Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 08.51.41
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Тищенко Наталія. Проектна технологія як засіб розвитку мотивації учнів у процесі навчання української мови
2015-Бер-16, 14.06.00

Тищенко Наталія. Проектна технологія як засіб розвитку мотивації учнів у процесі навчання української мови …44–46.

Для покликання: Тищенко Наталія. Проектна технологія як засіб розвитку мотивації учнів у процесі навчання української мови [Текст] / Наталія Тищенко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – №2. – 48 с. – С. 44–46.

Цитата, с. 44.

Сучасна українська школа розглядає дитину не стільки як об’єкт, що потребує впливу, скільки як особистість, що розвивається в процесі навчальної діяльності. А щоб учень займав активну позицію в процесі цієї навчальної діяльності, він повинен мати потужні джерела мотивації.

Проблема мотивації діяльності особистості досить ґрунтовно розкрита у багатьох працях як теоретиків, так і практиків у галузі психології та педагогіки. Зокрема, А. Маслоу обґрунтував наявність первинних і вторинних потреб людини. На найвищому рівні ієрархії потреб, на його думку, виникає потреба в пізнанні, в самореалізації, тобто в прагненні і здатності особистості до реалізації внутрішнього потенціалу [1]. Значний внесок у дослідження проблем мотивації навчання зробили зарубіжні та вітчизняні вчені й методисти: М. Алексєєва, Дж. Аткінсон, М. Аптер, С. Григорян, Дж. Дьюї, Т. Левченко, Д. Мак-Клелланд, Є. Пасічник, К. Роджерс, В. Уліщенко, Л. Чеховська та ін.

Мотив (від лат. рухатися) – це внутрішній потяг людини до діяльності, причини, що спонукають її до дій, вчинків, те, заради чого діяльність відбувається. Сукупність внутрішніх факторів, що зумовлюють поведінку і діяльність людини і підтримують її на необхідному рівні, називають мотивацією [2]. Поняття «мотивація» розглядається також як мотиваційна сфера особистості – система внутрішніх факторів, що зумовлюють поведінку й діяльність людини та підтримують її активність на необхідному рівні. Мотив є компонентом структури навчально-пізнавальної діяльності, який разом із метою утворює свого роду «вектор» цієї діяльності, що визначає її напрямок, а також величину зусиль, які застосовує суб’єкт. Цей вектор, як зазначає Б. Ломов, виступає в ролі системоутворюючого фактора, що організовує весь комплекс психічних процесів і станів, які формуються і розкриваються у процесі діяльності [3]. Тобто мотиви є спонукальним механізмом у кожній конкретній навчальній ситуації та вектором спрямованості роботи учня.

Т. Левченко найбільш потужними мотивами учіння вважає мотиви досягнення успіху та пізнавальні мотиви. Серед навчальних мотивів виділяється орієнтація на успіх, на процес, оцінку вчителя, запобігання невдачам, а також можливість власного розвитку, можливість власного мислення та дії, можливість самовираження [4].

Мотивація навчання може бути внутрішньою та зовнішньою. Внутрішня мотивація характеризується тим, що мотиви до навчання виникають у свідомості учня, він навчається завдяки інтересу, потягу до навчання, суб’єктивного відчуття його цінності, що створює відчуття «потоку» – задоволення, натхнення. Цей термін увів американський психолог М. Ксикзен-тміхалі для позначення внутрішньої мотивованості у діяльності.

Цитата, с. 45. Метод проектів відкриває великі реалізаційні спро­можності учня, які мисляться ширше, ніж ЗУНи, адже передбачається розвиток його потенційних здібностей і особистісне зростання. Враховуючи те, що в проект­ному навчанні компетентнісно спрямована мовна осві­та вирізняється практичною спрямованістю, передба­чає створення учням умов для отримання особистісно значущих знань, основна увага акцентується не на формальних знаннях, а здатності конструювати та постійно шукати нові, адаптувати отримані, комплекс­но розглядати і застосовувати нову інформацію. Під час проблемно-пошукової роботи базові знання для учнів стають не метою, а засобом у досягненні навчальної мети.

Таким чином, проектна технологія як ефективний засіб розвитку мотивації учнів під час навчання україн­ської мови стає на сьогоднішній день важливою умо­вою практичної розробки подальших перспектив запровадження ідеї компетентнісного підходу в освіт­ньому процесі середньої школи. А це означає, що в учнів відбувається формування тих знань, поведінкових моделей, цінностей, які допоможуть їм бути успіш­ними у соціумі.

Література

1. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / Абрахам Маслоу [перевод с английского Г. А. Балла, А.А. Попогребского; под общей редакцией Г. А. Балла, А. Н. Кирийчука, Д. А. Леонтьева]. – М: Смысл, 1999. – 380с.

2. Психолого- педагогічні аспекти реалізації методів навчання у вищій школі: навчальний посібник. / За ред. М.В. Артюшиної, О.М. Котикової, Г.М. Романової. – К. : КНЕУ, 2007. – 528 с.

3. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б. Ф. Ломов. – М.: Изд. «Наука», 1984. – 445 с.

4. Левченко Т. И. Современные дидактические концепции в образовании [Монография] Т. И. Левченко. – К.: МАУП, 1995. – 168 с.

5. Маркова А.К. Формирование мотивации учения: [ книга для учителя]/ А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.

6. Семиченко В.А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека / В. А. Семиченко. – К.: Миллениум, 2004. – 521 с.

7. Atkinson J. W. Motivational determinants of risk-taking behavior // Psychol. Rev. 1957. N 64. P. 359-372.

8.Чеховська Л.Й. Проектне навчання на уроках української літератури у середній школі : наук.-метод. посіб. / Чеховська Л. Й. – Запоріжжя : Запоріжжя, 2010. – 263 с.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 378 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS