розширення знання про властивості та структуру тих процесів, які моделюються, і зорієнтовано на управління ним [5, с. 19]. Важливо розставити акценти щодо понять «формування» і «розвиток». У психолого-педагогічній літературі «формування» визначається як процес розвитку та становлення особистості, яке відбувається під впливом як зовнішніх дій (навчання, виховання, середовище), так і внутрішніх – процес становлення людини як суб’єкта [2, c. 169]; В. Сластьонін акцентує увагу на процесові оволодіння особистістю сукупністю стійких якостей і властивостей [3].

 

Література

1. Дахин А.Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и... неопределённость / А.Н. Дахин // Педагогика. — 2003. — № 4. — С. 21—26.

2. Немов Р.С. Психология/ Р.С. Немов. — М.: Просвещение, 1990. — 301 с.

3. Сластенин В.А. Педагогика : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. завед. / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. — М.: Академия, 2002. — 576 с.

4. Тарасова О.Т. К проблеме профессионального развития учителя иностранного языка в системе непрерывного образования / О. Т. Тарасова // Вестник Полоцкого государственного университета. — Серия А : Гуманитарные науки. — Т. 2 : Методика. — 2003. — № 3. — С. 36—41.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 573 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS